Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming raad

Beeldvormende bijeenkomst I

dinsdag 9 januari 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A. Walter
Toelichting

Dinsdag 9 januari is er een beeldvormende bijeenkomst in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum). 
Waarom een beeldvormende bijeenkomst?


Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond) informatie nodig over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden gaan actief op zoek naar informatie uit de samenleving om zich een beeld te vormen. Daarom worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om over de geagendeerde onderwerpen hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.


Meepraten
Wilt u uw mening over de geagendeerde onderwerpen persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan moet u zich hiervoor vóóraf aanmelden bij de griffie. Na de toelichting krijgt u dan 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten.


Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 8 januari om 9.00 uur.Dit kan telefonisch via (0543) 493333 of via e-mail griffie@aalten.nl.


Wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl


Bijeenkomst bijwonen.
U kunt de bijeenkomst op de publieke tribune bijwonen. De bijeenkomst in de raadzaal wordt ook live uitgezonden via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze bijeenkomst gefilmd.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:32 - 00:00:36 - Alex Walter
  00:03:44 - 00:05:25 - Alex Walter
 2. 2

  Het bestuur van Paraat Scholen heeft laten weten OBS De Wegwijzer in Dinxperlo te willen opheffen per 1 augustus 2024 vanwege het teruglopende aantal leerlingen.
  Door het ontbreken van toekomstperspectief, de aanwezigheid van voldoende basisonderwijs aanbod in Dinxperlo (IKC De Bosmark en Basisschool Sint Liborius)) en een openbare basisschool op (maximaal) 10 kilometer adviseert het college de raad om in te stemmen met de sluiting van OBS De Wegwijzer. Daarbij adviseert het college de gemeenteraad om geen gebruik te maken van het formele recht om het bestuur van deze openbare school op zich te nemen.

  00:04:37 - 00:05:25 - Alex Walter
  00:05:25 - 00:10:44 - Alex Walter
  00:10:44 - 00:11:21 - Alex Walter
  00:11:22 - 00:11:51 - Sabine van Santen-Oonk
  00:11:51 - 00:11:57 - Alex Walter
  00:12:32 - 00:12:38 - Alex Walter
  00:12:38 - 00:12:39 - Sabine van Santen-Oonk
  00:12:39 - 00:13:01 - Sabine van Santen-Oonk
  00:13:01 - 00:13:03 - Alex Walter
  00:14:26 - 00:14:29 - Alex Walter
  00:14:31 - 00:15:59 - Henk Rijks
  00:15:59 - 00:16:08 - Alex Walter
  00:16:08 - 00:16:10 - Henk Rijks
  00:16:10 - 00:16:14 - Alex Walter
  00:16:14 - 00:16:15 - Henk Rijks
  00:16:49 - 00:16:52 - Alex Walter
  00:16:53 - 00:17:06 - Henk Rijks
  00:17:08 - 00:18:10 - Alex Walter
  00:18:10 - 00:18:13 - Alex Walter
  00:18:15 - 00:18:28 - Alexander van der Graaff
  00:18:28 - 00:18:36 - Alex Walter
  00:18:36 - 00:18:37 - Alexander van der Graaff
  00:18:42 - 00:19:14 - Alexander van der Graaff
  00:19:14 - 00:21:13 - Alex Walter
  00:21:13 - 00:21:15 - Alex Walter
  00:21:16 - 00:21:18 - Alex Walter
  00:21:18 - 00:21:27 - Sabine van Santen-Oonk
  00:21:27 - 00:21:40 - Alex Walter
  00:21:41 - 00:22:15 - Alexander van der Graaff
  00:22:16 - 00:22:19 - Alex Walter
  00:23:17 - 00:23:23 - Alex Walter
  00:23:23 - 00:23:33 - Alexander van der Graaff
  00:23:33 - 00:24:06 - Alex Walter
  00:24:06 - 00:24:10 - Alex Walter
  00:24:10 - 00:24:27 - Rianne Deunk
  00:25:01 - 00:25:03 - Alex Walter
  00:25:03 - 00:25:06 - Rianne Deunk
  00:25:06 - 00:25:07 - Alex Walter
  00:25:07 - 00:25:50 - Rianne Deunk
  00:25:50 - 00:25:54 - Alex Walter
  00:25:54 - 00:26:07 - Rianne Deunk
  00:26:07 - 00:26:12 - Alex Walter
  00:26:12 - 00:26:46 - Rianne Deunk
  00:26:46 - 00:26:56 - Alex Walter
  00:26:56 - 00:27:13 - Margo ten Bruin
  00:27:13 - 00:27:28 - Alex Walter
  00:27:28 - 00:27:49 - Alex Walter
  00:27:49 - 00:27:58 - Alex Walter
  00:27:58 - 00:27:59 - Sabine van Santen-Oonk
  00:27:59 - 00:28:00 - Alex Walter
  00:28:00 - 00:28:01 - Sabine van Santen-Oonk
  00:28:01 - 00:28:06 - Alex Walter
  00:28:06 - 00:29:06 - Henk Rijks
  00:29:06 - 00:29:10 - Alex Walter
  00:29:10 - 00:29:11 - Henk Rijks
  00:29:11 - 00:30:19 - Alex Walter
  00:30:19 - 00:30:23 - Alex Walter
  00:30:23 - 00:30:25 - Sabine van Santen-Oonk
  00:30:25 - 00:30:32 - Alex Walter
  00:30:32 - 00:31:01 - Margo ten Bruin
  00:31:01 - 00:31:46 - Alex Walter
  00:31:46 - 00:31:52 - Alex Walter
  00:31:52 - 00:32:07 - Ina Massop - Duinmaijer
  00:32:07 - 00:32:09 - Alex Walter
  00:32:09 - 00:33:25 - Ina Massop - Duinmaijer
  00:33:25 - 00:33:32 - Alex Walter
  00:33:32 - 00:33:49 - Henk Rijks
  00:33:49 - 00:34:06 - Alex Walter
  00:34:06 - 00:37:33 - Alex Walter
 3. 3

