Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelvorming raad

dinsdag 17 oktober 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
J. Polman
Toelichting

In de oordeelsvormende vergadering gaan raadsleden met elkaar in debat over de geagendeerde onderwerpen. Er wordt tijdens deze vergadering over de besproken onderwerpen nog géén besluit genomen. Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd.


De oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur en worden gehouden in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten. U heeft geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de vergadering in de raadzaal live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze vergadering gefilmd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:07:16 - 00:08:56 - Jelle Polman
 2. 2

  Het Rijk wil eind 2023 met alle provincies afspraken maken over hoe wij opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur, goed ruimtelijk kunnen inpassen. Het Rijk vraagt hiervoor een ruimtelijk voorstel van de provincie. De provincie Gelderland heeft besloten haar ruimtelijk voorstel vanuit haar zeven regio’s op te bouwen op basis van een regioarrangement per regio. In het regioarrangement maken we als provincie, regio, gemeenten en waterschap afspraken over het gezamenlijk perspectief voor hoe we al deze opgaven in samenhang aanpakken voor de komende 20 tot 30 jaar. Op basis van dit regionaal gemeenschappelijk voorbereid advies wordt aan de Achterhoekse raden voorgesteld om te besluiten om kennis te nemen van het Regioarrangement, in te stemmen met de Achterhoekse opgaven zoals in hoofdstuk 5 agenderend opgenomen, de intentie tot langjarige samenwerking ter uitvoering van het Regioarrangement uit te spreken en om aan GS te verzoeken om met het Rijk in gesprek te gaan over financiering van de ambities die in het Regioarrangement voor de Achterhoek zijn opgenomen.

  00:08:48 - 00:08:56 - Jelle Polman
  00:08:56 - 00:09:24 - Jan Bulsink
  00:09:25 - 00:09:26 - Jelle Polman
  00:09:27 - 00:09:38 - Cas Ebbers
  00:09:39 - 00:09:41 - Jelle Polman
  00:09:41 - 00:12:27 - Bas Koskamp
  00:12:27 - 00:12:44 - Jelle Polman
  00:12:47 - 00:14:12 - Jeroen Hollema
  00:14:13 - 00:14:15 - Jelle Polman
  00:14:16 - 00:15:51 - Hans Logmans
  00:15:53 - 00:15:55 - Jelle Polman
  00:15:56 - 00:17:01 - Theo Bauhuis
  00:17:01 - 00:17:05 - Jelle Polman
  00:17:05 - 00:18:53 - Gerrit Assink
  00:18:53 - 00:19:08 - Jelle Polman
  00:19:09 - 00:23:40 - Ted Kok
  00:23:40 - 00:23:45 - Jelle Polman
  00:23:47 - 00:24:08 - Hans Logmans
  00:24:09 - 00:24:11 - Jelle Polman
  00:24:11 - 00:24:34 - Ted Kok
  00:24:36 - 00:24:48 - Jelle Polman
  00:24:48 - 00:25:08 - Hans Logmans
  00:25:09 - 00:25:10 - Jelle Polman
  00:25:10 - 00:25:34 - Ted Kok
  00:25:35 - 00:25:46 - Jelle Polman
  00:25:46 - 00:26:54 - Bas Koskamp
  00:26:54 - 00:26:59 - Jelle Polman
  00:27:00 - 00:27:08 - Jeroen Hollema
  00:27:08 - 00:27:18 - Jelle Polman
  00:27:18 - 00:27:19 - Jeroen Hollema
  00:27:19 - 00:27:23 - Bas Koskamp
  00:27:23 - 00:27:24 - Jelle Polman
  00:27:24 - 00:28:16 - Jeroen Hollema
  00:28:18 - 00:28:19 - Jelle Polman
  00:28:19 - 00:29:19 - Gerrit Assink
  00:29:22 - 00:29:23 - Jelle Polman
  00:29:25 - 00:29:56 - Theo Bauhuis
  00:30:00 - 00:30:01 - Jelle Polman
  00:30:01 - 00:30:22 - Bas Koskamp
  00:30:23 - 00:30:34 - Jelle Polman
  00:30:34 - 00:31:25 - Gerrit Assink
  00:31:25 - 00:31:26 - Jelle Polman
  00:31:26 - 00:32:01 - Jeroen Hollema
  00:32:02 - 00:32:03 - Jelle Polman
  00:32:04 - 00:32:16 - Bas Koskamp
  00:32:16 - 00:32:18 - Jelle Polman
  00:32:18 - 00:33:06 - Theo Bauhuis
  00:33:08 - 00:33:12 - Bas Koskamp
  00:33:12 - 00:33:15 - Jelle Polman
  00:33:15 - 00:33:16 - Bas Koskamp
  00:33:17 - 00:33:27 - Jelle Polman
  00:33:28 - 00:34:49 - Bas Koskamp
  00:34:50 - 00:34:51 - Jelle Polman
  00:34:52 - 00:35:15 - Jeroen Hollema
  00:35:18 - 00:35:22 - Jelle Polman
  00:35:24 - 00:36:39 - Theo Bauhuis
  00:36:43 - 00:36:50 - Jelle Polman
  00:36:51 - 00:37:53 - Bas Koskamp
  00:37:54 - 00:37:57 - Jelle Polman
  00:37:57 - 00:39:10 - Hans Logmans
  00:39:12 - 00:40:09 - Jelle Polman
 3. 3

