Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming raad

Beeldvormende vergadering II

dinsdag 2 april 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Lintelo (RTG zaal)

Voorzitter
G.H. Hoornenborg
Toelichting

Dinsdag 2 april wordt er een beeldvormende bijeenkomst in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum) gehouden. Aanvang 19.30 uur.


Waarom een beeldvormende bijeenkomst?
Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond) informatie nodig over het geagendeerde onderwerp. De raadsleden gaan actief op zoek naar informatie uit de samenleving om zich een beeld te vormen. Daarom worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om over het geagendeerde onderwerp hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.
Meepraten
Wilt u uw mening over het geagendeerde onderwerp persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan moet u zich hiervoor vóóraf aanmelden bij de griffie. Na de toelichting krijgt u dan 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten.


Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 2 april om 9.00 uur. Dit kan telefonisch via (0543) 493333 of via e-mail griffie@aalten.nl.


Wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl


Bijeenkomst bijwonen.
U kunt de bijeenkomst op de publieke tribune bijwonen.

Agenda documenten

Agendapunten

  1. 1
    Opening
  2. 2

    De gemeente Aalten heeft de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inburgering 2021 en de Wet sociale werkvoorziening ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Laborijn. Als onderdeel van de planning & control cyclus zendt het Dagelijks Bestuur (DB) van Laborijn de kadernota aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze nota bevat de financiële en beleidsmatige kaders voor de periode 2025 tot en met 2028. Door de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Laborijn krijgen de gemeenteraden vanaf dit jaar voor het eerst de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Tijdens deze bijeenkomst wordt door vertegenwoordigers van Laborijn een toelichting gegeven.

  3. 4
    Sluiting