Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 30 november 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Teams sessie
Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt de raadsvergadering digitaal gehouden.U kunt deze vergadering live online volgen via www.aalten.nl/online.
U heeft in de raadsvergaderingen geen mogelijkheid om in te spreken

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Het voorstel betreft het aanpassen van de uitgangspunten voor de begroting van de Regio Achterhoek voor wat betreft de indexeringssystematiek en de berekening van de bandbreedte voor de weerstandscapaciteit. Voorgesteld wordt deze nieuwe uitgangspunten vanaf het begrotingsjaar 2023 te hanteren.

Besluit

Besluitvorming.
Het voorstel is unaniem (21 stemmen) aangenomen.
Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, R.J.M. Smit, F.B. Diersen en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

Alliander heeft om een kapitaalinjectie gevraagd aan haar aandeelhouders om de benodigde investeringen die voortkomen uit de energietransitie te kunnen financieren. Concreet wordt een beroep gedaan op de aandeelhouders om minimaal naar verhouding van deelname in Alliander hierin bij te dragen. Het Aaltense aandeel in Alliander bedraagt 0,287 %. Dit houdt bij 100% deelname een bedrag in van € 1.723.292. Omdat niet zeker is dat alle aandeelhouders deelnemen, heeft Alliander ook verzocht te opteren voor een eventuele extra 25% bijdrage. In dat geval komt de hoogte van de lening voor Aalten uit op 125% ofwel € 2.154.115. Gezien de opgave uit de energietransitie en de maatschappelijke belangen wordt voorgesteld in te stemmen met deze 125% variant.

Besluit

Het voorstel is met 18 stemmen vóór en drie stemmen tegen, aangenomen.
Stemgedrag: 18 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en de heer J.R. Wijbrans HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging)
3 stemmen tegen t.w. de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD),

Besluit

Amendement 11.1 is met 4 stemmen vóór en 17 stemmen tegen verworpen
Stemgedrag: 4 stemmen vóór t.w. de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging)
17 stemmen tegen t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen) en de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD).

Het voorstel is met 19 stemmen vóór en 2 stemmen tegen, aangenomen.
Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen) en de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD).en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging)
2 stemmen tegen t.w. mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66)

Motie 11a is met 4 stemmen vóór en 17 stemmen tegen, verworpen
Stemgedrag: 3 stemmen vóór t.w. de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).
18 stemmen tegen t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen) en de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD)

Motie 11b is met 9 stemmen vóór en 12 stemmen tegen, verworpen.
Stemgedrag: 9 stemmen vóór t.w. de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen Gemeente-Belangen) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging)
12 stemmen tegen t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek, de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij) en de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD).

Amendementen

Titel
D66 Amendement 11.1 TVW doel geselecteuurde clusters gereed voor 2030

Moties

Titel
D66 en CU Motie 11b Routekaart aardgas vrijmaken utiliteitsbouw Verworpen
D66 Motie 11a Voldoende middelen en organisatorische slagkracht voor uitvoering TVW Verworpen

Flexibel inspelen op de woningvraag is een van de vijf programma's uit de vastgestelde woonvisie voor de gemeente Aalten 2021-2026. De notitie geeft een uitwerking van dit programma en biedt een kader waarbinnen de gemeente Aalten invulling wil geven aan de woningbouwopgave in de gemeente voor de komende jaren. Daarnaast worden enkele aanpassingen inzake het afwegingskader woningbouw doorgevoerd.

Besluit

Amendement 12.1 is met 19 stemmen vóór en 2 stemmen tegen, aangenomen
Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heer G.I. Uland (Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging) en mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66)
2 stemmen tegen t.w. mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij)

Het geamendeerde voorstel is unaniem (21 stemmen) aangenomen.
Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging) en mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66)

Motie 12a is met 3 stemmen vóór en 18 stemmen tegen, verworpen
Stemgedrag: 18 stemmen tegen t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD) en  de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging)
3 stemmen vóór t.w. de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66)

Motie 12b is met 9 stemmen vóór en 12 stemmen tegen, verworpen
Stemgedrag: 9 stemmen vóór t.w. de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.R. Wijbrans, HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging) en mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66)
12 stemmen tegen t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij) en de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD)

