Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 26 oktober 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Zaal Bredevoort (Raadszaal)
Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergadering live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens de raadsvergadering gefilmd.
De agenda is te raadplegen op de gemeentelijke website, www.aalten.nl, onder Bestuur en Organisatie> Vergaderingen en vergaderstukken>Vergaderingen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 9 wordt een stemstuk met stemverklaring en agendapunt 13 wordt een bespreekstuk.

In het kader van de rechtmatigheid dient de raad het normenkader vast te stellen. Dit is van belang voor de accountantscontrole van de rechtmatigheid. De accountant moet namelijk weten wat en hoe hij moet toetsen. Het protocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening gaat over de uitgangspunten van de controle, toleranties, reikwijdte controle rechtmatigheid en dergelijke.

Besluit

Besluitvorming.
Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heren H.H. Navis, H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66), de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

De licentie van onze huidige lokale omroep Stichting Lokale Omroep Aalten Dinxperlo (SLOAD), werkzaam onder de naam AFM, loopt op 1 maart 2022 af. Per gemeente kan maar één lokale omroep worden aangewezen door het Commissariaat voor de Media (CvdM). Hiervoor moeten geïnteresseerde partijen een licentieaanvraag indienen. Voordat het CvdM een beslissing neemt over deze aanvraag, dient de gemeenteraad aan het CvdM aan te geven of de media-instelling aan de eisen voldoet die deze wet stelt. De aanvraag van SLOAD is de enige aanvraag die voor de nieuwe periode ingekomen is. De inhoud van de aanvraag, de samenstelling van het programmabeleidsbepalend orgaan (pbo), de toelichting hierop en de ervaringen met SLOAD in de afgelopen perioden zijn aanleiding voor een positief advies richting het CvdM.

Besluit

Besluitvorming.
Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heren H.H. Navis, H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66), de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

In 2019 heeft de raad het bestemmingsplan Aalten Bedrijventerrein Westrand vastgesteld. Om de uitvoering van dit bestemmingsplan mogelijk te maken, dient een gedeelte van de Zomerweg te Aalten aan de openbaarheid te worden onttrokken. Dit bestemmingsplan maakt de uitbreiding van de fa. Aalbers mogelijk. De ontsluiting van het bedrijfsterrein wordt gerealiseerd via de Zomerweg en de Sondernweg. Voor het doorgaande verkeer wordt op de Spinnerij een nieuwe aansluiting op de Zomerweg gerealiseerd ter hoogte van de huidige aansluiting voor langzaam verkeer. Omdat de Zomerweg, komende vanaf de Sondernweg, alleen toegang biedt tot het bedrijf, dient dit weggedeelte aan de openbaarheid te worden onttrokken.

Besluit

Besluitvorming.
Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heren H.H. Navis, H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66), de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

De Rekenkamercommissie heeft in overleg met de raadswerkgroep Rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar de subsidieverwerving van de gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk.
Aanleiding is onder meer de toename van opgaven onder andere voor het sociaal domein, de energietransitie en economisch herstel door de Coronacrisis.

Besluit

Besluitvorming.
Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen),
de heren H.H. Navis, H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66), de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

Het RIEC heeft in 2019 het ondermijningsbeeld voor de gemeente Aalten aan de burgemeester aangeboden. Sindsdien is al het nodige gebeurd om de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit aan te pakken. De Beleidsnota Ondermijning in de gemeente Aalten laat zien wat er binnen de gemeente Aalten al is gedaan in de strijd tegen ondermijning en welke acties nog op stapel staan.

Besluit

Besluitvorming.
Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen),
de heren H.H. Navis, H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66), de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

Als gemeente Aalten zijn we samen met onze inwoners en onze maatschappelijke partners volop bezig met het goed vormgeven van ons sociaal beleid. De gemeente Aalten wil werken volgens het uitgangspunt: ‘wat is nodig voor onze inwoners om mee te kunnen (blijven) doen?’ Om verdere noodzakelijke stappen te zetten is het van belang dat de gemeente beschikt over heldere keuzes voor de toekomst. De Nota Sociaal Domein biedt een kapstok voor de uitvoering van de keuzes die we samen willen maken. Zo persoonlijk mogelijk blijven meedoen is de rode draad van de nota. Aansluitend aan de Achterhoekse missie, willen we een gezonde, sterke en sociale samenleving creëren. Waarbij de gemeenschap levend en vitaal gehouden wordt.

Besluit

Besluitvorming.
a. Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
   Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M.
   te Brake, F.B. Diersen en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E.
   Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij), de heren
   A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof
   (allen GemeenteBelangen), de heren H.H. Navis, H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E.
   Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet
   en de heer A. van der Graaff (allen D66), de heer J.R. Wijbrans
   (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).
b. Motie 13a is met 12 stemmen vóór en 8 stemmen tegen, aangenomen.
    Stemgedrag: 12 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M.
    te Brake, F.B. Diersen en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), mevrouw E.E.
    Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen Progressieve Partij) en de
    heren H.H. Navis, H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD),
    8 stemmen tegen t.w. de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en
   mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer T.S. Holtman
   (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland - Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66),
   en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

Moties

Titel
VVD, CDA en PP Motie 13a "Dashboard Nota Sociaal Domein" Aangenomen