Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming raad

Beeldvormende vergadering I

dinsdag 2 april 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
E.T.H. Belterman
Toelichting

Dinsdag 2 april is er beeldvormende bijeenkomst in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum). Aanvang 19.30 uur.


Waarom een beeldvormende bijeenkomst?
Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond) informatie nodig over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden gaan actief op zoek naar informatie uit de samenleving om zich een beeld te vormen. Daarom worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om over de geagendeerde onderwerpen hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.


Meepraten
Wilt u uw mening over de geagendeerde onderwerpen persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan moet u zich hiervoor vóóraf aanmelden bij de griffie. Na de toelichting krijgt u dan 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten.


Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 2 april om 9.00 uur. Dit kan telefonisch via (0543) 493333 of via e-mail griffie@aalten.nl.


Wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl


Wanneer niemand zich heeft aangemeld om zijn of haar mening te geven over het onderwerp in de raadzaal, dan vervalt de behandeling van het onderwerp. 


Bijeenkomst bijwonen.
U kunt de bijeenkomst op de publieke tribune bijwonen. De bijeenkomst in de raadzaal wordt ook live uitgezonden via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze bijeenkomst gefilmd.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:07:02 - 00:08:43 - Elroy Belterman
 2. 2

  Het bestemmingsplan Uitbreiding woongebied kern IJzerlo 2024', voorziet in de toevoeging van maximaal 18 nieuwe woningen aan deze woonkern. 16 nieuwe woningen zijn geprojecteerd aan de noordzijde van de Warmelinckweg/ten westen van de Thijsweg; aan de Kruisdijk zijn twee zgn. rood-voor-rood-kavels opgenomen. Het plan maakt ook de aanleg van een parkeerterrein voor de basisschool mogelijk. Er zijn zienswijzen ingediend.

  Bijlagen

  00:08:14 - 00:08:43 - Elroy Belterman
 3. 3

  Het bestemmingsplan voorziet in een herziening van de bestemming van 37 locaties, die zijn gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2015’.
  Op 12 locaties wordt agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Op bijna alle locaties waar gesloopt wordt, wordt de agrarische bestemming omgezet in een woonbestemming. Op een viertal locaties aan de rand van een kern wordt de bouw van in totaal 11 woningen mogelijk gemaakt, in ruil voor sloop op locaties elders. Op 13 locaties neemt het aantal toegestane woningen toe van één naar twee in verband met woningsplitsing. De aard en omvang van de overige projectlocaties zijn divers. Er zijn zienswijzen ingediend.

  00:08:19 - 00:08:43 - Elroy Belterman
  00:08:43 - 00:08:50 - Margret Rensink-Althof
  00:08:50 - 00:09:07 - Elroy Belterman
  00:09:07 - 00:12:29 - Margret Rensink-Althof
  00:12:29 - 00:12:42 - Elroy Belterman
  00:12:42 - 00:14:16 - Margret Rensink-Althof
  00:14:16 - 00:14:36 - Elroy Belterman
  00:14:36 - 00:14:46 - Gerrit Assink
  00:14:46 - 00:14:47 - Margret Rensink-Althof
  00:14:47 - 00:14:48 - Margret Rensink-Althof
  00:14:48 - 00:18:42 - Margret Rensink-Althof
  00:18:42 - 00:18:48 - Elroy Belterman
  00:18:48 - 00:20:02 - Gerrit Assink
  00:20:02 - 00:21:41 - Margret Rensink-Althof
  00:21:41 - 00:21:46 - Elroy Belterman
  00:21:46 - 00:22:16 - Gerrit Assink
  00:22:16 - 00:22:17 - Margret Rensink-Althof
  00:22:17 - 00:22:18 - Elroy Belterman
  00:22:18 - 00:22:20 - Margret Rensink-Althof
  00:22:20 - 00:22:46 - Jeroen Hollema
  00:22:46 - 00:23:24 - Margret Rensink-Althof
  00:23:24 - 00:23:25 - Margret Rensink-Althof
  00:23:25 - 00:23:28 - Elroy Belterman
  00:23:28 - 00:25:06 - Henk Meerdink
  00:25:06 - 00:25:08 - Elroy Belterman
  00:25:08 - 00:25:09 - Margret Rensink-Althof
  00:25:09 - 00:25:11 - Henk Meerdink
  00:25:11 - 00:26:43 - Margret Rensink-Althof
  00:26:43 - 00:26:48 - Elroy Belterman
  00:26:48 - 00:26:49 - Margret Rensink-Althof
  00:26:49 - 00:26:57 - Jeroen Hollema
  00:26:57 - 00:27:10 - Elroy Belterman
  00:27:10 - 00:27:43 - Jeroen Hollema
  00:27:43 - 00:28:51 - Margret Rensink-Althof
  00:28:51 - 00:28:52 - Margret Rensink-Althof
  00:28:52 - 00:28:53 - Elroy Belterman
  00:28:53 - 00:29:14 - Jeroen Hollema
  00:29:14 - 00:29:27 - Margret Rensink-Althof
  00:29:27 - 00:29:28 - Margret Rensink-Althof
  00:29:28 - 00:29:31 - Elroy Belterman
  00:29:31 - 00:30:35 - Henk Meerdink
  00:30:35 - 00:30:37 - Margret Rensink-Althof
  00:30:37 - 00:30:43 - Elroy Belterman
  00:30:43 - 00:30:51 - Henk Meerdink
  00:30:51 - 00:30:55 - Elroy Belterman
  00:30:55 - 00:31:42 - Margret Rensink-Althof
  00:31:42 - 00:31:58 - Elroy Belterman
  00:31:58 - 00:34:28 - Margret Rensink-Althof
  00:34:28 - 00:34:29 - Margret Rensink-Althof
  00:34:29 - 00:34:56 - Elroy Belterman
 4. 4

  Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2010-2020 van de gemeente Aalten is vastgesteld in 2010. Inmiddels is het toe aan een actualisatie. Het geeft onvoldoende antwoord op de mobiliteitsvraagstukken en ambities waar we als gemeente zijnde voor staan. Er wordt nieuw mobiliteitsbeleid opgesteld. Dit mobiliteitsbeleid bestaat uit een visie op de toekomst en een uitvoeringsplan. In deze startnotitie wordt het plan van aanpak toegelicht om tot een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Aalten te komen. Ook worden bestaande beleidskaders en bijbehorende opgaves uiteengezet die relevant zijn voor het nieuwe mobiliteitsbeleid. Met de startnotitie worden de belangrijkste thema’s geïdentificeerd en de inhoud van de startnotitie vormt de basis voor het mobiliteitsplan.

  00:34:55 - 00:34:56 - Elroy Belterman
  00:34:56 - 00:39:37 - Margret Rensink-Althof
  00:39:37 - 00:47:40 - Elroy Belterman
  00:47:40 - 00:47:48 - Elroy Belterman
  00:47:48 - 00:49:05 - Jelle Polman
  00:49:05 - 00:49:11 - Elroy Belterman
  00:49:11 - 00:50:57 - Hans Logmans
  00:50:57 - 00:51:04 - Elroy Belterman
  00:51:04 - 00:52:25 - Jeroen Hollema
  00:52:25 - 00:52:27 - Elroy Belterman
  00:52:27 - 00:54:05 - Jan Wijbrans
  00:54:05 - 00:54:19 - Elroy Belterman
  00:54:19 - 00:55:55 - Bert Weevers
  00:55:55 - 00:56:02 - Elroy Belterman
  00:56:02 - 00:58:30 - Bert Weevers
  00:58:30 - 00:58:32 - Elroy Belterman
  00:58:32 - 00:59:59 - Bert Weevers
  00:59:59 - 01:00:02 - Elroy Belterman
  01:00:02 - 01:02:49 - Jelle Polman
  01:02:49 - 01:02:51 - Elroy Belterman
  01:02:51 - 01:05:03 - Jelle Polman
  01:05:03 - 01:05:07 - Elroy Belterman
  01:05:07 - 01:07:28 - Jan Wijbrans
  01:07:28 - 01:07:31 - Elroy Belterman
  01:07:31 - 01:08:11 - Jeroen Hollema
  01:08:11 - 01:08:24 - Elroy Belterman
  01:08:24 - 01:10:06 - Hans Logmans
  01:10:06 - 01:10:09 - Elroy Belterman
  01:10:09 - 01:11:02 - Hans Logmans
  01:11:02 - 01:11:28 - Elroy Belterman
  01:11:28 - 01:11:29 - Elroy Belterman
  01:11:29 - 01:13:52 - Hans Logmans
  01:13:52 - 01:14:01 - Elroy Belterman
  01:14:01 - 01:15:43 - Jelle Polman
  01:15:43 - 01:15:47 - Elroy Belterman
  01:15:47 - 01:18:41 - Jelle Polman
  01:18:41 - 01:18:46 - Elroy Belterman
  01:18:46 - 01:19:29 - Jeroen Hollema
  01:19:29 - 01:19:31 - Elroy Belterman
  01:19:31 - 01:20:41 - Jan Wijbrans
  01:20:41 - 01:20:57 - Elroy Belterman
  01:20:57 - 01:22:28 - Elroy Belterman
  01:22:28 - 01:23:04 - Elroy Belterman
 5. 5

  01:22:50 - 01:23:04 - Elroy Belterman