Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming raad

Extra beeldvormende bijeenkomst

woensdag 23 juni 2021

19:00 - 21:00

Locatie
Zaal Bredevoort (Raadszaal)
Voorzitter
H. Hartemink
Toelichting

Waarom een beeldvormende bijeenkomst?
Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond) informatie nodig over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden gaan actief op zoek naar informatie uit de samenleving om zich een beeld te vormen. Daarom worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om over de geagendeerde onderwerpen hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.

Meepraten
Deze bijeenkomst wordt in het gemeentehuis gehouden, Markt 7 te Aalten. (ingang Bredevoortsestraatweg)
Wilt u uw mening over een geagendeerd onderwerp persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan moet u zich hiervoor vóóraf aanmelden bij de griffie. U krijgt dan maximaal 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten.

Om een goede indeling van de beeldvormende avond te kunnen maken dient u uiterlijk maandag 14 juni om 9.00 uur kenbaar te maken of u gebruik wilt te maken van de mogelijkheid om in te spreken. Dit kan telefonisch, 0543-493333 of per e-mail griffie@aalten.nl.

Wanneer wij veel aanmeldingen krijgen om in te spreken dan worden er op woensdag 23 juni vanaf 19:00 uur en op donderdag 24 juni vanaf 19:00 uur extra beeldvormende bijeenkomsten gehouden. Mocht u niet fysiek aanwezig willen of kunnen zijn dan kunt dit eveneens aangeven. Op donderdag 24 juni wordt dan een digitale beeldvormende bijeenkomst via microsoft teams gehouden.

Na aanmelding ontvangt u van ons bericht op welke datum en welk tijdstip u kunt inspreken en ontvangt u nadere instructies.

Wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl

Vergadering online bijwonen.
Deze bijeenkomst wordt live uitgezonden via www.aalten.nl/online.

Uitzending

Agendapunten

  1. De energietransitie uit het Klimaatakkoord leidt tot grote opgaven van duurzame energiewinning op land. Zonne- en windenergie sluiten aan bij de ambities op het gebied van energieneutraliteit en CO2-reductie. Om aan de opgaven van energiewinning te kunnen voldoen en om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken, is het Uitnodigingskader zon en wind opgesteld. Dit kader geeft aan waar, onder welke voorwaarden en tot welke afmetingen er binnen de gemeente Aalten zonne- en windenergie gewonnen kan worden.

    Bijlagen