Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vertegenwoordigers van de politieke fracties ondersteunen de raadsleden.

Het hoogste bestuursorgaan van de gemeente is de gemeenteraad. Gemeente Aalten telt 21 gemeenteraadsleden, verdeeld over zeven politieke partijen. De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De raad wordt bijgestaan door de griffier. Wilt u contact met de gemeenteraad dan kunt u een e-mail sturen naar gemeenteraad@aalten.nl

De taak van de griffie is het ambtelijk ondersteunen en adviseren van de gemeenteraad als geheel, de raadsfracties en de individuele raadsleden bij de uitoefening van hun taak.


De griffie zorgt er vooral voor dat het besluitvormingsproces van de raad zo optimaal mogelijk verloopt. Dat betekent dat ze verantwoordelijk is voor de logistieke ondersteuning van de beeldvormende bijeenkomsten en de oordeelsvormende-  en raadsvergaderingen, informatiebijeenkomsten en het presidium. De griffie is onafhankelijk en neutraal en fungeert als schakel tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.
De raadsgriffie van de gemeente Aalten bestaat uit:
Marcel Fiering, raadsgriffier
Henk ter Beest, raadsadviseur
Ina Smit, griffiemedewerker


Contact met de griffie
Wilt u contact opnemen met de griffie dan kan dit via griffie@aalten.nl of via telefoonnummer 0543-493333