Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Extra raadsvergadering

maandag 12 juli 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Zaal Bredevoort (Raadszaal)
Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt de raadsvergadering zonder pers en publiek gehouden. U kunt dus niet plaatsnemen op de publieke tribune! Wel kunt u deze vergadering live online volgen via www.aalten.nl/online.
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (17) vastgesteld.

 2. De energietransitie uit het Klimaatakkoord leidt tot grote opgaven van duurzame energiewinning op land. Zonne- en windenergie sluiten aan bij de ambities op het gebied van energieneutraliteit en CO2-reductie. Om aan de opgaven van energiewinning te kunnen voldoen en om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken, is het Uitnodigingskader zon en wind opgesteld. Dit kader geeft aan waar, onder welke voorwaarden en tot welke afmetingen er binnen de gemeente Aalten zonne- en windenergie gewonnen kan worden.

  Bijlagen

  Besluit

  Amendement 5.1 is met 4 stemmen vóór en 13 stemmen tegen, verworpen.
  Stemgedrag: 4 stemmen vóór t.w. mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer J.R. Wijbrans (fractie HMV);
  13 stemmen tegen t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen en mevrouw Z.E. van Alstede (allen fractie CDA), de heren H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen fractie GemeenteBelangen), de heer H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie) en mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66)

  Amendement 5.2. is met 11 stemmen vóór en 6 stemmen tegen, aangenomen.
  Stemgedrag: 11 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen en mevrouw Z.E. van Alstede (allen fractie CDA), de heren H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen fractie GemeenteBelangen), de heer H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie);
  6 stemmen tegen t.w. mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij), de heer J.R. Wijbrans (fractie HMV) en mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66)

  Amendement 5.3 is met 14 stemmen vóór en 3 stemmen tegen, aangenomen.
  Stemgedrag: 14 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen en mevrouw Z.E. van Alstede (allen fractie CDA), de heren H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen fractie GemeenteBelangen), de heer H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie), de heer J.R. Wijbrans (fractie HMV) en mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66);
  3 stemmen tegen t.w. mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij).

  Amendement 5.4 is met 16 stemmen vóór en 1 stem tegen, aangenomen.
  Stemgedrag: 16 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, A.H.M. te Brake, F.B.Diersen en mevrouw Z.E. van Alstede (allen fractie CDA), de heren H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen fractie GemeenteBelangen), de heer H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66) en mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij).
  1 stem tegen t.w. de heer J.R. Wijbrans (fractie HMV)

  Amendement 5.5. is met 6 stemmen vóór en 11 stemmen tegen, verworpen.
  Stemgedrag: 6 stemmen vóór t.w. mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij), de heer J.R. Wijbrans (fractie HMV) en mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66);
  11 stemmen tegen t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen en mevrouw Z.E. van Alstede (allen fractie CDA), de heren H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen fractie GemeenteBelangen), de heer H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

  Het geamendeerde voorstel is met 13 stemmen vóór en 4 stemmen tegen, aangenomen.
  Stemgedrag.
  13 stemmen vóór t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heer H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen en G.J. Assink (allen fractie CDA)  en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).
  4 stemmen tegen t.w. de heer J.R Wijbrans (fractie HMV), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij).

  Motie 5a is met 7 stemmen vóór en 10 stemmen tegen, verworpen.
  Stemgedrag: 7 stemmen vóór t.w. mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij), de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie), de heer J.R. Wijbrans (fractie HMV) en mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66).
  10 stemmen tegen t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen en mevrouw Z.E. van Alstede (allen fractie CDA), de heren H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen fractie GemeenteBelangen) en de heer H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD).

  Amendementen

  Titel
  CDA, CU, GB en D66 Amendement 5.3. Inventarisatie zon op dak
  CU Amendement 5.4 Meervoudig ruimtegebruik
  CU, CDA en GB Amendement 5.2. Maximale ashoogte windturbines
  D66 Amendement 5.5 Geluidsoverlast doorslaggevend voor hoogte
  PP en HMV Amendement 5.1 Handhaven kansrijk gebied wind

  Moties

  Titel
  D66 Motie 5a Gestructureerde afstemming herontwikkeling duurzame opwekking in ‘t Goor
  D66 Motie 5b Koppelkansen zon en wind in Het Goor
  PP Motie 5c Burgerraad