Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Begrotingsraad

dinsdag 7 november 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

In deze vergadering wordt de Programmabegroting 2024, de Meerjarenramingen 2025-2027, en het Investeringschema 2024, behandeld. Per programma wordt aangegeven wat de doelen van de gemeente zijn, wat de gemeente doet om deze doelen te bereiken en wat dit kost. Voor het jaar 2024 is een sluitende begroting opgesteld.U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergadering live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens de raadsvergadering gefilmd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:12:35 - 00:14:05 - Burgemeester Stapelkamp
  00:14:24 - 00:14:47 - Burgemeester Stapelkamp
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

  00:14:34 - 00:14:47 - Burgemeester Stapelkamp
  00:14:49 - 00:18:59 - Bert Weevers
  00:18:59 - 00:20:48 - Burgemeester Stapelkamp
 3. 3

  00:20:32 - 00:20:48 - Burgemeester Stapelkamp
 4. A

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd.

 5. A.4

  Besluit

  De besluitenlijsten zijn met algemene stemmen vastgesteld.

  00:20:36 - 00:20:48 - Burgemeester Stapelkamp
  00:20:48 - 00:21:05 - Henk Meerdink
  00:21:07 - 00:21:29 - Burgemeester Stapelkamp
 6. C

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover geen integrale discussie meer plaatsvindt; alleen discussie over de wijzigingsvoorstellen (amendementen) of verzoeken aan het college (moties).

  00:21:18 - 00:21:29 - Burgemeester Stapelkamp
 7. C.5

  Bijlagen

  Besluit

  Besluitvorming
  a. Amendement 5a. Het amendement is met 3 stemmen vóór en 17 stemmen tegen, verworpen.
  Stemgedrag: 3 stemmen vóór t.w. de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD) en de heer T.S. Holtman (ChristenUnie);
  17 stemmen tegen t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer A. van der Graaff (D66), en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en mevrouw M. ten Bruin (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).


  b. Het voostel is met 17 stemmen vóór en 3 stemmen tegen, aangenomen.
  Hoofdelijke stemming
  Mevrouw Ten Bruin tegen
  Mevrouw Deunk voor
  Mevrouw Diepenbroek voor
  De heer Van der Graaff voor
  Mevrouw Hoornenborg voor
  De heer Holtman voor
  De heer Koskamp tegen
  Mevrouw Kraaijenbrink voor
  De heer Meerdink tegen
  De heer Onstenk voor
  Mevrouw Oonk voor
  De heer Polman voor
  Mevrouw Rensink-Althof voor
  De heer Rijks voor
  De heer Smit voor
  De heer Walter voor
  De heer Weevers voor
  De heer Assink voor
  De heer Belterman voor
  De heer Van den Berg voor


  c. De motie 5.2 is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en mevrouw M. ten Bruin (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).


  d. De motie 5.3 is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA),
  mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en mevrouw M. ten Bruin (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).


  e. De motie 5.5. is met 17 stemmen vóór en 3 stemmen tegen aangenomen.
  Stemgedrag: 17 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie).
  3 stemmen tegen t.w. de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en mevrouw M. ten Bruin (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  Amendementen

  Titel
  GB en VVD Amendement 5.b Laten vervallen hogere susbidiebedrag Koppelkerk
  VVD en CU Amendement 5.a OZB verhoging 3% ipv 6%

