Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 20 december 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergadering live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus gefilmd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Voorgesteld wordt om de agendapunten 13 (Najaarsnota) en 14 (Verordening Commissie Omgevingskwaliteit) als stemstuk met stemverklaring te behandelen in plaats van bespreekstukken.


  De agenda wordt met algemene stemmen (19) gewijzigd vastgesteld.

 3. 3
  Vragenuur
 4. A

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd.

 5. A.4

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (19) vastgesteld.

 6. A.5

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (19) vastgesteld.

 7. A.6

  Besluit

  De korte aantekeningen zijn met algemene stemmen (19) vastgesteld.

 8. A.7

 9. A.8

  Besluit

  De lijst van ingekomen stukken is met algemene stemmen (19) vastgesteld.

 10. A.9

  De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen is geregeld in de diverse belastingverordeningen. Om de wijzigingen voor 2023 door te voeren, moeten de verordeningen hernieuwd worden vastgesteld. De aanpassingen betreffen in hoofdzaak tariefswijzigingen en wijzigingen van tekstuele aard

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, J. Polman, G.J. Assink, E.T.H. Belterman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek (Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van de Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 11. B

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd; alleen een stemverklaring van maximaal 1 minuut.

 12. B.10

  Voor een viertal locaties, die behoren tot het bestemmingsplan ‘Kern IJzerlo 2010’ wordt voorgesteld de bestemmingsregeling te actualiseren. Het gaat daarbij om een uitbreiding van de bedrijfsmatige activiteiten voor twee bedrijfsbestemmingen en het toekennen van een tweetal woonbestemmingen (waaronder een transformatie van een detailhandelsbestemming in een woonbestemming aan de Kruisdijk 16, alsmede de planologische mogelijkheid voor de nieuwbouw van twee halfvrijstaande woningen aan de Warmelinckweg).  Er is één zienswijze ingekomen. Het college stelt voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, J. Polman, G.J. Assink, E.T.H. Belterman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek (Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van de Berg, de heer H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 13. B.11

  De vigerende Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2021 moet op enkele onderdelen worden geactualiseerd. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook een aantal wijzigingen van technische aard te verwerken. De gemeenteraad wordt geadviseerd de Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2023 vast te stellen en te besluiten dat deze op 1 januari 2023 in werking treedt.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, J. Polman, G.J. Assink, E.T.H. Belterman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek (Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van de Berg, de heer H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 14. B.12

  De huidige afvalstoffenverordening is op enkele punten niet meer actueel is. Daarnaast is er op verzoek van de raad in de voorliggende afvalstoffenverordening een verbodsbepaling opgenomen om het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk aan banden te leggen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, J. Polman, G.J. Assink, E.T.H. Belterman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek (Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van de Berg, de heer H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 15. C

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover geen integrale discussie meer plaatsvindt; alleen discussie over de wijzigingsvoorstellen (amendementen) of verzoeken aan het college (moties).

 16. C.13

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, J. Polman, G.J. Assink, E.T.H. Belterman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek (Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van de Berg, de heer H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

  Amendementen

  Titel
  VVD Amendement 13.a voorlopig laten vervallen van de post P2.0022 Najaarsnota 2022 NIET INGEDIEND
 17. C.14

  De taken en bevoegdheden van de huidige Welstandscommissie en de Commissie Cultureel Erfgoed vervallen van rechtswege bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Om de advisering te continueren, moet de gemeente een (nieuwe) gemeentelijke adviescommissie instellen. Aan de raad wordt het voorstel voorgelegd om de huidige Welstandscommissie en Commissie Cultureel Erfgoed op te heffen en de Commissie Omgevingskwaliteit Aalten in te stellen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, J. Polman, G.J. Assink, E.T.H. Belterman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek (Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van de Berg, de heer H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 18. D.15
  Moties vreemd aan de orde van de dag (alleen van toepassing indiend moties worden ingediend)
 19. E
  Overige
 20. F.17
  Sluiting