Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming raad

Beeldvormende bijeenkomst II

dinsdag 6 februari 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Zaal Lintelo (RTG zaal)

Voorzitter
E.E. Diepenbroek
Toelichting

Dinsdag 6 februari is er een beeldvormende bijeenkomst in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum). 


Waarom een beeldvormende bijeenkomst?
Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond) informatie nodig over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden gaan actief op zoek naar informatie uit de samenleving om zich een beeld te vormen. Daarom worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om over de geagendeerde onderwerpen hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.
Meepraten
Wilt u uw mening over het geagendeerde onderwerp persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan moet u zich hiervoor vóóraf aanmelden bij de griffie. Na de toelichting krijgt u dan 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten.


Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 5 februari om 9.00 uur. Dit kan telefonisch via (0543) 493333 of via e-mail griffie@aalten.nl.


Wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl


Bijeenkomst bijwonen.
U kunt de bijeenkomst op de publieke tribune bijwonen.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  De GGD heeft in de uitgangspuntennota nieuwe ontwikkelingen opgenomen met name op de terrein van vaccinaties, de bestrijding van infectieziekten en extra aandacht voor nieuwkomers en forensische geneeskunde. De GGD is daarnaast de komende jaren een belangrijke partner in de realisatie van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA).
  De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de Uitgangspuntennota 2025 GGD Noord- en Oost-Gelderland. Van de zijde van de ambtelijke organisatie wordt een korte toelichting geven op het Uitgangspuntennota van de GGD.

 3. 4
  Sluiting