Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Extra raadsvergadering en beeldvormende bijeenkomst

dinsdag 5 april 2022

19:00 - 20:30
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

Dinsdag 5 april 2022 van 19.00 tot 20.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum).


Het is de bedoeling om in deze raadsvergadering enkele “huishoudelijke zaken” te regelen


U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergadering live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus gefilmd tijdens deze vergadering.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. A
  Stemstukken zonder stemverklaring
 4. A.3.b
  Eed of verklaring en belofte van de fractievolgers
 5. A.9.a

 6. B
  Bespreekstukken
 7. B.10

 8. C.11
  Sluiting
 9. D
  Beeldvormende bijeenkomst
 10. D.12
  Opening door voorzitter A. Walter
 11. D.13

 12. D.14

  Het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Broek te Aalten, in het bijzonder ten behoeve van de bedrijfsuitbreidingen van ‘Kaemingk’ en ‘ISG Lettink’. De percelen zijn gelegen tussen de Dinxperlosestraatweg en de Vierde Broekdijk te Aalten. Deze bedrijfsbestemmingen worden op een goede wijze landschappelijk ingepast. Verder voorziet het plan in de sanering van de landelijke woonbebouwing van de locatie Dinxperlosestraatweg 76/76a. De bebouwing wordt gesaneerd. Dit terrein is betrokken bij deze ontwikkeling. Er zijn gedurende de periode van de terinzagelegging vier zienswijzen ingekomen. In de zienswijzennota wordt daarop nader ingegaan. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Bijlagen

 13. D.15
  Sluiting