  Moties

  Titel
  CDA en GB Motie 5.4 Versterking Lokale Democratie
  CU Motie 5.1 Versnelling herijking schulden- en armoedebeleid
  CU, VVD, BBB-HMV, CDA en GB Motie 5.2 Bewustwordingscampagne tegen (hard)drugsgebruik
  D66 Motie 5.5. Nota organisatie en aansturing duurzaamheid
  Progressieve Partij Motie 5.3 Artikel 1 Grondwet
  00:21:21 - 00:21:29 - Burgemeester Stapelkamp
  00:28:28 - 00:28:39 - Burgemeester Stapelkamp
  00:35:11 - 00:35:52 - Burgemeester Stapelkamp
  00:35:54 - 00:35:59 - Burgemeester Stapelkamp
  00:36:39 - 00:43:25 - Burgemeester Stapelkamp
  00:43:25 - 00:44:20 - Burgemeester Stapelkamp
  00:44:20 - 00:44:38 - Burgemeester Stapelkamp
  00:44:38 - 00:44:46 - Burgemeester Stapelkamp
  00:50:11 - 00:50:20 - Burgemeester Stapelkamp
  00:56:13 - 00:56:22 - Burgemeester Stapelkamp
  01:02:56 - 01:03:05 - Burgemeester Stapelkamp
  01:09:21 - 01:10:18 - Burgemeester Stapelkamp
  01:10:18 - 01:10:19 - Alexander van der Graaff
  01:10:19 - 01:10:45 - Alexander van der Graaff
  01:10:45 - 01:10:47 - Alexander van der Graaff
  01:10:47 - 01:10:49 - Burgemeester Stapelkamp
  01:10:49 - 01:10:50 - Alexander van der Graaff
  01:10:50 - 01:11:15 - Bert Weevers
  01:11:15 - 01:11:16 - Burgemeester Stapelkamp
  01:11:16 - 01:11:31 - Tobias Holtman
  01:11:31 - 01:11:35 - Alexander van der Graaff
  01:11:35 - 01:11:40 - Burgemeester Stapelkamp
  01:11:40 - 01:16:08 - Raimond Smit
  01:16:08 - 01:16:13 - Burgemeester Stapelkamp
  01:16:13 - 01:16:44 - Henk Meerdink
  01:16:44 - 01:16:49 - Burgemeester Stapelkamp
  01:16:49 - 01:16:50 - Alexander van der Graaff
  01:16:50 - 01:17:06 - Raimond Smit
  01:17:06 - 01:17:07 - Burgemeester Stapelkamp
  01:17:07 - 01:17:11 - Henk Meerdink
  01:17:11 - 01:17:17 - Burgemeester Stapelkamp
  01:17:17 - 01:17:20 - Alexander van der Graaff
  01:17:20 - 01:17:22 - Burgemeester Stapelkamp
  01:17:22 - 01:17:23 - Alexander van der Graaff
  01:17:23 - 01:17:44 - Margo ten Bruin
  01:17:44 - 01:17:52 - Burgemeester Stapelkamp
  01:17:52 - 01:17:53 - Alexander van der Graaff
  01:17:53 - 01:17:54 - Alexander van der Graaff
  01:17:54 - 01:18:32 - Tobias Holtman
  01:18:32 - 01:18:33 - Alexander van der Graaff
  01:18:33 - 01:18:35 - Burgemeester Stapelkamp
  01:18:35 - 01:18:36 - Alexander van der Graaff
  01:18:36 - 01:19:08 - Alexander van der Graaff
  01:19:08 - 01:19:11 - Alexander van der Graaff
  01:19:11 - 01:19:16 - Burgemeester Stapelkamp
  01:19:16 - 01:19:17 - Alexander van der Graaff
  01:19:17 - 01:19:23 - Alex Walter
  01:19:23 - 01:19:26 - Alexander van der Graaff
  01:19:26 - 01:20:41 - Margret Rensink-Althof
