Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelvorming raad

dinsdag 13 september 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
Z.E. van Alstede
Toelichting

In de oordeelsvormende vergadering gaan raadsleden met elkaar in debat over de geagendeerde onderwerpen. Er wordt tijdens deze vergadering over de besproken onderwerpen nog géén besluit genomen. Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd.


De oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten. U heeft geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de vergadering in de raadzaal live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze vergadering gefilmd.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 1
    Opening
  2. 2

    Dit bestemmingsplan is een zgn. verzamelplan en heeft betrekking op verschillende percelen in de kern van Aalten. Met deze herziening wordt het bestemmingsplan in overeenstemming gebracht met het gewenste of al gerealiseerde gebruik. Hiermee wordt voorkomen dat ongewenst gebruik van de gronden nog mogelijk is. Tevens komen een aanmerkelijk deel van de locaties voort uit de verkoop van kleine oppervlaktes gemeentelijke groen (snippergroen) aan particulieren. Deze locaties zijn in één bestemmingsplan opgenomen dat als ontwerp in procedure is gebracht. Er is één zienswijze ingediend. De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van het bestemmingsplan.

  3. 4
    Sluiting