Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelvorming raad

Oordeelsvormende vergadering I

dinsdag 9 april 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A. Walter
Toelichting

Dinsdag 9 april is er een oordeelsvormende vergadering in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum). Aanvang 19.30 uur


In de oordeelsvormende vergaderingen gaan raadsleden met elkaar in debat over de geagendeerde onderwerpen. Er worden tijdens deze vergaderingen over de besproken onderwerpen nog géén besluit genomen. Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd.


De oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Markt te Aalten. U heeft geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de vergadering live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus in de raadzaal tijdens deze vergadering gefilmd.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:00 - 00:05:22 - Alex Walter
 2. 2

  De gemeente Aalten heeft de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inburgering 2021 en de Wet sociale werkvoorziening ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Laborijn. Als onderdeel van de planning & control cyclus zendt het Dagelijks Bestuur (DB) van Laborijn de kadernota aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze nota bevat de financiële en beleidsmatige kaders voor de periode 2025 tot en met 2028. Door de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Laborijn krijgen de gemeenteraden vanaf dit jaar voor het eerst de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

  00:04:59 - 00:05:22 - Alex Walter
  00:05:22 - 00:06:22 - Henk Rijks
  00:06:22 - 00:06:24 - Alex Walter
  00:06:25 - 00:07:12 - Linda Oonk
  00:07:12 - 00:07:15 - Alex Walter
  00:07:17 - 00:08:04 - Margo ten Bruin
  00:08:04 - 00:08:07 - Alex Walter
  00:08:09 - 00:08:49 - Janna Houwers-den Tuinder
  00:08:49 - 00:08:51 - Alex Walter
  00:08:51 - 00:09:21 - Alexander van der Graaff
  00:09:21 - 00:09:26 - Alex Walter
  00:09:27 - 00:10:29 - Petra Hoezen
  00:10:29 - 00:10:31 - Alex Walter
  00:10:31 - 00:10:40 - Rianne Deunk
  00:10:42 - 00:11:07 - Alex Walter
  00:11:07 - 00:13:34 - Joop Wikkerink
  00:13:35 - 00:13:50 - Alex Walter
  00:13:50 - 00:14:20 - Janna Houwers-den Tuinder
  00:14:20 - 00:14:24 - Alex Walter
  00:14:25 - 00:15:14 - Henk Rijks
  00:15:14 - 00:15:18 - Alex Walter
  00:15:19 - 00:15:37 - Alexander van der Graaff
  00:15:39 - 00:15:42 - Alex Walter
  00:15:43 - 00:16:22 - Petra Hoezen
  00:16:22 - 00:16:32 - Alex Walter
  00:16:33 - 00:16:43 - Janna Houwers-den Tuinder
  00:16:43 - 00:17:26 - Alex Walter
  00:17:28 - 00:17:45 - Alex Walter
  00:18:56 - 00:19:37 - Alex Walter
 3. 3

  Door de fractie van de VVD zijn vragen gesteld over de monitoring Nota Sociaal Domein. Het college heeft hierop geantwoord. Deze raadsmededeling wordt besproken

  00:19:08 - 00:19:37 - Alex Walter
  00:19:37 - 00:21:47 - Linda Oonk
  00:21:51 - 00:21:57 - Alex Walter
  00:21:57 - 00:22:25 - Alexander van der Graaff
  00:22:25 - 00:22:28 - Alex Walter
  00:22:33 - 00:23:21 - Petra Hoezen
  00:23:21 - 00:23:26 - Alex Walter
  00:23:28 - 00:23:56 - Margo ten Bruin
  00:23:56 - 00:23:59 - Alex Walter
  00:24:00 - 00:24:59 - Rachel Kraaijenbrink
  00:24:59 - 00:25:02 - Alex Walter
  00:25:03 - 00:25:35 - Margret Rensink-Althof
  00:25:35 - 00:25:42 - Alex Walter
  00:25:43 - 00:26:17 - Tobias Holtman
  00:26:17 - 00:26:29 - Alex Walter
  00:26:30 - 00:27:50 - Hans te Lindert
  00:27:52 - 00:29:50 - Joop Wikkerink
  00:29:50 - 00:30:06 - Alex Walter
  00:30:07 - 00:30:49 - Linda Oonk
  00:30:49 - 00:30:58 - Alex Walter
  00:30:58 - 00:31:37 - Alexander van der Graaff
  00:31:38 - 00:31:39 - Alex Walter
  00:31:40 - 00:31:54 - Rachel Kraaijenbrink
  00:31:56 - 00:32:12 - Margret Rensink-Althof
  00:32:13 - 00:32:16 - Alex Walter
  00:32:16 - 00:33:25 - Tobias Holtman
  00:33:25 - 00:33:27 - Alex Walter
  00:33:27 - 00:33:50 - Alexander van der Graaff
  00:33:50 - 00:34:18 - Alex Walter
  00:34:19 - 00:34:23 - Linda Oonk
  00:34:23 - 00:35:43 - Alex Walter
 4. 4