  01:20:41 - 01:20:42 - Alexander van der Graaff
  01:20:42 - 01:21:34 - Alex Walter
  01:21:34 - 01:21:36 - Burgemeester Stapelkamp
  01:21:36 - 01:21:38 - Alex Walter
  01:21:38 - 01:21:39 - Alexander van der Graaff
  01:21:39 - 01:21:52 - Tobias Holtman
  01:21:52 - 01:21:58 - Alexander van der Graaff
  01:21:58 - 01:23:01 - Alex Walter
  01:23:01 - 01:23:02 - Alexander van der Graaff
  01:23:02 - 01:23:03 - Burgemeester Stapelkamp
  01:23:03 - 01:23:18 - Alexander van der Graaff
  01:23:18 - 01:23:20 - Alexander van der Graaff
  01:23:20 - 01:23:38 - Alex Walter
  01:23:38 - 01:23:40 - Alexander van der Graaff
  01:23:40 - 01:24:00 - Alexander van der Graaff
  01:24:00 - 01:24:04 - Burgemeester Stapelkamp
  01:24:04 - 01:24:34 - Alex Walter
  01:24:34 - 01:24:37 - Alexander van der Graaff
  01:24:37 - 01:24:56 - Burgemeester Stapelkamp
  01:24:56 - 01:24:57 - Alexander van der Graaff
  01:24:57 - 01:25:31 - Tobias Holtman
  01:25:31 - 01:25:33 - Alexander van der Graaff
  01:25:33 - 01:28:21 - Henk Meerdink
  01:28:21 - 01:28:26 - Burgemeester Stapelkamp
  01:28:26 - 01:29:23 - Raimond Smit
  01:29:23 - 01:29:24 - Burgemeester Stapelkamp
  01:29:24 - 01:30:00 - Henk Meerdink
  01:30:00 - 01:30:01 - Alexander van der Graaff
  01:30:01 - 01:30:02 - Burgemeester Stapelkamp
  01:30:02 - 01:30:28 - Raimond Smit
  01:30:28 - 01:30:29 - Alexander van der Graaff
  01:30:29 - 01:30:30 - Burgemeester Stapelkamp
  01:30:30 - 01:31:18 - Henk Meerdink
  01:31:18 - 01:31:23 - Burgemeester Stapelkamp
  01:31:23 - 01:31:46 - Tobias Holtman
  01:31:46 - 01:31:50 - Alexander van der Graaff
  01:31:50 - 01:33:19 - Henk Meerdink
  01:33:19 - 01:33:22 - Alexander van der Graaff
  01:33:22 - 01:33:49 - Tobias Holtman
  01:33:49 - 01:33:51 - Alexander van der Graaff
  01:33:51 - 01:34:02 - Henk Meerdink
  01:34:02 - 01:34:10 - Burgemeester Stapelkamp
  01:34:10 - 01:34:17 - Alexander van der Graaff
  01:34:17 - 01:34:18 - Burgemeester Stapelkamp
  01:34:18 - 01:34:47 - Tobias Holtman
  01:34:47 - 01:34:49 - Alexander van der Graaff
  01:34:49 - 01:35:48 - Esther Diepenbroek
  01:35:48 - 01:35:50 - Burgemeester Stapelkamp
  01:35:50 - 01:35:51 - Alexander van der Graaff
  01:35:51 - 01:35:59 - Alexander van der Graaff
  01:35:59 - 01:36:05 - Burgemeester Stapelkamp
  01:36:05 - 01:36:26 - Alexander van der Graaff
  01:36:26 - 01:36:27 - Alexander van der Graaff
  01:36:27 - 01:36:31 - Esther Diepenbroek
  01:36:31 - 01:36:33 - Alexander van der Graaff
  01:36:33 - 01:37:45 - Bert Weevers
  01:37:45 - 01:37:47 - Alexander van der Graaff
  01:37:47 - 01:37:48 - Alex Walter
  01:37:48 - 01:37:49 - Burgemeester Stapelkamp
