Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 27 februari 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

Op dinsdag 27 februari  a.s. wordt een raadsvergadering in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg) gehouden. Deze vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar.


U heeft in de raadsvergaderingen geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergaderingen live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus gefilmd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:07:00 - 00:07:56 - Burgemeester Stapelkamp
  00:08:14 - 00:09:09 - Burgemeester Stapelkamp
 2. 2

  Besluit

  a. Bij agendapunt 9 (Voorstel beleidsuitgangspunten GGD) is geen amendement of motie ingediend. Dit agendapunt wordt een stemstuk met stemverklaring in plaats van een bespreekstuk.
  b. Aan de agenda is agendapunt 9a (voorstel vaststellen visie op raad en griffie) als bespreekstuk toegevoegd.  De gewijzigde agenda wordt met algemene stemmen vastgesteld.

  00:08:55 - 00:09:09 - Burgemeester Stapelkamp
  00:09:09 - 00:10:41 - Burgemeester Stapelkamp
 3. 3

  1. BBB-HMV vragen over krantenartikel
  2. GB vragen over interview
  3. VVD vragen over minder werk bij Laborijn
  4. CDA vragen over bedrijven onder provinciaal gezag
  5. CDA vragen over plan De Kattenberg
  6. CU vragen over lerarentekort

  00:09:44 - 00:10:41 - Burgemeester Stapelkamp
  00:10:42 - 00:11:13 - Anna te Grotenhuis
  00:11:13 - 00:11:16 - Burgemeester Stapelkamp
  00:11:16 - 00:11:32 - Anna te Grotenhuis
  00:14:25 - 00:16:05 - Burgemeester Stapelkamp
  00:16:06 - 00:16:19 - Burgemeester Stapelkamp
  00:16:21 - 00:16:36 - Anna te Grotenhuis
  00:17:00 - 00:17:05 - Tobias Holtman
  00:17:07 - 00:17:10 - Burgemeester Stapelkamp
  00:17:13 - 00:17:26 - Burgemeester Stapelkamp
  00:17:26 - 00:17:42 - Margret Rensink-Althof
  00:17:42 - 00:18:11 - Burgemeester Stapelkamp
  00:18:11 - 00:18:54 - Hans Onstenk
  00:18:55 - 00:18:56 - Burgemeester Stapelkamp
  00:18:56 - 00:18:57 - Burgemeester Stapelkamp
  00:21:49 - 00:22:15 - Burgemeester Stapelkamp
  00:22:17 - 00:23:00 - Gerrit Assink
  00:24:05 - 00:24:13 - Burgemeester Stapelkamp
  00:24:13 - 00:24:40 - Gerrit Assink
  00:26:32 - 00:26:33 - Burgemeester Stapelkamp
  00:26:33 - 00:27:18 - Gerrit Assink
  00:28:49 - 00:29:10 - Burgemeester Stapelkamp
  00:29:12 - 00:30:08 - Tobias Holtman
  00:33:15 - 00:33:21 - Burgemeester Stapelkamp
  00:33:23 - 00:33:38 - Tobias Holtman
  00:34:09 - 00:35:14 - Burgemeester Stapelkamp
 4. A

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd.

  00:34:14 - 00:35:14 - Burgemeester Stapelkamp
 5. A.4

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (20) vastgesteld.

  00:34:26 - 00:35:14 - Burgemeester Stapelkamp
 6. A.5

  Besluit

  De korte aantekeningen zijn met algemene stemmen (20) vastgesteld.

  00:34:33 - 00:35:14 - Burgemeester Stapelkamp
 7. A.6

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (20) vastgesteld.

  00:34:37 - 00:35:14 - Burgemeester Stapelkamp
 8. A.7

  Besluit

  De lijst met ingekomen stukken is met algemene stemmen (20) vastgesteld.

  00:34:43 - 00:35:14 - Burgemeester Stapelkamp
 9. B

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd; alleen een stemverklaring van maximaal 1 minuut.

  00:34:54 - 00:35:14 - Burgemeester Stapelkamp
  00:35:15 - 00:36:14 - Gerrit Assink
 10. B.8

  Ingevolge de Politiewet stelt de gemeenteraad tenminste eenmaal in de vier jaar de doelen vast die de gemeente op het terrein van veiligheid nastreeft door de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening door de politie. Dit is vertaald in het meerjarenbeleidsplan Politie 2024 – 2027. De gemeenteraad krijgt de gelegenheid om een reactie op dit beleidsplan te geven.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren  G.J. Assink, E.T.H. Belterman, J. Polman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA),
  mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  00:35:26 - 00:36:14 - Gerrit Assink
  00:36:15 - 00:36:20 - Burgemeester Stapelkamp
  00:36:20 - 00:37:04 - Alexander van der Graaff
  00:37:06 - 00:37:07 - Burgemeester Stapelkamp
  00:37:07 - 00:37:46 - Tobias Holtman
  00:37:48 - 00:37:50 - Burgemeester Stapelkamp
  00:37:51 - 00:38:36 - Margo ten Bruin
  00:38:36 - 00:38:37 - Burgemeester Stapelkamp
  00:38:37 - 00:39:05 - Hans Onstenk
  00:39:06 - 00:39:08 - Burgemeester Stapelkamp
  00:39:08 - 00:40:18 - Alex Walter
  00:40:20 - 00:40:46 - Burgemeester Stapelkamp
 11. C

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover geen integrale discussie meer plaatsvindt; alleen discussie over de wijzigingsvoorstellen (amendementen) of verzoeken aan het college (moties).

