Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming raad

dinsdag 9 november 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Zaal Bredevoort (Raadszaal)
Toelichting

Waarom een beeldvormende bijeenkomst?
Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond) informatie nodig over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden gaan actief op zoek naar informatie uit de samenleving om zich een beeld te vormen. Daarom worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om over de geagendeerde onderwerpen hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.
Meepraten
Deze bijeenkomst wordt in de raadzaal van het gemeentehuis gehouden, Markt 7 te Aalten. (ingang Bredevoortsestraatweg).

In verband met de beperkingen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19)  in te dammen, wordt slechts de aangemelde deelnemer / of één vertegenwoordiger van een stichting of vereniging toegelaten in het gemeentehuis. Andere belangstellenden worden niet toegelaten. De publieke tribune is immers gesloten. Pers en publiek worden dus niet toegelaten.

Wilt u uw mening over een geagendeerd onderwerp persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan moet u zich hiervoor vóóraf aanmelden bij de griffie. U krijgt dan 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten.

Om een goede indeling van de beeldvormende avond te kunnen maken dient u uiterlijk maandag 8 november om 9.00 uur kenbaar te maken of u gebruik wilt te maken van de mogelijkheid om in te spreken. Dit kan telefonisch, 0543-493333 of per e-mail griffie@aalten.nl.
Wanneer niemand zich heeft aangemeld voor een van de onderwerpen, dan vervalt de inspraakronde.

Mocht u geen gebruik willen maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl

Vergadering online bijwonen.
De bijeenkomst wordt live uitgezonden via www.aalten.nl/online.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De Transitievisie Warmte beschrijft op welke manier de gemeente wil toewerken naar een duurzaam verwarmde gebouwde omgeving. Hoe zetten we verdere stappen naar minder gebruik van fossiele brandstoffen En hoe werken we naar een plan om per buurt de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar duurzame energie voor verwarming van gebouwen.
De warmtetransitie heeft impact op de hele gemeente. Aalten staat hier dan ook niet alleen voor. De gemeente werkt samen met de woningcorporatie de Woonplaats, Liander, bewoners en andere partners die in deze transitie een rol spelen.