  In het raadsprogramma 2022-2026 van de gemeente Aalten is gevraagd om een startnotitie over de toekomst van de zwembaden in de gemeente Aalten. In het “Uitvoeringsprogramma 2022-2026” is de visie toekomst zwembaden uitgewerkt en aangegeven dat het college voor 2026 een visie wil formuleren waarin het antwoord staat op een aantal vraagstukken. Afgesproken is dat het college hiervoor een startnotitie opstelt. In deze startnotitie wordt eerst de positie van zwemwater binnen het sportbeleid toegelicht. Vervolgens wordt de huidige situatie en historie toegelicht. Met deze informatie is de context van de toekomstvisie helder. Vervolgens worden een aantal uitgangspunten en de vraagstukken geformuleerd waarop de toekomstvisie een antwoord moet geven. Daarna worden de stappen en mijlpalen weergegeven die nodig zijn om tot de visie toekomst zwembaden te komen.

  00:34:51 - 00:37:33 - Alex Walter
  00:37:33 - 00:38:03 - Alex Walter
  00:38:03 - 00:43:42 - Alex Walter
  00:43:42 - 00:43:46 - Alex Walter
  00:43:46 - 00:43:55 - Alex Walter
  00:43:55 - 00:44:02 - Alex Walter
  00:44:02 - 00:44:15 - Alex Walter
  00:44:15 - 00:44:16 - Margo ten Bruin
  00:44:16 - 00:44:17 - Margo ten Bruin
  00:44:17 - 00:44:25 - Alex Walter
  00:44:25 - 00:45:01 - Margo ten Bruin
  00:45:01 - 00:46:02 - Alex Walter
  00:46:02 - 00:46:07 - Alex Walter
  00:46:07 - 00:46:44 - Henk Rijks
  00:46:44 - 00:47:12 - Alex Walter
  00:47:12 - 00:47:14 - Alex Walter
  00:47:14 - 00:47:31 - Henk Rijks
  00:47:31 - 00:47:50 - Alex Walter
  00:47:50 - 00:47:51 - Henk Rijks
  00:47:51 - 00:48:14 - Henk Rijks
  00:48:14 - 00:49:02 - Alex Walter
  00:49:02 - 00:49:05 - Alex Walter
  00:49:05 - 00:49:39 - Alexander van der Graaff
  00:49:39 - 00:50:05 - Alex Walter
  00:50:05 - 00:50:07 - Alex Walter
  00:50:07 - 00:50:44 - Alexander van der Graaff
  00:50:44 - 00:51:46 - Alex Walter
  00:51:46 - 00:51:48 - Alex Walter
  00:51:48 - 00:51:56 - Sabine van Santen-Oonk
  00:51:56 - 00:52:05 - Alex Walter
  00:52:05 - 00:52:14 - Alex Walter
  00:52:14 - 00:52:38 - Alex Walter
  00:52:38 - 00:52:55 - Alex Walter
 4. 4

  00:52:44 - 00:52:55 - Alex Walter