Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

april 2024

2
Beeldvorming raad (Zaal Lintelo (RTG zaal))
Beeldvormende vergadering II
dinsdag 2 april 2024
19:30 - 23:00

Dinsdag 2 april wordt er een beeldvormende bijeenkomst in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum) gehouden. Aanvang 19.30 uur.


Waarom een beeldvormende bijeenkomst?
Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond) informatie nodig over het geagendeerde onderwerp. De raadsleden gaan actief op zoek naar informatie uit de samenleving om zich een beeld te vormen. Daarom worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om over het geagendeerde onderwerp hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.
Meepraten
Wilt u uw mening over het geagendeerde onderwerp persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan moet u zich hiervoor vóóraf aanmelden bij de griffie. Na de toelichting krijgt u dan 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten.


Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 2 april om 9.00 uur. Dit kan telefonisch via (0543) 493333 of via e-mail griffie@aalten.nl.


Wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl


Bijeenkomst bijwonen.
U kunt de bijeenkomst op de publieke tribune bijwonen.

Beeldvorming raad (Zaal Bredevoort (Raadszaal))
Beeldvormende vergadering I
dinsdag 2 april 2024
19:30 - 23:00

Dinsdag 2 april is er beeldvormende bijeenkomst in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum). Aanvang 19.30 uur.


Waarom een beeldvormende bijeenkomst?
Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond) informatie nodig over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden gaan actief op zoek naar informatie uit de samenleving om zich een beeld te vormen. Daarom worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om over de geagendeerde onderwerpen hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.


Meepraten
Wilt u uw mening over de geagendeerde onderwerpen persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan moet u zich hiervoor vóóraf aanmelden bij de griffie. Na de toelichting krijgt u dan 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten.


Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 2 april om 9.00 uur. Dit kan telefonisch via (0543) 493333 of via e-mail griffie@aalten.nl.


Wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl


Wanneer niemand zich heeft aangemeld om zijn of haar mening te geven over het onderwerp in de raadzaal, dan vervalt de behandeling van het onderwerp. 


Bijeenkomst bijwonen.
U kunt de bijeenkomst op de publieke tribune bijwonen. De bijeenkomst in de raadzaal wordt ook live uitgezonden via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze bijeenkomst gefilmd.

9
Oordeelvorming raad (Zaal Lintelo (RTG zaal))
Oordeelsvormende vergadering II
dinsdag 9 april 2024
19:30 - 23:00

Dinsdag 9 april is er een oordeelsvormende vergadering in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum). Aanvang 19.30 uur


In de oordeelsvormende vergaderingen gaan raadsleden met elkaar in debat over de geagendeerde onderwerpen. Er worden tijdens deze vergaderingen over de besproken onderwerpen nog géén besluit genomen. Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd.


De oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in zaal Lintelo van het gemeentehuis aan de Markt te Aalten. U heeft geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Oordeelvorming raad (Zaal Bredevoort (Raadszaal))
Oordeelsvormende vergadering I
dinsdag 9 april 2024
19:30 - 23:00

Dinsdag 9 april is er een oordeelsvormende vergadering in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum). Aanvang 19.30 uur


In de oordeelsvormende vergaderingen gaan raadsleden met elkaar in debat over de geagendeerde onderwerpen. Er worden tijdens deze vergaderingen over de besproken onderwerpen nog géén besluit genomen. Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd.


De oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Markt te Aalten. U heeft geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de vergadering live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus in de raadzaal tijdens deze vergadering gefilmd.

11
Commissie Omgevingskwaliteit (Zaal Lintelo (RTG zaal))
donderdag 11 april 2024
14:00 - 17:00

Inspraak
Indien u tijdens deze vergadering bij een onderwerp wilt inspreken, dan kunt u zich tot dinsdag 9 april 2024 aanmelden bij de secretaris s.lammers@aalten.nl.


De stukken voor deze vergadering liggen vanaf woensdag 3 april 2024 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentekantoor. U kunt de stukken ook bekijken via www.aalten.nl.

22
Gemeenteraad (Zaal Bredevoort (Raadszaal))
maandag 22 april 2024
19:30 - 23:00

Op maandag 22 april a.s. wordt een raadsvergadering in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg) gehouden. Deze vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar.
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergadering live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus gefilmd.