  In de gemeente Aalten is op dit moment geen beleid vastgesteld voor de volkstuinen. Dit heeft ertoe geleid dat er verschillende vormen van gebruik zichtbaar zijn op de verschillende terreinen. Deze beleidsnota heeft het doel dat deze voor de hele gemeente gelijk en duidelijk zijn. Hierin wordt aandacht gegeven aan de vormen van gebruik die wenselijk zijn voor de gemeente en inwoners. Als gevolg van deze beleidsnota zullen er nieuwe huurovereenkomsten opgesteld worden waarin de nieuwe voorwaarden geïmplementeerd zijn.

  00:39:51 - 00:40:09 - Jelle Polman
  00:40:10 - 00:41:45 - Gerrit Assink
  00:41:46 - 00:41:51 - Jelle Polman
  00:41:52 - 00:42:09 - Theo Bauhuis
  00:42:09 - 00:42:10 - Jelle Polman
  00:42:11 - 00:43:47 - Hans Logmans
  00:43:47 - 00:43:50 - Jelle Polman
  00:43:51 - 00:47:00 - Jeroen Hollema
  00:47:00 - 00:47:04 - Jelle Polman
  00:47:05 - 00:47:35 - Bas Koskamp
  00:47:36 - 00:47:37 - Jelle Polman
  00:47:38 - 00:47:49 - Cas Ebbers
  00:47:49 - 00:47:51 - Jelle Polman
  00:47:51 - 00:48:37 - Jan Bulsink
  00:48:37 - 00:48:41 - Jelle Polman
  00:48:42 - 00:49:49 - Ted Kok
  00:49:52 - 00:49:59 - Jelle Polman
  00:50:00 - 00:50:21 - Ted Kok
  00:50:22 - 00:50:24 - Jelle Polman
  00:50:24 - 00:50:59 - Jeroen Hollema
  00:51:02 - 00:51:16 - Jelle Polman
  00:51:17 - 00:51:26 - Ted Kok
  00:51:29 - 00:51:45 - Jelle Polman
  00:51:50 - 00:52:17 - Jeroen Hollema
  00:52:18 - 00:52:41 - Jelle Polman
 4. 4

  Gemeentewet bepaalt dat de raad een verordening vaststelt waarin de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie, zijn opgenomen (212) . Artikel 213a van de Gemeentewet verplicht tot periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door burgemeester en wethouders gevoerde bestuur. Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid – bijvoorbeeld op het gebied van milieu, leefbaarheid en huisvesting – is van groot belang voor de algemene oordeelsvorming over het gevoerde beleid. Dit moet eveneens in een verordening worden vastgelegd.

  00:52:35 - 00:52:41 - Jelle Polman
  00:53:14 - 00:54:00 - Jelle Polman
  00:54:02 - 00:54:22 - Theo Bauhuis
  00:54:22 - 00:54:25 - Jelle Polman
  00:54:25 - 00:54:45 - Elroy Belterman
  00:54:46 - 00:54:48 - Jelle Polman
  00:54:49 - 00:54:57 - Jan Bulsink
  00:54:57 - 00:54:58 - Jelle Polman
  00:54:59 - 00:55:29 - Cas Ebbers
  00:55:30 - 00:55:32 - Jelle Polman
  00:55:33 - 00:55:48 - Bas Koskamp
  00:55:49 - 00:55:51 - Jelle Polman
  00:55:52 - 00:57:01 - Jeroen Hollema
  00:57:02 - 00:57:17 - Jelle Polman
  00:57:17 - 00:57:31 - Jeroen Hollema
  00:57:32 - 00:57:46 - Jelle Polman
  00:57:47 - 00:58:02 - Hans Logmans
  00:58:02 - 00:58:05 - Jelle Polman
  00:58:06 - 00:58:20 - Ted Kok
  00:58:20 - 00:58:22 - Jelle Polman
  00:58:22 - 00:58:42 - Cas Ebbers
  00:58:45 - 00:58:56 - Jelle Polman
  00:58:56 - 00:59:56 - Ted Kok
  00:59:56 - 01:00:01 - Jelle Polman
  01:00:01 - 01:00:29 - Jeroen Hollema
  01:00:29 - 01:00:30 - Jelle Polman
  01:00:30 - 01:01:10 - Ted Kok
  01:01:11 - 01:01:12 - Jelle Polman
  01:01:12 - 01:01:34 - Jeroen Hollema
  01:01:35 - 01:01:45 - Jelle Polman
  01:01:45 - 01:02:10 - Jeroen Hollema
  01:02:11 - 01:02:38 - Ted Kok
  01:02:41 - 01:02:42 - Jelle Polman
  01:02:42 - 01:03:14 - Jeroen Hollema
  01:03:15 - 01:03:47 - Jelle Polman
 5. 5
  Sluiting