Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Begrotingsraad

dinsdag 2 november 2021

19:00 - 23:00

Locatie
Zaal Bredevoort (Raadszaal)
Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

In deze vergadering wordt de Programmabegroting 2022, de Meerjarenramingen 2023-2025, en het Investeringschema 2022, behandeld. Per programma wordt aangegeven wat de doelen van de gemeente zijn, wat de gemeente doet om deze doelen te bereiken en wat dit kost. Voor het jaar 2022 is een sluitende begroting opgesteld.

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. IVM met aanscherping van de Coronaregels is besloten om geen publiek en pers toe te laten. U de raadsvergadering live online volgen via www.aalten.nl/online.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Moties

Titel
ChristenUnie en D66 Motie 5f Invoering van de Ja /Ja sticker
ChristenUnie, VVD, CDA en HMV Motie 5a Verkeersveiligheid N318
D66 en GemeenteBelangen Motie 5e Professionalisering Mantelzorgondersteuning
D66 Motie 5b Inzet extra middelen voor grote toekomstige uitdagingen
Progressieve Partij Motie 5g Ontmoediging houtkachels
Progressieve Partij, ChristenUnie, HMV en D66 Motie 5c Steun woningverduurzaming lage inkomens
VVD, ChristenUnie en HMV Motie 5d Thuisbezorgen documenten