Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelvorming raad

Oordeelsvormende vergadering II

dinsdag 14 november 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Lintelo (RTG zaal)

Voorzitter
E.E. Diepenbroek
Toelichting

In de oordeelsvormende vergadering gaan raadsleden met elkaar in debat over de geagendeerde onderwerpen. Er wordt tijdens deze vergadering over de besproken onderwerpen nog géén besluit genomen. Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd.


De oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten. U heeft geen mogelijkheid om in te spreken. U bent wel van harte welkom op de publieke tribune

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  De geldende Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2023 moet op enkele onderdelen worden geactualiseerd. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook een aantal technische aanpassingen te realiseren. Die technische wijzigingen verbeteren de systematiek van de verordening, waardoor die voor inwoners en professioneel betrokkenen overzichtelijker en beter werkbaar wordt. De technische wijzigingen hebben geen beleidsmatige gevolgen.

 3. 3

  De Breed Offensief Participatiewet is per 1 januari 2023 gefaseerd ingevoerd. Het Breed Offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Het Breed Offensief houdt ook een verordeningsplicht voor gemeenten in. Met de vaststelling van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Aalten 2023 voldoet de gemeente Aalten hieraan.

 4. 4
  Sluiting