Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 21 juni 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergadering live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus gefilmd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. A
  Stemstukken zonder stemverklaring
 4. A.4

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (19) vastgesteld.

 5. A.5

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (19) vastgesteld.

 6. A.6

 7. A.7

  Besluit

  De lijst van ingekomen stukken is met algemene stemmen (19) vastgesteld.

 8. A.8

  Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers voert voor de gemeenten twee taken uit. De archieftaak omvat het onderhouden en beheren van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten met de gemeentelijke archiefdiensten als doelgroep. De publiekstaak omvat het ontsluiten van archiefbescheiden  in de breedste zin van het woord, waarbij de inwoners/bezoekers in en buiten het werkgebied als doelgroep gelden. Recentelijk zijn de jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023 ontvangen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter en H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), dhr. H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de mevr. M. ten Bruin (allen BoerBurgerBeweging-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 9. A.9

  De GGD NOG heeft de concept-programmabegroting 2023 en de Jaarstukken 2021 aan de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad wordt verzocht om zijn zienswijze aan de GGD kenbaar te maken. Aan de gemeenteraad wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen en de jaarstukken 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter en H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), dhr. H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de mevr. M. ten Bruin (allen BoerBurgerBeweging-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 10. A.9.A

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter en H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), dhr. H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de mevr. M. ten Bruin (allen BoerBurgerBeweging-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 11. A.9.B

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter en H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), dhr. H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de mevr. M. ten Bruin (allen BoerBurgerBeweging-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 12. B
  Stemstukken met stemverklaring
 13. B.10

  De raad wordt voorgesteld om de grondexploitatie Kern De Heurne, herziening 2021 vast te stellen. De grondexploitatie beslaat de uitgifte van maximaal 18 kavels. De verkaveling gaat uit van 4 twee-onder-één-kappers, 2 vrijstaande woningen en 12 rijenwoningen. De exploitatie laat een geraamd positief resultaat zien van € 434.572

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter en H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), dhr. H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de mevr. M. ten Bruin (allen BoerBurgerBeweging-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 14. B.11

  Voor dat het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de Programmabegroting voor het volgend jaar vaststelt, wordt het ontwerp ervan bij de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. De raden worden in de gelegenheid gesteld ten aan zien van het ontwerp een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter en H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), dhr. H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de mevr. M. ten Bruin (allen BoerBurgerBeweging-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 15. B.12

  Het gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van de voorlopige Jaarstukken 2021 en een zienswijze op de concept-Programmabegroting 2023-2026 en de concept begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland in te dienen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter en H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), dhr. H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de mevr. M. ten Bruin (allen BoerBurgerBeweging-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 16. B.14

  Het algemeen bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling ODA  stelt de begrotingen en de wijzigingen daarop vast. Voorafgaand aan de AB behandeling kan de raad haar zienswijze naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van de ODA. Tevens kan de raad kennisnemen van de jaarstukken 2021 van de ODA.
  De accountant van de ODA heeft de jaarstukken gecontroleerd en akkoord bevonden op getrouwheid en rechtmatigheid. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van; voor Aalten komt dat neer op € 6.060,-. V.w.b. de begroting 2022 zijn op basis van de ontwikkelingen enkele aanpassingen nodig. Aalten moet €25.000,- bijramen. Als zienswijze wordt meegegeven dat de gemeente Aalten zich grote zorgen maakt over de verhoogde bijdrage en vraagt de ODA om mogelijkheden tot besparing in kaart te brengen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter en H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), dhr. H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de mevr. M. ten Bruin (allen BoerBurgerBeweging-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 17. C
  Bespreekstukken
 18. C.13

  De gemeente Aalten is een Global Goals gemeente waarbij de doelen gericht zijn om er samen voor te zorgen dat de wereld gezonder, rechtvaardiger en duurzamer wordt. Het heeft daarom een grote rol bij het vormen van een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen. De gemeente Aalten wil hier ook een bijdrage aanleveren. Omdat een inclusieve samenleving op alle levensgebieden raakvlakken heeft, raakt dit niet alleen het sociaal domein maar ook andere domeinen in Aalten. Deze nota heeft daarom niet alleen invloed op het brede sociaal domein maar bevat ook uitgangspunten voor beleidsterreinen als verkeer en vervoer, wonen, openbare orde en veiligheid, grondgebied, openbare werken en communicatie.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter en H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), dhr. H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de mevr. M. ten Bruin (allen BoerBurgerBeweging-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

  Moties

  Titel
  D66, BBB-HMV en PP Motie 13.1 verbreden diversiteit en inclusie agenda
 19. D.15
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 20. D.15.a

  Besluit

  De motie is met 16 stemmen vóór en drie stemmen tegen, aangenomen.


  Stemgedrag: 16 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA),  de heren A. Walter en H.J. Rijks en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), dhr. H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de mevr. M. ten Bruin (allen BoerBurgerBeweging-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).
  3 stemmen tegen t.w. mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij) en de heer A. van der Graaff (D66).

  Moties

  Titel
  BBB-HMV, CDA en VVD motie 15.1. over landelijk stikstofbeleid
 21. E
  Overige
 22. F.17
  Sluiting