Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelvorming raad

Oordeelsvorming I

dinsdag 7 juni 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
E. Belterman
Toelichting

In de oordeelsvormende vergaderingen gaan raadsleden met elkaar in debat over de geagendeerde onderwerpen. Er wordt tijdens deze vergaderingen over de besproken onderwerpen nog géén besluit genomen. Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd.


De oordeelsvormende vergaderingen beginnen om 19.30 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten. U heeft geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de vergadering in de raadzaal live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze vergadering in de raadzaal gefilmd

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3

  Voor dat het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de Programmabegroting voor het volgend jaar vaststelt, wordt het ontwerp ervan bij de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. De raden worden in de gelegenheid gesteld ten aan zien van het ontwerp een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

 3. 4

  Het algemeen bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling ODA  stelt de begrotingen en de wijzigingen daarop vast. Voorafgaand aan de AB behandeling kan de raad haar zienswijze naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van de ODA. Tevens kan de raad kennisnemen van de jaarstukken 2021 van de ODA.
  De accountant van de ODA heeft de jaarstukken gecontroleerd en akkoord bevonden op getrouwheid en rechtmatigheid. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van; voor Aalten komt dat neer op € 6.060,-. V.w.b. de begroting 2022 zijn op basis van de ontwikkelingen enkele aanpassingen nodig. Aalten moet €25.000,- bijramen. Als zienswijze wordt meegegeven dat de gemeente Aalten zich grote zorgen maakt over de verhoogde bijdrage en vraagt de ODA om mogelijkheden tot besparing in kaart te brengen.

 4. 5

 5. 6

  De raad wordt voorgesteld om de grondexploitatie Kern De Heurne, herziening 2021 vast te stellen. De grondexploitatie beslaat de uitgifte van maximaal 18 kavels. De verkaveling gaat uit van 4 twee-onder-één-kappers, 2 vrijstaande woningen en 12 rijenwoningen. De exploitatie laat een geraamd positief resultaat zien van € 434.572

 6. 7
  Sluiting