Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelvorming raad

Oordeelsvormende vergadering II

dinsdag 12 december 2023

20:30 - 23:00
Locatie

Zaal Lintelo (RTG zaal)

Voorzitter
G.H. Hoornenborg
Toelichting

In de oordeelsvormende vergadering gaan raadsleden met elkaar in debat over de geagendeerde onderwerpen. Er worden tijdens deze vergaderingen over de besproken onderwerpen nog géén besluit genomen. Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd.
 U heeft geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de vergadering in de raadzaal live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze vergadering

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Om onder de Omgevingswet verzoeken tot nadeelcompensatie te kunnen behandelen, moet de procedureverordening nadeelcompensatie worden vastgesteld.

 4. 4

  Door aanpassing van het oorspronkelijk ontwerp van de 4de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn komt het Algemeen Bestuur deels tegemoet aan de zienswijze die de raad van Aalten aan dat bestuur heeft kenbaar gemaakt. Het college stelt uw raad nu voor hem toestemming te verlenen voor de 4de wijziging van de regeling Laborijn conform het aangepaste ontwerp.

 5. 5

 6. 6

 7. 7
  Sluiting