Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming raad

maandag 29 november 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Teams sessie
Voorzitter
A. Walter
Toelichting

Waarom een beeldvormende bijeenkomst?
Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond) informatie nodig over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden gaan actief op zoek naar informatie uit de samenleving om zich een beeld te vormen. Daarom worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om over de geagendeerde onderwerpen hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.
Meepraten
Deze bijeenkomst wordt digitaal gehouden.

Wilt u uw mening over een geagendeerd onderwerp persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan moet u zich hiervoor vóóraf aanmelden bij de griffie. U krijgt dan 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten. U ontvangt daarna uitleg en een teamslink voor deelnemen aan deze videovergadering.

Om een goede indeling van de beeldvormende avond te kunnen maken dient u uiterlijk vrijdag 26 november om 9.00 uur kenbaar te maken of u gebruik wilt te maken van de mogelijkheid om in te spreken. Dit kan telefonisch, 0543-493333 of per e-mail griffie@aalten.nl.
Wanneer niemand zich heeft aangemeld voor een van de onderwerpen, dan vervalt de inspraakronde.

Mocht u geen gebruik willen maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

In de gemeente Aalten is op dit moment geen beleid vastgesteld voor de volkstuinen. Dit heeft ertoe geleid dat er verschillende vormen van gebruik zichtbaar zijn op de verschillende terreinen. Deze beleidsnota heeft het doel dat deze voor de hele gemeente gelijk en duidelijk zijn. Hierin wordt aandacht gegeven aan de vormen van gebruik die wenselijk zijn voor de gemeente en inwoners. Als gevolg van deze beleidsnota zullen er nieuwe huurovereenkomsten opgesteld worden waarin de nieuwe voorwaarden geïmplementeerd zijn.

De afgelopen jaren heeft de gemeente gemerkt dat de dienstverlening van de Stadsbank Oost Nederland (SON) niet meer aansluit op de verwachtingen die inwoners (met schulden) hebben met wat de SON daadwerkelijk kan bieden. Ook sluit de geboden dienstverlening (het financieel technisch regelen van de schulden) niet meer aan op de gemeentelijke visie op het sociaal domein. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente de curatieve schuldhulpverlening per 1 januari 2023 niet meer afnemen bij de GR SON, maar bij het Bureau voor Financiële Ondersteuning van de gemeente Doetinchem via een Dienstverleningsovereenkomst. Dit betekent dus een uittreding uit de GR SON per 1 januari 2023. De uittreding brengt uittredingskosten met zich mee maar de hoogte hiervan is nog niet bekend.