Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 31 mei 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergadering live online volgen via www.aalten.nl/online.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. A
  Stemstukken zonder stemverklaring
 4. A.4

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen aangenomen.

 5. A.5

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen aangenomen.

 6. A.6

  Besluit

  De korte aantekeningen zijn met algemene stemmen aangenomen.

 7. A.7

 8. A.8

 9. A.9

  Het voorstel is om de verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Aalten te actualiseren, en daarmee nieuw beleid te implementeren. We hebben als gemeente de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat leerplichtige leerlingen naar school kunnen als ze niet zelfstandig naar met name aangepast onderwijs kunnen komen.  De belangrijkste wijziging is dat er een nieuwe modelverordening Bekostiging Leerlingenvervoer is en dat deze aansluit bij het gesprek over zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de aanvraag en daarbij aansluit bij de visie van de gemeente Aalten.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (21 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman, J. Polman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), mevrouw L.M.E. Oonk  en de heer H.H. Navis (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BBB-HMV).

 10. A.10

  Ouders met kinderen in de luiers betalen extra veel aan afval. Ook de wegwerpluiers zelf zijn duur, gerekend over de hele luierperiode. Ouders die een duurzaam alternatief willen, hikken vaak aan tegen de relatief hoge aanschafkosten. En tegen het idee dat wasbare luiers veel extra werk met zich meebrengen. Een bijdrage in de aanschafkosten kan jonge ouders helpen om toch voor wasbare luiers te kiezen. Met wasbare luiers kun je als ouders je kind een duurzame start geven, de afvalberg helpen verkleinen en besparen op de afvalkosten.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (21 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman, J. Polman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), mevrouw L.M.E. Oonk  en de heer H.H. Navis (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BBB-HMV).

 11. A.11

  In de Verordening interne klachtenbehandeling is de procedure vastgelegd hoe klachten worden behandeld in Aalten. Uitgangspunt daarbij is dat de verantwoordelijkheid voor de behandeling van een klacht zo laag mogelijk in de organisatie wordt gelegd. Een zorgvuldige en correcte klachtbehandeling draagt bij tot verbetering van de kwaliteit van de organisatie en van het imago van de gemeente

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (21 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman, J. Polman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), mevrouw L.M.E. Oonk  en de heer H.H. Navis (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BBB-HMV).

 12. A.12

  Elke fractie heeft een lid namens hun fractie aangedragen. Deze leden van de commissie worden vervolgens door de gemeenteraad benoemd.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (21 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman, J. Polman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), mevrouw L.M.E. Oonk  en de heer H.H. Navis (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BBB-HMV).

 13. B
  Stemstukken met stemverklaring
 14. B.13

  De Rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk (AOGW) heeft een onderzoek gedaan naar de energietransitie in de drie gemeenten. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de rekenkamerbrief “onderzoek naar de energietransitie” en het “Dashboard Energietransitie voor
  de raad van gemeente Aalten”. Het college is in de gelegenheid gesteld om te reageren op dit rapport. Dat heeft het college gedaan middels raadsmededeling 35-2022.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (21 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman, J. Polman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), mevrouw L.M.E. Oonk  en de heer H.H. Navis (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BBB-HMV).

 15. B.14

  Voor de locatie “De Keizer” aan de westzijde van de Keizerweg in De Heurne is een woningbouwplan ontwikkeld dat uitgaat van maximaal 18 woningen met bijbehorende openbare ruimte. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld dat als ontwerp in procedure is gebracht. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt in te stemmen met het bestemmingsplan.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (21 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman, J. Polman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), mevrouw L.M.E. Oonk  en de heer H.H. Navis (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BBB-HMV).

 16. C
  Bespreekstukken
 17. C.15

  Om de komende maanden deze begroting op te kunnen stellen is het van belang een aantal uitgangspunten te formuleren. Zeker is dat de herijking van het complete gemeentefonds zoals het er nu uitziet tot gevolgen leidt met ingang van 2023. Besluitvorming hierover is doorgeschoven naar het huidige kabinet, en de onlangs verschenen maartbrief begint duidelijkheid te geven. Naast financiële wetenswaardigheden worden op programmaniveau ook voor het eerst in de kadernota beleidsinhoudelijke ontwikkelingen toegelicht.

  Besluit

  A. Amendement 15.a afschaffen hondenbelasting is met 19 stemmen vóór en 2 stemmen tegen, aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman, J. Polman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BBB-HMV).
  Twee stemmen tegen t.w. mevrouw L.M.E. Oonk  en de heer H.H. Navis (allen VVD.


  B. Het geamendeerde voorstel is unaniem (21 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman, J. Polman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), mevrouw L.M.E. Oonk  en de heer H.H. Navis (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BBB-HMV).

  Amendementen

  Titel
  CU en CDA Amendement 15.a Hondenbelasting
 18. C.16

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (21 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman, J. Polman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), mevrouw L.M.E. Oonk  en de heer H.H. Navis (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BBB-HMV).

 19. D.17

  Besluit

  De motie is unaniem (21 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman, J. Polman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), mevrouw L.M.E. Oonk  en de heer H.H. Navis (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BBB-HMV).

 20. D.17.1

  Moties

  Titel
  CDA en CU motie 17.1. vreemd aan de orde van de dag. Provinciaal overleg met aanwonenden N318
 21. E
  Overige
 22. G.19
  Afscheid van huidige wethouders door de voorzitter van de raad
 23. G.20

  Besluit

  De heren Kok (CDA), Te Lindert (CDA), Groters (GB) en de heer Wikkerink (PP) zijn benoemd tot wethouder van de gemeente Aalten.

 24. G.21

  Besluit

  Uitslag schriftelijke stemming.


  De heer Kok (CDA); 19 stemmen voor de heer Kok en vier stemmen voor de heer J. Wikkerink (BBB-HMV).
  De heer Groters (GB): 19 stemmen voor de heer Groters en vier stemmen voor de heer J. Wikkerink (BBB-HMV)
  De heer Te Lindert (CDA): 21 stemmen voor de heer Te Lindert
  De heer Wikkerink (PP): 21 stemmen voor de heer Wikkerink

 25. G.22
  Eed of verklaring en belofte wethouders
 26. G.23

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (21 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman, J. Polman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), mevrouw L.M.E. Oonk  en de heer H.H. Navis (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BBB-HMV).

 27. G.24

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (21 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman, J. Polman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), mevrouw L.M.E. Oonk  en de heer H.H. Navis (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BBB-HMV).

 28. G.25
  Eed of verklaring en belofte raadslid
 29. G.26

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (21 stemmen) aangenomen.


  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman, J. Polman, A.J. te Lindert en de dames Z.E. van Alstede en R. Deunk (allen CDA), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks, en de dames M.G.J. Rensink-Althof en E. Massop (allen GemeenteBelangen), mevrouw L.M.E. Oonk  en de heer H.H. Navis (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BBB-HMV).

 30. G.27
  Eed of verklaring en belofte fractievolgers
 31. H.28
  Sluiting