Motie 12c is met 7 stemmen vóór en 14 stemmen tegen, verworpen.
Stemgedrag: 7 stemmen vóór t.w. de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij) en de heer A.H.M. te Brake (CDA)
14 stemmen tegen t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen) en de heer J.R. Wijbrans, HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging)

Amendementen

Titel
VVD, CDA, CU, HMV en GB Amendement 12.1 Planvoorraad verhogen Aangenomen

Moties

Titel
CU en GB Motie 12b Onderzoek transformatie leegstaande winkelpanden voor woningen Verworpen
CU Motie 12a Koppeling Sociale vraagstukken Verworpen
D66 Motie 12c Flexibel inspelen op woonbehoefte starters en ouderen Verworpen

Met dit beleid kunnen aanvragen voor woningbouw in het buitengebied op z’n merites worden beoordeeld en is tegelijkertijd maatwerk mogelijk. Het beleid beschrijft 5 situaties die zich in het buitengebied voor kunnen doen. Bij ieder van deze 5 situaties zijn toetsingsregels bepaald. Daarnaast gelden een aantal algemene voorwaarden die in elke situatie van toepassing is. Met de op te leggen voorwaarden voor woningbouw verwachten we dat de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied wordt verbeterd.

Besluit

Amendement 13.1a is met 6 stemmen vóór en 15 stemmen tegen, verworpen.
Stemgedrag: 6 stemmen vóór t.w. de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging)
15 stemmen tegen t.w. de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD) en mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66)

Amendement 13.1b is met 9 stemmen vóór en 12 stemmen tegen, verworpen.
Stemgedrag: 9 stemmen vóór t.w. de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.R. Wijbrans, HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging) en mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66)
12 stemmen tegen t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD)

Amendement 13.1c is met 13 stemmen vóór en 8 stemmen tegen, aangenomen.
Stemgedrag: 8 stemmen tegen t.w. de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen) en mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66)
13 stemmen vóór t.w. de heer J.R. Wijbrans, HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging), de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD)

Amendement 13.3 is met 7 stemmen vóór en 14 stemmen tegen, verworpen.
Stemgedrag: 7 stemmen vóór t.w. de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen) en de heer J.R. Wijbrans, HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging)
14 stemmen tegen t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij) en mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66)

Amendement 13.4 is met 18 stemmen vóór en 3 stemmen tegen, aangenomen
Stemgedrag: 18 stemmen vóór t.w. de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging) en mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66)
3 stemmen tegen t.w. mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren G.I. Uland en L. Weevers (allen Progressieve Partij)

Amendement 13.5 is met 10 stemmen vóór en 11 stemmen tegen, verworpen.
Stemgedrag: 10 stemmen vóór t.w. de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heer A.H.M. te Brake (CDA) de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging) en mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66)
11 stemmen tegen t.w. mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren G.I. Uland en L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), en de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD)

Amendement 13.6 is met 12 stemmen vóór en 9 stemmen tegen, aangenomen
Stemgedrag: 12 stemmen vóór t.w. de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging) mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren G.I. Uland en L. Weevers (allen Progressieve Partij)
9 stemmen tegen t.w. de heren G.J. Assink, A.H.M. te Brake, J.F.J.A. van Geenen, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), en de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD)

Het geamendeerde voorstel is unaniem aangenomen.
Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging) en mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66)

Amendementen

Titel
CDA en VVD Amendement 13.1c Aanpassen sloopnormen Aangenomen
CU Amendement 13.1b Aanpassen sloopnorm Verworpen
CU Amendement 13.7 Tiny Houses artikel 4 aanvullen Ingetrokken
CU, D66 en GB Amendement 13.5 Criteria woningsplitsing Verworpen
CU, GB en CDA Amendement 13.2 Mogelijkheid gedeeltelijke beëindiging bedrijfsactiviteit Ingetrokken
CU, PP en GB Amendement 13.6 Tiny Houses artikel 9 schrappen Aangenomen
GB Amendement 13.1a Aanpassen sloopnormen Verworpen
GB en CU Amendement 13.3 Verplaatsen bouwrechten Verworpen
VVD, CDA, HMV en GB Amendement 13.4 Splitsing bedrijfswoning Aangenomen

Moties

Titel
PP en CDA Motie 14a Verduurzaming verenigingen en stichtingen Ingetrokken