  00:45:31 - 00:46:31 - Burgemeester Stapelkamp
 12. C.9

  De GGD heeft in de uitgangspuntennota nieuwe ontwikkelingen opgenomen met name op de terrein van vaccinaties, de bestrijding van infectieziekten en extra aandacht voor nieuwkomers en forensische geneeskunde. De GGD is daarnaast de komende jaren een belangrijke partner in de realisatie van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA).
  De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de Uitgangspuntennota 2025 GGD Noord- en Oost-Gelderland.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, E.T.H. Belterman, J. Polman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA),
  mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  00:40:30 - 00:40:46 - Burgemeester Stapelkamp
  00:40:46 - 00:41:52 - Henk Rijks
  00:41:52 - 00:41:57 - Burgemeester Stapelkamp
  00:41:57 - 00:41:59 - Henk Rijks
  00:42:02 - 00:42:28 - Hans Onstenk
  00:42:30 - 00:42:32 - Burgemeester Stapelkamp
  00:42:32 - 00:43:33 - Anna te Grotenhuis
  00:43:35 - 00:43:37 - Burgemeester Stapelkamp
  00:43:37 - 00:44:17 - Tobias Holtman
  00:44:18 - 00:44:19 - Burgemeester Stapelkamp
  00:44:21 - 00:44:51 - Alexander van der Graaff
  00:44:53 - 00:44:54 - Burgemeester Stapelkamp
  00:44:55 - 00:45:01 - Esther Diepenbroek
  00:45:02 - 00:45:04 - Burgemeester Stapelkamp
  00:45:04 - 00:45:23 - Rachel Kraaijenbrink
  00:45:25 - 00:46:31 - Burgemeester Stapelkamp
 13. C.9.a

  Tijdens de raadsdag in 2023 heeft de gemeenteraad, los van ieders politieke achtergrond, met elkaar gesproken over het functioneren en de ambities van de gemeenteraad als orgaan, over de vraag 'Wat voor raad wil je zijn?' De raad heeft vervolgens in zijn vergadering van 28 februari 2023 besloten dat raad een visie moet ontwikkelen over haar eigen positie en functioneren, evenals over de bijbehorende griffie. Een raad die zich bewust is van haar positie als hoogste orgaan moet namelijk ook zorgen voor voldoende ondersteuning om deze positie waar te maken. Er is een concept-visie voorbereid. Deze concept-visie is met een klankbordgroep en het Presidium besproken. Ook was de concept-visie onderwerp van gesprek tijdens de onlangs gehouden raadsdag. De resultaten van de raadsdag zijn verwerkt in bijgevoegde Notitie Visie op de raad en griffie.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, E.T.H. Belterman, J. Polman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA),
  mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  00:45:37 - 00:46:31 - Burgemeester Stapelkamp
  00:50:03 - 00:50:22 - Burgemeester Stapelkamp
  00:52:42 - 00:52:45 - Burgemeester Stapelkamp
  00:54:30 - 00:54:34 - Burgemeester Stapelkamp
  00:56:06 - 00:56:09 - Burgemeester Stapelkamp
  00:58:24 - 00:58:28 - Burgemeester Stapelkamp
  01:01:40 - 01:01:48 - Burgemeester Stapelkamp
  01:04:20 - 01:04:58 - Burgemeester Stapelkamp
  01:04:58 - 01:05:03 - Alex Walter
  01:05:03 - 01:05:04 - Burgemeester Stapelkamp
  01:05:04 - 01:05:49 - Henk Meerdink
  01:05:49 - 01:05:59 - Burgemeester Stapelkamp
  01:05:59 - 01:07:05 - Alex Walter
  01:07:07 - 01:08:51 - Burgemeester Stapelkamp
 14. D.10

  01:07:32 - 01:08:51 - Burgemeester Stapelkamp
 15. E

  01:07:39 - 01:08:51 - Burgemeester Stapelkamp
 16. E.11

  01:07:43 - 01:08:51 - Burgemeester Stapelkamp
  01:08:51 - 01:09:20 - Margo ten Bruin
  01:09:22 - 01:10:57 - Burgemeester Stapelkamp
  01:11:00 - 01:11:10 - Burgemeester Stapelkamp
  01:11:10 - 01:12:37 - Tobias Holtman
  01:14:35 - 01:14:39 - Burgemeester Stapelkamp
  01:14:39 - 01:15:06 - Henk Meerdink
  01:15:09 - 01:15:14 - Burgemeester Stapelkamp
  01:15:14 - 01:15:18 - Henk Meerdink
  01:15:18 - 01:15:21 - Burgemeester Stapelkamp
  01:15:21 - 01:15:43 - Alex Walter
  01:15:45 - 01:17:04 - Burgemeester Stapelkamp
  01:17:12 - 01:18:16 - Burgemeester Stapelkamp
 17. F.12

  01:17:18 - 01:18:16 - Burgemeester Stapelkamp