  01:37:49 - 01:37:53 - Alexander van der Graaff
  01:37:53 - 01:37:56 - Alexander van der Graaff
  01:37:56 - 01:38:22 - Alex Walter
  01:38:22 - 01:38:24 - Alexander van der Graaff
  01:38:24 - 01:38:54 - Bert Weevers
  01:38:54 - 01:38:57 - Alexander van der Graaff
  01:38:57 - 01:39:01 - Burgemeester Stapelkamp
  01:39:01 - 01:39:02 - Alexander van der Graaff
  01:39:02 - 01:39:22 - Alexander van der Graaff
  01:39:22 - 01:39:25 - Alexander van der Graaff
  01:39:25 - 01:40:21 - Esther Diepenbroek
  01:40:21 - 01:40:25 - Alexander van der Graaff
  01:40:25 - 01:40:26 - Alexander van der Graaff
  01:40:26 - 01:40:33 - Burgemeester Stapelkamp
  01:40:33 - 01:40:40 - Alexander van der Graaff
  01:40:40 - 01:40:45 - Burgemeester Stapelkamp
  01:40:45 - 01:40:46 - Alexander van der Graaff
  01:40:46 - 01:41:19 - Esther Diepenbroek
  01:41:19 - 01:41:20 - Alexander van der Graaff
  01:41:20 - 01:41:25 - Burgemeester Stapelkamp
  01:41:25 - 01:42:04 - Alexander van der Graaff
  01:42:04 - 01:42:05 - Alexander van der Graaff
  01:42:05 - 01:42:08 - Burgemeester Stapelkamp
  01:42:08 - 01:42:09 - Alexander van der Graaff
  01:42:09 - 01:42:12 - Alexander van der Graaff
  01:42:12 - 01:42:26 - Burgemeester Stapelkamp
  01:42:26 - 01:42:42 - Alexander van der Graaff
  01:42:42 - 01:42:46 - Alexander van der Graaff
  01:42:46 - 01:42:52 - Burgemeester Stapelkamp
  01:42:52 - 01:42:59 - Alexander van der Graaff
  01:42:59 - 01:43:14 - Burgemeester Stapelkamp
  01:43:14 - 01:43:33 - Henk Meerdink
  01:43:33 - 01:43:52 - Burgemeester Stapelkamp
  01:43:52 - 01:44:15 - Alex Walter
  01:44:15 - 01:44:17 - Alexander van der Graaff
  01:44:17 - 01:44:22 - Burgemeester Stapelkamp
  01:44:22 - 01:44:23 - Alexander van der Graaff
  01:44:23 - 01:44:28 - Linda Oonk
  01:44:28 - 01:44:31 - Burgemeester Stapelkamp
  01:44:31 - 01:46:52 - Linda Oonk
  01:46:52 - 01:46:53 - Alexander van der Graaff
  01:46:53 - 01:46:54 - Burgemeester Stapelkamp
  01:46:54 - 01:47:25 - Alexander van der Graaff
  01:47:25 - 01:47:31 - Linda Oonk
  01:47:31 - 01:47:34 - Alexander van der Graaff
  01:47:34 - 01:47:36 - Burgemeester Stapelkamp
  01:47:36 - 01:47:48 - Linda Oonk
  01:47:48 - 01:47:50 - Burgemeester Stapelkamp
  01:47:50 - 01:48:14 - Alexander van der Graaff
  01:48:14 - 01:48:15 - Alexander van der Graaff
  01:48:15 - 01:48:57 - Linda Oonk
  01:48:57 - 01:48:59 - Burgemeester Stapelkamp
  01:48:59 - 01:49:38 - Linda Oonk
  01:49:38 - 01:49:40 - Alexander van der Graaff
  01:49:40 - 01:49:51 - Burgemeester Stapelkamp
  01:49:51 - 01:49:54 - Alexander van der Graaff
  01:49:54 - 01:49:55 - Burgemeester Stapelkamp
