Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming raad

dinsdag 5 maart 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A. Walter
Toelichting

Beeldvormende bijeenkomst in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum). 
Waarom een beeldvormende bijeenkomst?
Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond) informatie nodig over het geagendeerde onderwerp. De raadsleden gaan actief op zoek naar informatie uit de samenleving om zich een beeld te vormen. Daarom worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om over het geagendeerde onderwerp hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.
Meepraten
Wilt u uw mening over het geagendeerde onderwerp persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan moet u zich hiervoor vóóraf aanmelden bij de griffie. U krijgt u dan 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten.
Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 4 maart om 9.00 uur. Dit kan telefonisch via (0543) 493333 of via e-mail griffie@aalten.nl.
Wanneer niemand zich heeft aangemeld om zijn of haar mening te geven over het geagendeerde onderwerp, dan vervalt deze bijeenkomst.


Mocht u geen gebruik willen maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl


Bijeenkomst bijwonen.
U kunt de bijeenkomst op de publieke tribune bijwonen. De bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze bijeenkomst gefilmd.

Agenda documenten

Agendapunten

  1. 1
    Opening
  2. 2

    De D66 fractie heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld n.a.v. raadsmededeling 157-2023 met het college besluit om geen evaluatie uit te voeren voor het Uitnodigingskader Zon en Wind (UKZW) omdat “er geen, of nauwelijks, energieopwekprojecten zijn geweest die langs het beleid zijn gelegd".  In de raadsmededeling worden de vragen beantwoord.

  3. 4
    Sluiting