Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 25 oktober 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergadering live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus gefilmd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  a. De fractie van BBB-HMV stelde voor om agendapunt 10 (startnotitie omgevingsvisie) niet te behandelen. Het voorstel is met 4 stemmen vóór (BBB-HMV) en 15 stemmen tegen verworpen.


  B. Bij agendapunt 13 (Motie vreemd aan de orde van de dag) wordt motie 13.1 toegevoegd.
  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

 3. 3
  Kennismaking met de nieuwe Kinderburgemeester Timon Grevink
 4. 4
  Uitreiking certificatern cursisten Politiek Actief
 5. A

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd.

 6. A.06

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (19) vastgesteld.

 7. A.07

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (19) vastgesteld.

 8. A.08

  Besluit

  De lijst van ingekomen stukken is met algemene stemmen (19) vastgesteld.

 9. A.09

  De gemeenteraad moet het normenkader vast te stellen. Dit is van belang voor de accountantscontrole van de rechtmatigheid. De accountant moet namelijk weten wat en hoe hij moet toetsen. Het protocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening gaat over de uitgangspunten van de controle, toleranties, reikwijdte controle rechtmatigheid.

  Besluit

  Besluitvorming
  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (beide  Progressieve Partij), de heren A. Walter en H.J. Rijks en mevrouw E. Massop (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (beide VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heer A van der Graaff (D66).

 10. B

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd; alleen een stemverklaring van maximaal 1 minuut.

 11. B.10

  De Omgevingswet betekent voor o.a. gemeenten in allerlei opzichten een fundamenteel andere manier van werken. Zo eist de Omgevingswet dat gemeenten nog maar 1 integrale, samenhangende visie hebben op de gewenste kwaliteit en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. De gemeenteraad moet voor het gehele grondgebied van Aalten een visie vaststellen. De startnotitie ‘Samenwerken aan Omgevingsvisie Aalten’ is bedoeld om de gemeenteraad van Aalten bij te praten over de omgevingsvisie die de Omgevingswet verplicht stelt. De startnotitie bevat een (voorstel) aanpak voor de vervaardiging van de Omgevingsvisie Aalten, inclusief een participatie- en communicatieparagraaf.

  Besluit

  Besluitvorming


  Het voorstel is met 15 stemmen vóór en 4 stemmen tegen, aangenomen.


  Stemgedrag: 15 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (beide  Progressieve Partij), de heren A. Walter en H.J. Rijks en mevrouw E. Massop (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (beide VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heer A van der Graaff (D66).
  4 stemmen tegen t.w.: de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging)

 12. B.11

  Het doel van dit plan is om de biodiversiteit in de gemeente Aalten te verhogen. Naast het versterken van de biodiversiteit, behandelt het plan ook hoe we meer bomen in onze gemeente kunnen krijgen. Met deze startnotitie wordt een gezamenlijke koers bepaalt qua aanpak van het biodiversiteitsplan.

  Besluit

  Besluitvorming


  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (beide  Progressieve Partij), de heren A. Walter en H.J. Rijks en mevrouw E. Massop (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (beide VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heer A van der Graaff (D66).

 13. C

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover geen integrale discussie meer plaatsvindt; alleen discussie over de wijzigingsvoorstellen (amendementen) of verzoeken aan het college (moties).

 14. C.12

  Door de stijgende energieprijzen hebben steeds meer huishoudens moeite om financieel rond te komen. De gemeente heeft van het Rijk middelen ontvangen voor een aanpak van de energiearmoede. Ook in de gemeentelijke begroting is geld gereserveerd voor verduurzaming. In het Plan van Aanpak wordt ingegaan op de gevolgen van energiearmoede, het signaleren ervan, de energietoeslag en er worden voorstellen gedaan voor de aanpak van de energiearmoede.

  Besluit

  Besluitvorming


  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (beide  Progressieve Partij), de heren A. Walter en H.J. Rijks en mevrouw E. Massop (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (beide VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heer A van der Graaff (D66).

 15. D.13
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 16. D.13.1

  Moties

  Titel
  VVD, D66, CU en BBB-HMV Motie 13.1 Oplossen overlast stationsgebied Aalten
 17. E
  Overige
 18. F.15
  Sluiting