  Het college heeft in deze raadsmededeling aangegeven dat besloten is dat de contractvorm en daarmee de contracten met zorgaanbieders niet worden verlengd met een volgende periode. De acht colleges hebben besloten om een nieuw inkoopproces te starten.
  Deze raadsmededeling wordt besproken.

  Bijlagen

  00:34:51 - 00:35:43 - Alex Walter
  00:35:43 - 00:38:56 - Margret Rensink-Althof
  00:38:56 - 00:39:02 - Alex Walter
  00:39:03 - 00:42:23 - Tobias Holtman
  00:42:23 - 00:42:26 - Alex Walter
  00:42:28 - 00:44:33 - Rachel Kraaijenbrink
  00:44:35 - 00:44:37 - Alex Walter
  00:44:39 - 00:46:47 - Linda Oonk
  00:46:48 - 00:46:51 - Alex Walter
  00:46:53 - 00:48:52 - Alexander van der Graaff
  00:48:52 - 00:48:55 - Alex Walter
  00:48:58 - 00:50:10 - Margo ten Bruin
  00:50:10 - 00:50:13 - Alex Walter
  00:50:13 - 00:50:16 - Margo ten Bruin
  00:50:16 - 00:50:23 - Alex Walter
  00:50:23 - 00:51:09 - Margo ten Bruin
  00:51:09 - 00:51:19 - Alex Walter
  00:51:20 - 00:54:42 - Petra Hoezen
  00:54:45 - 00:55:44 - Alex Walter
  00:55:44 - 00:56:46 - Margret Rensink-Althof
  00:56:46 - 00:56:49 - Alex Walter
  00:56:50 - 00:57:17 - Petra Hoezen
  00:57:17 - 00:57:26 - Alex Walter
  00:57:26 - 00:57:29 - Petra Hoezen
  00:57:29 - 00:57:37 - Alex Walter
  00:57:38 - 00:58:02 - Tobias Holtman
  00:58:02 - 00:58:21 - Alex Walter
  00:58:22 - 00:58:28 - Alexander van der Graaff
  00:58:28 - 00:58:31 - Alex Walter
  00:58:31 - 00:58:44 - Alexander van der Graaff
  00:58:44 - 00:59:05 - Alex Walter
  00:59:06 - 00:59:17 - Alex Walter
  00:59:17 - 01:04:19 - Joop Wikkerink
  01:04:19 - 01:04:22 - Alex Walter
  01:04:22 - 01:04:25 - Joop Wikkerink
  01:04:25 - 01:04:26 - Alexander van der Graaff
  01:04:26 - 01:04:38 - Alexander van der Graaff
  01:04:39 - 01:06:29 - Joop Wikkerink
  01:06:29 - 01:06:33 - Alex Walter
  01:06:33 - 01:07:03 - Alexander van der Graaff
  01:07:04 - 01:07:05 - Alex Walter
  01:07:05 - 01:07:55 - Joop Wikkerink
  01:07:55 - 01:07:59 - Alex Walter
  01:07:59 - 01:08:02 - Joop Wikkerink
  01:08:02 - 01:08:42 - Tobias Holtman
  01:08:42 - 01:08:52 - Alex Walter
  01:08:52 - 01:09:43 - Joop Wikkerink
  01:09:43 - 01:09:44 - Alex Walter
  01:09:44 - 01:09:45 - Joop Wikkerink
  01:09:45 - 01:09:47 - Alex Walter
  01:09:47 - 01:10:06 - Margret Rensink-Althof
  01:10:06 - 01:10:08 - Alex Walter
  01:10:08 - 01:10:09 - Alex Walter
  01:10:09 - 01:11:15 - Joop Wikkerink
  01:11:15 - 01:11:16 - Alex Walter
  01:11:16 - 01:11:20 - Margret Rensink-Althof
  01:11:20 - 01:11:21 - Alex Walter
  01:11:21 - 01:11:22 - Petra Hoezen
  01:11:22 - 01:11:43 - Petra Hoezen
  01:11:43 - 01:11:57 - Alex Walter
