Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 30 januari 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

Op dinsdag 30 januari a.s. wordt een raadsvergadering in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg) gehouden. Deze vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar.


U heeft in de raadsvergaderingen geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergaderingen live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus gefilmd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:07:28 - 00:08:00 - Burgemeester Stapelkamp
  00:08:15 - 00:09:21 - Burgemeester Stapelkamp
 2. 2

  De fractie van BBB-HMV dient bij agendapunt 12 Startnotitie toekomst zwembaden, motie 12.1 Optisport in. 
  Dit betekent dat dit agendapunt een bespreekstuk wordt. 


  De gewijzigde agenda wordt met algemene stemmen vastgesteld.

  00:08:21 - 00:09:21 - Burgemeester Stapelkamp
 3. 3

  1. CU vraag over de Spreidingswet
  2. VVD vragen Verlichting centrum
  3. VVD vragen pand Bredevoortsestraatweg

  00:09:03 - 00:09:21 - Burgemeester Stapelkamp
  00:09:24 - 00:10:04 - Tobias Holtman
  00:11:05 - 00:11:18 - Burgemeester Stapelkamp
  00:11:18 - 00:11:37 - Tobias Holtman
  00:12:03 - 00:12:22 - Burgemeester Stapelkamp
  00:12:22 - 00:12:55 - Linda Oonk
  00:14:33 - 00:14:44 - Burgemeester Stapelkamp
  00:14:44 - 00:15:24 - Linda Oonk
  00:15:29 - 00:20:48 - Burgemeester Stapelkamp
  00:20:53 - 00:22:31 - Burgemeester Stapelkamp
 4. A

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd.

  00:20:58 - 00:22:31 - Burgemeester Stapelkamp
 5. A.4

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen vastgesteld.

  00:21:14 - 00:22:31 - Burgemeester Stapelkamp
 6. A.5

  Besluit

  De korte aantekeningen zijn met algemene stemmen vastgesteld.

  00:21:19 - 00:22:31 - Burgemeester Stapelkamp
 7. A.6

  Besluit

  De besluitenlijsten zijn met algemene stemmen vastgesteld.

  00:21:24 - 00:22:31 - Burgemeester Stapelkamp
 8. A.7

  Besluit

  De lijst met ingekomen stukken is met algemene stemmen vastgesteld.

  00:21:29 - 00:22:31 - Burgemeester Stapelkamp
 9. A.8

  In de gemeente Aalten is niet geregeld waar inwoners hun dode gezelschapsdieren af kunnen geven. In de Wet dieren staat echter dat de gemeente in een verordening regels moet stellen voor het afgeven van dode gezelschapsdieren. Daarin gaat deze verordening voorzien.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  00:21:37 - 00:22:31 - Burgemeester Stapelkamp
 10. A.9

  De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in juli 2022 aangepast. Volgens de wet moet de GR VNOG binnen twee jaar hierop worden bijgewerkt en vastgesteld. In mei 2023 heeft de raad een ontwerp voor de aangepaste regeling ontvangen en de raad heeft een zienswijze ingediend. Nu ligt er een bijgewerkte ontwerpregeling voor. Het college heeft toestemming nodig van de raad om de bijgewerkte regeling aan te gaan.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  00:21:45 - 00:22:31 - Burgemeester Stapelkamp
 11. A.10

  Voor de invulling van het werkgeverschap van de gemeenteraad is het gewenst dat er een commissie wordt ingesteld. Deze werkgeverscommissie bestaat uit drie leden van de raad van de gemeente Aalten.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  00:21:54 - 00:22:31 - Burgemeester Stapelkamp
 12. B

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd; alleen een stemverklaring van maximaal 1 minuut.

  00:22:16 - 00:22:31 - Burgemeester Stapelkamp
 13. B.11

  Het bestuur van Paraat Scholen heeft laten weten OBS De Wegwijzer in Dinxperlo te willen opheffen per 1 augustus 2024 vanwege het teruglopende aantal leerlingen.
  Door het ontbreken van toekomstperspectief, de aanwezigheid van voldoende basisonderwijs aanbod in Dinxperlo (IKC De Bosmark en Basisschool Sint Liborius)) en een openbare basisschool op (maximaal) 10 kilometer adviseert het college de raad om in te stemmen met de sluiting van OBS De Wegwijzer. Daarbij adviseert het college de gemeenteraad om geen gebruik te maken van het formele recht om het bestuur van deze openbare school op zich te nemen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  00:22:22 - 00:22:31 - Burgemeester Stapelkamp
  00:22:32 - 00:24:25 - Henk Rijks
  00:24:25 - 00:24:27 - Burgemeester Stapelkamp
  00:24:27 - 00:24:30 - Henk Rijks
  00:24:30 - 00:24:32 - Burgemeester Stapelkamp
  00:24:33 - 00:24:47 - Linda Oonk
  00:24:47 - 00:24:49 - Burgemeester Stapelkamp
  00:24:49 - 00:26:00 - Margo ten Bruin
  00:26:02 - 00:26:03 - Burgemeester Stapelkamp
  00:26:03 - 00:26:39 - Tobias Holtman
  00:26:42 - 00:27:22 - Alexander van der Graaff
  00:27:23 - 00:27:26 - Burgemeester Stapelkamp
  00:27:26 - 00:27:53 - Esther Diepenbroek
  00:27:54 - 00:27:55 - Burgemeester Stapelkamp
  00:27:55 - 00:28:29 - Rianne Deunk
  00:28:32 - 00:28:55 - Burgemeester Stapelkamp
 14. B.13