  01:49:55 - 01:49:57 - Alexander van der Graaff
  01:49:57 - 01:50:33 - Alex Walter
  01:50:33 - 01:50:34 - Alexander van der Graaff
  01:50:34 - 01:50:35 - Burgemeester Stapelkamp
  01:50:35 - 01:50:40 - Alexander van der Graaff
  01:50:40 - 01:50:50 - Alexander van der Graaff
  01:50:50 - 01:51:07 - Alexander van der Graaff
  01:51:07 - 01:51:08 - Alexander van der Graaff
  01:51:08 - 01:51:12 - Alex Walter
  01:51:12 - 01:51:14 - Alexander van der Graaff
  01:51:14 - 01:51:29 - Burgemeester Stapelkamp
  01:51:29 - 01:51:59 - Margo ten Bruin
  01:51:59 - 01:52:00 - Alexander van der Graaff
  01:52:00 - 01:52:04 - Burgemeester Stapelkamp
  01:52:04 - 01:52:06 - Alexander van der Graaff
  01:52:06 - 01:52:12 - Burgemeester Stapelkamp
  01:52:12 - 01:52:29 - Alexander van der Graaff
  01:52:29 - 01:52:31 - Alexander van der Graaff
  01:52:31 - 01:52:59 - Tobias Holtman
  01:52:59 - 01:53:01 - Alexander van der Graaff
  01:53:01 - 01:53:32 - Burgemeester Stapelkamp
  01:53:32 - 01:59:51 - Alexander van der Graaff
  01:59:51 - 01:59:55 - Burgemeester Stapelkamp
  01:59:55 - 01:59:56 - Alexander van der Graaff
  01:59:56 - 02:01:01 - Tobias Holtman
  02:01:01 - 02:01:44 - Alexander van der Graaff
  02:01:44 - 02:01:45 - Burgemeester Stapelkamp
  02:01:45 - 02:02:01 - Margret Rensink-Althof
  02:02:01 - 02:04:48 - Alexander van der Graaff
  02:04:48 - 02:05:11 - Burgemeester Stapelkamp
  02:05:11 - 02:05:49 - Alexander van der Graaff
  02:05:49 - 02:09:45 - Alexander van der Graaff
  02:09:45 - 02:10:10 - Burgemeester Stapelkamp
  02:10:10 - 02:10:29 - Burgemeester Stapelkamp
  02:10:29 - 02:10:34 - Burgemeester Stapelkamp
  02:10:34 - 02:11:07 - Tobias Holtman
  02:11:07 - 02:11:29 - Burgemeester Stapelkamp
  02:11:29 - 02:14:54 - Alexander van der Graaff
  02:14:54 - 02:14:58 - Burgemeester Stapelkamp
  02:14:58 - 02:15:37 - Tobias Holtman
  02:15:37 - 02:19:17 - Alexander van der Graaff
  02:19:17 - 02:19:21 - Burgemeester Stapelkamp
  02:19:21 - 02:21:30 - Alexander van der Graaff
  02:21:30 - 02:21:31 - Alexander van der Graaff
  02:21:31 - 02:21:32 - Burgemeester Stapelkamp
  02:21:32 - 02:21:35 - Burgemeester Stapelkamp
  02:21:35 - 02:22:36 - Burgemeester Stapelkamp
  02:22:36 - 02:22:41 - Burgemeester Stapelkamp
  02:22:41 - 02:22:55 - Alex Walter
  02:22:55 - 02:31:20 - Burgemeester Stapelkamp
  02:31:20 - 02:31:22 - Burgemeester Stapelkamp
  02:31:22 - 02:31:37 - Alex Walter
  02:31:37 - 02:32:43 - Burgemeester Stapelkamp
  02:32:43 - 02:32:44 - Burgemeester Stapelkamp
  02:32:44 - 02:32:45 - Burgemeester Stapelkamp
  02:32:45 - 02:33:26 - Tobias Holtman
  02:33:26 - 02:34:02 - Burgemeester Stapelkamp