  01:11:57 - 01:12:04 - Petra Hoezen
  01:12:04 - 01:12:09 - Alex Walter
  01:12:10 - 01:12:14 - Margret Rensink-Althof
  01:12:14 - 01:12:15 - Alex Walter
  01:12:15 - 01:12:26 - Alex Walter
  01:12:26 - 01:12:29 - Margret Rensink-Althof
  01:12:30 - 01:12:35 - Alex Walter
  01:12:35 - 01:13:12 - Joop Wikkerink
  01:13:12 - 01:13:14 - Alex Walter
  01:13:14 - 01:16:49 - Joop Wikkerink
  01:16:51 - 01:16:53 - Alex Walter
  01:16:53 - 01:20:03 - Hans te Lindert
  01:20:03 - 01:20:04 - Joop Wikkerink
  01:20:04 - 01:20:08 - Alex Walter
  01:20:08 - 01:20:51 - Joop Wikkerink
  01:20:52 - 01:21:21 - Alex Walter
  01:21:24 - 01:21:37 - Tobias Holtman
  01:21:41 - 01:22:06 - Alex Walter
  01:22:06 - 01:24:06 - Tobias Holtman
  01:24:06 - 01:24:13 - Alex Walter
  01:24:13 - 01:24:28 - Tobias Holtman
  01:24:28 - 01:24:37 - Alex Walter
  01:24:38 - 01:25:05 - Alexander van der Graaff
  01:25:05 - 01:25:16 - Alex Walter
  01:25:16 - 01:25:29 - Margret Rensink-Althof
  01:25:29 - 01:26:40 - Petra Hoezen
  01:26:40 - 01:26:48 - Alex Walter
  01:26:49 - 01:27:35 - Margret Rensink-Althof
  01:27:35 - 01:27:38 - Alex Walter
  01:27:38 - 01:28:41 - Tobias Holtman
  01:28:41 - 01:28:45 - Alex Walter
  01:28:45 - 01:29:10 - Petra Hoezen
  01:29:10 - 01:29:11 - Alex Walter
  01:29:12 - 01:29:49 - Tobias Holtman
  01:29:49 - 01:29:50 - Alex Walter
  01:29:51 - 01:31:32 - Linda Oonk
  01:31:32 - 01:31:37 - Alex Walter
  01:31:37 - 01:32:04 - Margret Rensink-Althof
  01:32:06 - 01:32:35 - Alex Walter
  01:32:35 - 01:33:07 - Rachel Kraaijenbrink
  01:33:08 - 01:33:15 - Alex Walter
  01:33:15 - 01:34:05 - Margret Rensink-Althof
  01:34:05 - 01:34:08 - Alex Walter
  01:34:09 - 01:34:45 - Linda Oonk
  01:34:45 - 01:34:49 - Alex Walter
  01:34:49 - 01:35:24 - Tobias Holtman
  01:35:24 - 01:35:27 - Alex Walter
  01:35:28 - 01:35:50 - Alexander van der Graaff
  01:35:50 - 01:36:00 - Alex Walter
  01:36:01 - 01:36:33 - Margo ten Bruin
  01:36:33 - 01:36:39 - Alex Walter
  01:36:39 - 01:36:53 - Alexander van der Graaff
  01:36:53 - 01:37:07 - Alex Walter
  01:37:08 - 01:38:15 - Petra Hoezen
  01:38:15 - 01:38:17 - Alex Walter
  01:38:17 - 01:38:26 - Rachel Kraaijenbrink
  01:38:27 - 01:38:28 - Alex Walter
  01:38:29 - 01:38:38 - Linda Oonk
  01:38:38 - 01:38:39 - Alex Walter
  01:38:39 - 01:38:48 - Margret Rensink-Althof
  01:38:49 - 01:38:51 - Alex Walter
  01:38:52 - 01:40:01 - Tobias Holtman
  01:40:02 - 01:40:34 - Alex Walter
  01:40:35 - 01:41:48 - Tobias Holtman
  01:41:48 - 01:41:53 - Alex Walter
  01:41:53 - 01:42:22 - Rachel Kraaijenbrink
  01:42:22 - 01:42:24 - Alex Walter
  01:42:25 - 01:42:56 - Linda Oonk