  Op verzoek van provincie Gelderland hebben 7 Achterhoekse gemeenten een nieuw Regionaal Programma Werklocaties (RPW) opgesteld, als opvolger van het RPW 2019-2023. Het nieuwe RPW behelst de periode 2024-2028 met programmeringsafspraken tot en met 2030, en een voorzichtige doorkijk naar 2040. Het RPW laat een confrontatie tussen vraag en aanbod op de bedrijventerreinen zien, is het toetsingskader voor de ontwikkeling van (nieuwe) bedrijventerreinen en omvat de afspraken die de regio hierover maakt. In het RPW 2024-2028 is vastgesteld dat alle gemeenten een ontwikkelopgave hebben om de vraag te accommoderen. Dit wordt per gemeente verder uitgewerkt.

  Besluit

  Het voorstel is met 17 stemmen vóór en 3 stemmen tegen aangenomen.
  Stemgedrag: 17 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).
  3 stemmen tegen, t.w. mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (ChristenUnie).

  00:28:50 - 00:28:55 - Burgemeester Stapelkamp
  00:28:56 - 00:29:29 - Gerrit Assink
  00:29:30 - 00:29:32 - Burgemeester Stapelkamp
  00:29:32 - 00:31:13 - Bert Weevers
  00:31:16 - 00:32:34 - Alexander van der Graaff
  00:32:36 - 00:33:15 - Tobias Holtman
  00:33:17 - 00:33:19 - Burgemeester Stapelkamp
  00:33:20 - 00:34:44 - Henk Meerdink
  00:34:44 - 00:34:46 - Burgemeester Stapelkamp
  00:34:46 - 00:35:35 - Hans Onstenk
  00:35:36 - 00:35:38 - Burgemeester Stapelkamp
  00:35:38 - 00:35:58 - Alex Walter
  00:36:00 - 00:39:40 - Burgemeester Stapelkamp
 15. C

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover geen integrale discussie meer plaatsvindt; alleen discussie over de wijzigingsvoorstellen (amendementen) of verzoeken aan het college (moties).

  00:36:15 - 00:39:40 - Burgemeester Stapelkamp
 16. C.12

  In het raadsprogramma 2022-2026 van de gemeente Aalten is gevraagd om een startnotitie over de toekomst van de zwembaden in de gemeente Aalten. In het “Uitvoeringsprogramma 2022-2026” is de visie toekomst zwembaden uitgewerkt en aangegeven dat het college voor 2026 een visie wil formuleren waarin het antwoord staat op een aantal vraagstukken. Afgesproken is dat het college hiervoor een startnotitie opstelt. In deze startnotitie wordt eerst de positie van zwemwater binnen het sportbeleid toegelicht. Vervolgens wordt de huidige situatie en historie toegelicht. Met deze informatie is de context van de toekomstvisie helder. Vervolgens worden een aantal uitgangspunten en de vraagstukken geformuleerd waarop de toekomstvisie een antwoord moet geven. Daarna worden de stappen en mijlpalen weergegeven die nodig zijn om tot de visie toekomst zwembaden te komen.

  Besluit

  a. Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).  b. Motie 12.1 is unaniem aangenomen
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en de dames M. ten Bruin en A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  Moties

  Titel
  BBB-HMV Motie 12.1 Optisport
  00:36:18 - 00:39:40 - Burgemeester Stapelkamp
  00:39:44 - 00:39:58 - Burgemeester Stapelkamp
  00:41:01 - 00:41:17 - Burgemeester Stapelkamp
  00:41:17 - 00:41:54 - Alexander van der Graaff
  00:41:55 - 00:42:00 - Burgemeester Stapelkamp
  00:42:01 - 00:42:42 - Tobias Holtman
  00:42:44 - 00:42:48 - Burgemeester Stapelkamp
  00:42:48 - 00:43:30 - Alex Walter
  00:43:34 - 00:43:47 - Burgemeester Stapelkamp
  00:43:47 - 00:44:03 - Margo ten Bruin
  00:44:05 - 00:44:44 - Burgemeester Stapelkamp
  00:44:44 - 00:45:07 - Linda Oonk
  00:45:10 - 00:45:17 - Burgemeester Stapelkamp
  00:45:17 - 00:45:44 - Tobias Holtman
  00:45:45 - 00:45:46 - Burgemeester Stapelkamp
  00:45:47 - 00:46:02 - Alexander van der Graaff
  00:46:02 - 00:46:15 - Burgemeester Stapelkamp
  00:46:15 - 00:47:00 - Alexander van der Graaff
  00:47:02 - 00:47:15 - Burgemeester Stapelkamp
  00:47:17 - 00:47:49 - Esther Diepenbroek
  00:47:49 - 00:47:50 - Burgemeester Stapelkamp
  00:47:50 - 00:48:14 - Rianne Deunk
  00:48:16 - 00:48:17 - Burgemeester Stapelkamp
  00:48:17 - 00:49:52 - Alex Walter
  00:49:54 - 00:52:58 - Burgemeester Stapelkamp
 17. D.14

  00:50:24 - 00:52:58 - Burgemeester Stapelkamp
 18. E

  00:50:28 - 00:52:58 - Burgemeester Stapelkamp
 19. F.15

  00:52:52 - 00:52:58 - Burgemeester Stapelkamp