Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelvorming raad

Oordeelsvorming II

dinsdag 7 juni 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Lintelo (RTG zaal)

Voorzitter
Z.E. van Alstede
Toelichting

In de oordeelsvormende vergadering gaan raadsleden met elkaar in debat over de geagendeerde onderwerpen. Er wordt tijdens deze vergadering over de besproken onderwerpen nog géén besluit genomen. Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd.


De oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten. U heeft geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  De gemeente Aalten is een Global Goals gemeente waarbij de doelen gericht zijn om er samen voor te zorgen dat de wereld gezonder, rechtvaardiger en duurzamer wordt. Het heeft daarom een grote rol bij het vormen van een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen. De gemeente Aalten wil hier ook een bijdrage aanleveren. Omdat een inclusieve samenleving op alle levensgebieden raakvlakken heeft, raakt dit niet alleen het sociaal domein maar ook andere domeinen in Aalten. Deze nota heeft daarom niet alleen invloed op het brede sociaal domein maar bevat ook uitgangspunten voor beleidsterreinen als verkeer en vervoer, wonen, openbare orde en veiligheid, grondgebied, openbare werken en communicatie.

 3. 3

  De GGD NOG heeft de concept-programmabegroting 2023 en de Jaarstukken 2021 aan de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad wordt verzocht om zijn zienswijze aan de GGD kenbaar te maken. Aan de gemeenteraad wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen en de jaarstukken 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

 4. 4
  Sluiting