januari 2021

5
Beeldvorming raad (Teams sessie)
19:30 - 22:00

Doel is om betrokkenen in de gelegenheid te stellen hun documenten en verzoeken kort toe te lichten en informatie uit te wisselen over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen aan de betrokkenen.

Meepraten
Deze bijeenkomst wordt via een videoconferentie gehouden.
Wilt u meepraten over een geagendeerd onderwerp dan moet u zich hiervoor wel vóóraf aanmelden bij de griffie. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 4 januari 2021 om 9.00 uur. Dit kan telefonisch via (0543) 493333 of via griffie@aalten.nl. U ontvangt daarna een teamslink voor deelnemen aan deze videovergadering.

Daarnaast is het mogelijk uw bijdrage schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken. De raadsleden kunnen dan voor de vergadering kennis nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl
Wanneer niemand zich heeft aangemeld voor een van de onderwerpen, dan vervalt de inspraakronde.

Vergadering online.
Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze inspraakronde via een videoconferentie gehouden. U kunt deze vergadering live online volgen via www.aalten.nl/online.

11
Agendacommissie raad (Teams sessie)
19:30 - 20:30
12
Oordeelvorming raad (Teams sessie)
19:30 - 22:30

In de oordeelsvormende vergadering gaan raadsleden met elkaar in debat over de geagendeerde onderwerpen. Er wordt tijdens deze vergadering over de besproken onderwerpen nog géén besluit genomen. Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd.

Vergadering digitaal en online.
De oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur.
Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt de oordeelsvormende vergadering digitaal, middels een videoconferentie, gehouden. U heeft geen mogelijkheid om in te spreken. Wel kunt u deze vergadering live online volgen via www.aalten.nl/online.

26
Gemeenteraad (Teams sessie)
19:30 - 23:00

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt de raadsvergadering digitaal gehouden. U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel kunt u deze vergadering live online volgen via www.aalten.nl/online.