  02:34:02 - 02:34:03 - Burgemeester Stapelkamp
  02:34:03 - 02:34:44 - Burgemeester Stapelkamp
  02:34:44 - 02:34:45 - Burgemeester Stapelkamp
  02:34:45 - 02:34:46 - Burgemeester Stapelkamp
  02:34:46 - 02:35:52 - Henk Meerdink
  02:35:52 - 02:37:25 - Burgemeester Stapelkamp
  02:37:25 - 02:37:26 - Burgemeester Stapelkamp
  02:37:26 - 02:38:04 - Henk Meerdink
  02:38:04 - 02:38:21 - Burgemeester Stapelkamp
  02:38:21 - 02:38:22 - Burgemeester Stapelkamp
  02:38:22 - 02:38:37 - Henk Meerdink
  02:38:37 - 02:38:40 - Burgemeester Stapelkamp
  02:38:40 - 02:39:16 - Alexander van der Graaff
  02:39:16 - 02:43:08 - Alexander van der Graaff
  02:43:08 - 02:43:23 - Burgemeester Stapelkamp
  02:43:23 - 02:43:28 - Burgemeester Stapelkamp
  02:43:28 - 02:46:02 - Burgemeester Stapelkamp
  02:46:02 - 02:46:06 - Henk Meerdink
  02:46:06 - 02:49:45 - Burgemeester Stapelkamp
  02:49:45 - 02:50:45 - Henk Meerdink
  02:50:45 - 02:51:25 - Burgemeester Stapelkamp
  02:51:25 - 02:51:57 - Alexander van der Graaff
  02:51:57 - 02:53:01 - Burgemeester Stapelkamp
  02:53:01 - 02:53:19 - Henk Meerdink
  02:53:19 - 02:53:21 - Burgemeester Stapelkamp
  02:53:21 - 02:53:37 - Burgemeester Stapelkamp
  02:53:37 - 03:00:52 - Burgemeester Stapelkamp
  03:00:52 - 03:01:11 - Burgemeester Stapelkamp
  03:01:11 - 03:02:03 - Burgemeester Stapelkamp
  03:02:03 - 03:02:26 - Burgemeester Stapelkamp
  03:02:26 - 03:04:52 - Linda Oonk
  03:04:52 - 03:04:53 - Burgemeester Stapelkamp
  03:04:53 - 03:08:12 - Burgemeester Stapelkamp
  03:08:12 - 03:08:22 - Burgemeester Stapelkamp
  03:08:22 - 03:08:23 - Tobias Holtman
  03:08:23 - 03:08:24 - Burgemeester Stapelkamp
  03:08:24 - 03:09:16 - Tobias Holtman
  03:09:16 - 03:11:59 - Burgemeester Stapelkamp
  03:11:59 - 03:12:16 - Burgemeester Stapelkamp
  03:12:16 - 03:13:40 - Henk Meerdink
  03:13:40 - 03:13:45 - Burgemeester Stapelkamp
  03:13:45 - 03:14:07 - Tobias Holtman
  03:14:07 - 03:14:08 - Burgemeester Stapelkamp
  03:14:08 - 03:14:46 - Henk Meerdink
  03:14:46 - 03:14:55 - Burgemeester Stapelkamp
  03:14:55 - 03:15:23 - Alexander van der Graaff
  03:15:23 - 03:15:24 - Alexander van der Graaff
  03:15:24 - 03:15:26 - Burgemeester Stapelkamp
  03:15:26 - 03:15:27 - Burgemeester Stapelkamp
  03:15:27 - 03:16:26 - Bert Weevers
  03:16:26 - 03:16:28 - Burgemeester Stapelkamp
  03:16:28 - 03:16:29 - Burgemeester Stapelkamp
  03:16:29 - 03:17:17 - Alex Walter
  03:17:17 - 03:17:19 - Burgemeester Stapelkamp
  03:17:19 - 03:17:20 - Burgemeester Stapelkamp
  03:17:20 - 03:18:25 - Raimond Smit
  03:18:25 - 03:18:28 - Burgemeester Stapelkamp
  03:18:28 - 03:20:42 - Tobias Holtman
