Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelvorming raad

Oordeelsvormende vergadering II

dinsdag 9 april 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Lintelo (RTG zaal)

Voorzitter
E.T.H. Belterman
Toelichting

Dinsdag 9 april is er een oordeelsvormende vergadering in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum). Aanvang 19.30 uur


In de oordeelsvormende vergaderingen gaan raadsleden met elkaar in debat over de geagendeerde onderwerpen. Er worden tijdens deze vergaderingen over de besproken onderwerpen nog géén besluit genomen. Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd.


De oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in zaal Lintelo van het gemeentehuis aan de Markt te Aalten. U heeft geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Het bestemmingsplan Uitbreiding woongebied kern IJzerlo 2024', voorziet in de toevoeging van maximaal 18 nieuwe woningen aan deze woonkern. 16 nieuwe woningen zijn geprojecteerd aan de noordzijde van de Warmelinckweg/ten westen van de Thijsweg; aan de Kruisdijk zijn twee zgn. rood-voor-rood-kavels opgenomen. Het plan maakt ook de aanleg van een parkeerterrein voor de basisschool mogelijk. Er zijn zienswijzen ingediend.

  Bijlagen

 3. 3

  De raad wordt voorgesteld om de grondexploitatie Woningbouw Kern IJzerlo vast te stellen. De grondexploitatie beslaat de uitgifte van maximaal 18 kavels. De verkaveling gaat uit van 2 twee-onder-één-kappers, 3 vrijstaande woningen, 4 seniorenwoningen, 4 tiny houses en 5 rijenwoningen. De exploitatie laat een geraamd positief resultaat zien van 
  € 106.430,00

 4. 4

  Het bestemmingsplan voorziet in een herziening van de bestemming van 37 locaties, die zijn gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2015’.
  Op 12 locaties wordt agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Op bijna alle locaties waar gesloopt wordt, wordt de agrarische bestemming omgezet in een woonbestemming. Op een viertal locaties aan de rand van een kern wordt de bouw van in totaal 11 woningen mogelijk gemaakt, in ruil voor sloop op locaties elders. Op 13 locaties neemt het aantal toegestane woningen toe van één naar twee in verband met woningsplitsing. De aard en omvang van de overige projectlocaties zijn divers. Er zijn zienswijzen ingediend.

 5. 5

  Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2010-2020 van de gemeente Aalten is vastgesteld in 2010. Inmiddels is het toe aan een actualisatie. Het geeft onvoldoende antwoord op de mobiliteitsvraagstukken en ambities waar we als gemeente zijnde voor staan. Er wordt nieuw mobiliteitsbeleid opgesteld. Dit mobiliteitsbeleid bestaat uit een visie op de toekomst en een uitvoeringsplan. In deze startnotitie wordt het plan van aanpak toegelicht om tot een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Aalten te komen. Ook worden bestaande beleidskaders en bijbehorende opgaves uiteengezet die relevant zijn voor het nieuwe mobiliteitsbeleid. Met de startnotitie worden de belangrijkste thema’s geidentificeerd en de inhoud van de startnotitie vormt de basis voor het mobiliteitsplan.

 6. 6
  Sluiting