Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 25 januari 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Teams sessie

Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3

  Mevrouw Diepenbroek heeft aan de voorzitter van de raad verzocht om aan haar tijdelijk ontslag te verlenen tot de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 als lid van de gemeenteraad in verband met haar zwangerschap en bevalling. Overeenkomstig het verzoek van mevrouw Diepenbroek heeft de voorzitter van het centraal stembureau aan haar tijdelijk ontslag verleend als lid van de gemeenteraad. Vervolgens heeft de voorzitter van het centraal stembureau de heer T.G.J. Stronks benoemd verklaard tot lid van de raad van de gemeente Aalten. De heer Stronks heeft de benoeming aanvaard. Voorgesteld wordt de heer Stronks toe te laten als lid van de gemeenteraad van Aalten.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heer L. Weevers (Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland – Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 4. 3.A
  Verklaring en belofte van de heer Stronks
 5. 4

  In de programmabegroting 2022 is budget opgenomen voor de uitbreiding van de formatie van de Griffie met een parttime raadsadviseur.  In de afgelopen periode heeft de werkgeverscommissie deze vacature opengesteld en de werving – en selectieprocedure doorlopen. De werkgeverscommissie stelt de gemeenteraad voor over te gaan tot benoeming van de heer H.J. ter Beest.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heren L. Weevers en T.G.J. Stronks (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland – Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 6. 4.A
  Eed van de heer Ter Beest
 7. A
  Stemstukken zonder stemverklaring
 8. A.06

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen vastgesteld.

 9. A.07

  Besluit

  De korte aantekeningen zijn met algemene stemmen vastgesteld.

 10. A.08

  De besluitenlijst is met algemene stemmen vastgesteld.

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen vastgesteld.

 11. A.09

  Besluit

  De lijst van ingekomen stukken is met algemene stemmen vastgesteld.

 12. A.10

  De door de gemeenteraad ingestelde werkgroepen Werkwijze, Kwaliteit en Burgerparticipatie en raadscommunicatie hebben voor de nieuwe gemeenteraad een overdrachtsdocument opgesteld. Voorgesteld wordt kennis te nemen van deze overdrachtsdocumenten en deze aan te bieden aan de nieuwe gemeenteraad.

  Besluit

  Besluitvorming
  Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heren L. Weevers en T.G.J. Stronks( allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland – Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 13. B
  Stemstukken met stemverklaring
 14. C
  Bespreekstukken
 15. C.11

  De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben een bijdrage bij het Rijk aangevraagd voor het opstellen van een Kerkenvisie voor de Oost Achterhoek. Samen met Elza van Liere van bureau Coup, zijn gesprekken gevoerd met eigenaren en/of gebruikers van religieuze gebouwen. Hierin is besproken hoe het gaat met de kerkelijke gemeenschap en het gebouw, of wat erbij komt kijken om in een herbestemd kerkgebouw te wonen of te werken. Doel van de gesprekken was om kennis te maken en elkaar te kunnen vinden als er ontwikkelingen zijn.
  De religieuze gebouwen zijn beschreven en gewaardeerd door medewerkers van het Monumentenadviesbureau. Op basis van hun bevindingen is er per gebouw een Kerkenpaspoort opgesteld; een overzichtelijk document dat een goed beeld geeft van het betreffende bouwwerk en wat er bijzonder aan is. Tevens is een Kansenkaart voor de kerken opgesteld. Dit vanuit het project Karakteristiek Duurzaam Erfgoed (KaDEr). Het document geeft aan welke stappen doorlopen kunnen worden bij het bepalen van het toekomstig gebruik van een kerkgebouw. Ook biedt het inspiratie voor mogelijke herbestemmingen van kerkgebouwen, gebaseerd op aansprekende voorbeelden elders. Een oplegnotitie verbindt de verschillende onderdelen van de Kerkenvisie met elkaar.

  Besluit

  Besluitvorming
  Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heren L. Weevers en T.G.J. Stronks( allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland – Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

  Moties

  Titel
  D66 en HMV Motie 11.1 Monumentale status voor Zuiderkerk en Goede Herderkerk 25 januari 2022 Ingetrokken
 16. D.12
  Moties vreemd aan de orde van de dag (alleen van toepassing indiend moties worden ingediend)
 17. D.12.1

  Besluit

  Besluitvorming
  De motie is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heren L. Weevers en T.G.J. Stronks( allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland – Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

  Moties

  Titel
  Motie 12.1 Noordtak Betuweroute 25 januari 2022
 18. E
  Overige
 19. F.14
  Sluiting