Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming raad

Beeldvormende bijeenkomst I

dinsdag 7 mei 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
M.B.J. Rensink-Althof
Toelichting

Dinsdag 7 mei is er een beeldvormende bijeenkomst in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum). Aanvang 19.30 uur.


Waarom een beeldvormende bijeenkomst?
Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond) informatie nodig over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden gaan actief op zoek naar informatie uit de samenleving om zich een beeld te vormen. Daarom worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om over de geagendeerde onderwerpen hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.
Meepraten
Wilt u uw mening over de geagendeerde onderwerpen persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan moet u zich hiervoor vóóraf aanmelden bij de griffie. Na de toelichting krijgt u dan 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten.


Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 6 mei om 9.00 uur. Dit kan telefonisch via (0543) 493333 of via e-mail griffie@aalten.nl.


Wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl


Bijeenkomst bijwonen.
U kunt de bijeenkomst op de publieke tribune bijwonen. De bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze bijeenkomst gefilmd.

Agenda documenten

Agendapunten

  1. 1
    Opening
  2. 2

    Het beleidsplan openbare verlichting van de gemeente Aalten is aan vervanging toe. Niet alleen vanwege technische ontwikkelingen die een rol spelen maar ook is het afwegingskader veranderd. Denk bij ontwikkelingen aan ledverlichting, markering en reflectie, maar ook aan licht op maat. Daarbij is er ook steeds meer aandacht voor bijvoorbeeld lichtvervuiling in relatie tot de natuur. Niet alleen de openbare verlichting bepaalt het beeld buiten op straat, maar alle lichtbronnen, zoals verlichting vanuit bedrijven, van reclame, van monumenten en etalages. Deze lichtbronnen zijn vaak niet van de gemeente, maar bepalen wel het beeld buiten op straat. De gemeente wil graag het gesprek aan gaan met de eigenaar van die lichtbron, wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft. Het nieuwe beleid is dan ook de visie voor alle lichtbronnen in de openbare ruimte. Duurzaamheid heeft een prominente plek gekregen in het raadsprogramma. Met dit nieuwe beleidsplan wordt hierop aangesloten. Van de zijde van het college wordt een toelichting gegeven.

  3. 3
    Sluiting