Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

december 2023

6
Beeldvorming raad (Zaal Bredevoort (Raadszaal))
woensdag 6 december 2023
19:30 - 23:00

Woensdag 6 december is er beeldvormende bijeenkomst in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum). Aanvang 19.30 uur.


Waarom een beeldvormende bijeenkomst?
Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond) informatie nodig over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden gaan actief op zoek naar informatie uit de samenleving om zich een beeld te vormen. Daarom worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om over de geagendeerde onderwerpen hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.


Meepraten
Wilt u uw mening over het geagendeerde onderwerp persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan moet u zich hiervoor vóóraf aanmelden bij de griffie. Na de toelichting krijgt u dan 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten.


Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 5 december om 9.00 uur. Dit kan telefonisch via (0543) 493333 of via e-mail griffie@aalten.nl.


Wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl


Bijeenkomst bijwonen.
U kunt de bijeenkomst op de publieke tribune bijwonen. De bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze bijeenkomst gefilmd.

7
Commissie cultureel Erfgoed (Zaal Lintelo (RTG zaal))
Openbare vergadering
donderdag 7 december 2023
14:00 - 17:00

Inspraak
Indien u tijdens deze vergadering bij een onderwerp wilt inspreken, dan kunt u zich tot dinsdag 5 december 2023 aanmelden bij de secretaris s.lammers@aalten.nl.


De stukken voor deze vergadering liggen vanaf woensdag 29 november 2023 ter inzage in het gemeentekantoor (Hofstraat 8, Aalten).

12
Oordeelvorming raad (Zaal Bredevoort (Raadszaal))
Oordeelsvormende vergadering I
dinsdag 12 december 2023
19:30 - 23:00

In de oordeelsvormende vergadering gaan raadsleden met elkaar in debat over de geagendeerde onderwerpen. Er worden tijdens deze vergaderingen over de besproken onderwerpen nog géén besluit genomen. Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd. U heeft geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de vergadering in de raadzaal live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze vergadering

Oordeelvorming raad (Zaal Lintelo (RTG zaal))
Oordeelsvormende vergadering II
dinsdag 12 december 2023
20:30 - 23:00

In de oordeelsvormende vergadering gaan raadsleden met elkaar in debat over de geagendeerde onderwerpen. Er worden tijdens deze vergaderingen over de besproken onderwerpen nog géén besluit genomen. Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd.
 U heeft geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de vergadering in de raadzaal live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze vergadering

19
Gemeenteraad (Zaal Bredevoort (Raadszaal))
dinsdag 19 december 2023
19:30 - 23:00

De definitieve agenda wordt ongeveer 10 dagen voor aanvang van de vergadering gepubliceerd.