  01:42:56 - 01:42:58 - Alex Walter
  01:42:58 - 01:43:07 - Rachel Kraaijenbrink
  01:43:07 - 01:43:08 - Alex Walter
  01:43:08 - 01:43:22 - Linda Oonk
  01:43:22 - 01:43:24 - Alex Walter
  01:43:25 - 01:44:20 - Petra Hoezen
  01:44:20 - 01:44:23 - Alex Walter
  01:44:23 - 01:44:39 - Linda Oonk
  01:44:39 - 01:44:41 - Alex Walter
  01:44:41 - 01:45:16 - Petra Hoezen
  01:45:16 - 01:45:19 - Alex Walter
  01:45:20 - 01:45:44 - Margret Rensink-Althof
  01:45:44 - 01:45:47 - Alex Walter
  01:45:49 - 01:46:10 - Alexander van der Graaff
  01:46:10 - 01:46:13 - Alex Walter
  01:46:13 - 01:47:09 - Tobias Holtman
  01:47:09 - 01:47:11 - Alex Walter
  01:47:11 - 01:47:41 - Alexander van der Graaff
  01:47:41 - 01:48:12 - Alex Walter
  01:48:12 - 01:48:56 - Alexander van der Graaff
  01:48:56 - 01:49:06 - Alex Walter
  01:49:06 - 01:49:26 - Linda Oonk
  01:49:26 - 01:49:28 - Alex Walter
  01:49:28 - 01:50:04 - Alexander van der Graaff
  01:50:04 - 01:50:17 - Alex Walter
  01:50:17 - 01:50:24 - Linda Oonk
  01:50:24 - 01:50:25 - Alexander van der Graaff
  01:50:25 - 01:50:27 - Alex Walter
  01:50:27 - 01:50:52 - Alexander van der Graaff
  01:50:53 - 01:50:58 - Alex Walter
  01:50:58 - 01:51:50 - Tobias Holtman
  01:51:50 - 01:51:54 - Alex Walter
  01:51:54 - 01:52:32 - Tobias Holtman
  01:52:32 - 01:52:35 - Alex Walter
  01:52:35 - 01:52:39 - Rachel Kraaijenbrink
  01:52:39 - 01:52:40 - Alex Walter
  01:52:41 - 01:53:10 - Tobias Holtman
  01:53:10 - 01:53:11 - Alex Walter
  01:53:11 - 01:53:42 - Petra Hoezen
  01:53:43 - 01:53:44 - Alex Walter
  01:53:45 - 01:54:47 - Alexander van der Graaff
  01:54:48 - 01:54:52 - Alex Walter
  01:54:52 - 01:55:06 - Tobias Holtman
  01:55:07 - 01:55:08 - Alex Walter
  01:55:08 - 01:55:37 - Linda Oonk
  01:55:37 - 01:55:38 - Alex Walter
  01:55:39 - 01:55:51 - Alexander van der Graaff
  01:55:52 - 01:56:36 - Linda Oonk
  01:56:36 - 01:56:38 - Alex Walter
  01:56:38 - 01:56:40 - Margret Rensink-Althof
  01:56:40 - 01:56:41 - Alex Walter
  01:56:42 - 01:57:09 - Petra Hoezen
  01:57:09 - 01:57:15 - Alex Walter
  01:57:15 - 01:58:07 - Margret Rensink-Althof
  01:58:07 - 01:58:12 - Alex Walter
  01:58:13 - 01:58:44 - Tobias Holtman
  01:58:44 - 01:58:48 - Alex Walter
  01:58:48 - 01:59:25 - Alexander van der Graaff
  01:59:25 - 02:00:09 - Alex Walter
  02:00:09 - 02:00:19 - Linda Oonk
  02:00:19 - 02:00:21 - Alex Walter
  02:00:21 - 02:00:24 - Linda Oonk
  02:00:24 - 02:00:59 - Alex Walter
  02:01:00 - 02:01:11 - Tobias Holtman
  02:01:11 - 02:01:14 - Alex Walter
  02:01:14 - 02:01:24 - Alexander van der Graaff
  02:01:24 - 02:01:50 - Alex Walter
 5. 5
  Sluiting