Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Begrotingsraad

dinsdag 1 november 2022

19:00 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergadering live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus gefilmd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3
  Vragenuur
 3. 4

 4. 5

  In deze vergadering wordt de Programmabegroting 2023, de Meerjarenramingen 2024-2026, en het Investeringschema 2023, behandeld. Per programma wordt aangegeven wat de doelen van de gemeente zijn, wat de gemeente doet om deze doelen te bereiken en wat dit kost. Voor het jaar 2023 is een sluitende begroting opgesteld.

  Besluit

  a. Amendement 5.a is met 7 stemmen vóór en 14 stemmen tegen, verworpen.
  Stemgedrag: 7 stemmen vóór t.w. de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-
  HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk  beiden VVD) en de heer T.S. Holtman (ChristenUnie).
  14 stemmen tegen t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.t.H. Belterman J. Polman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (beiden  Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks,  mevrouw E. Massop en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen) en de heer A van der Graaff (D66).


  b. Amendement 5.b is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M.
  ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-
  HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk
  (beiden VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink,
  E.t.H. Belterman J. Polman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), de heer L Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (beiden Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks,  mevrouw E. Massop en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen) en de heer A van der Graaff (D66).


  c. Het geamendeerde voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M.
  ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-
  HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk
  (beiden VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink,
  E.t.H. Belterman J. Polman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), de heer L Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (beiden  Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks,  mevrouw E. Massop en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen) en de heer A van der Graaff (D66).


  d. Motie 5.4 is met 2 stemmen tegen en 19 stemmen vóór, aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M.
  ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-
  HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk
  (beiden VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink,
  E.t.H. Belterman J. Polman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), , de heren A. Walter, H.J. Rijks,  mevrouw E. Massop en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen) en de heer A van der Graaff (D66).
  Twee stemmen tegen t.w. de heer L Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (beiden  Progressieve Partij).

  Amendementen

  Titel
  CU, GB, CDA, D66 en BBB-HMV Aangepast Amendement 5.b Openbaar toiletvoorziening
  VVD en CU Amendement 5.a Toevoegen algemene reserve

  Moties

  Titel
  D66 en CDA Motie 5.4 Startnotitie horecavisie
  D66 Motie 5.1 Meerjarenbegroting Uitvoeringskosten Klimaatakkoord
  D66 Motie 5.3 Dienstverleningsconcept
  PP en BBB-HMV Motie 5.2 Investeringsfonds Lage inkomens
 5. 6
  Sluiting