  03:20:42 - 03:20:43 - Burgemeester Stapelkamp
  03:20:43 - 03:20:44 - Burgemeester Stapelkamp
  03:20:44 - 03:22:29 - Linda Oonk
  03:22:29 - 03:22:30 - Burgemeester Stapelkamp
  03:22:30 - 03:22:37 - Burgemeester Stapelkamp
  03:22:37 - 03:22:52 - Burgemeester Stapelkamp
  03:22:52 - 03:23:13 - Burgemeester Stapelkamp
  03:23:13 - 03:25:50 - Alex Walter
  03:25:50 - 03:25:51 - Burgemeester Stapelkamp
  03:25:51 - 03:25:55 - Burgemeester Stapelkamp
  03:25:55 - 03:29:44 - Burgemeester Stapelkamp
  03:29:44 - 03:30:04 - Burgemeester Stapelkamp
  03:30:04 - 03:31:32 - Alex Walter
  03:31:32 - 03:31:33 - Burgemeester Stapelkamp
  03:31:33 - 03:35:23 - Burgemeester Stapelkamp
  03:35:23 - 03:35:41 - Burgemeester Stapelkamp
  03:35:41 - 03:35:42 - Burgemeester Stapelkamp
  03:35:42 - 03:35:44 - Raimond Smit
  03:35:44 - 03:35:51 - Burgemeester Stapelkamp
  03:35:51 - 03:36:05 - Alex Walter
  03:36:05 - 03:36:08 - Burgemeester Stapelkamp
  03:36:08 - 03:36:47 - Burgemeester Stapelkamp
  03:36:47 - 03:38:56 - Burgemeester Stapelkamp
  03:38:56 - 03:38:57 - Alex Walter
  03:38:57 - 03:38:58 - Burgemeester Stapelkamp
  03:38:58 - 03:39:11 - Burgemeester Stapelkamp
  03:39:11 - 03:39:15 - Burgemeester Stapelkamp
  03:39:15 - 03:39:16 - Burgemeester Stapelkamp
  03:39:16 - 03:40:56 - Raimond Smit
  03:40:56 - 03:40:57 - Burgemeester Stapelkamp
  03:40:57 - 03:41:01 - Burgemeester Stapelkamp
  03:41:01 - 03:41:02 - Burgemeester Stapelkamp
  03:41:02 - 03:41:43 - Esther Diepenbroek
  03:41:43 - 03:41:45 - Burgemeester Stapelkamp
  03:41:45 - 03:42:10 - Alex Walter
  03:42:10 - 03:42:12 - Burgemeester Stapelkamp
  03:42:12 - 03:42:20 - Esther Diepenbroek
  03:42:20 - 03:42:21 - Burgemeester Stapelkamp
  03:42:21 - 03:42:22 - Alex Walter
  03:42:22 - 03:42:23 - Burgemeester Stapelkamp
  03:42:23 - 03:42:26 - Burgemeester Stapelkamp
  03:42:26 - 03:42:52 - Esther Diepenbroek
  03:42:52 - 03:42:53 - Burgemeester Stapelkamp
  03:42:53 - 03:42:55 - Burgemeester Stapelkamp
  03:42:55 - 03:43:48 - Alexander van der Graaff
  03:43:48 - 03:43:49 - Alexander van der Graaff
  03:43:49 - 03:43:55 - Burgemeester Stapelkamp
  03:43:55 - 03:43:56 - Tobias Holtman
  03:43:56 - 03:43:58 - Burgemeester Stapelkamp
  03:43:58 - 03:44:31 - Margret Rensink-Althof
  03:44:31 - 03:44:34 - Burgemeester Stapelkamp
  03:44:34 - 03:46:02 - Tobias Holtman
  03:46:02 - 03:46:03 - Burgemeester Stapelkamp
  03:46:03 - 03:46:54 - Raimond Smit
  03:46:54 - 03:46:55 - Burgemeester Stapelkamp
  03:46:55 - 03:46:56 - Burgemeester Stapelkamp
  03:46:56 - 03:47:16 - Tobias Holtman
  03:47:16 - 03:47:18 - Burgemeester Stapelkamp
  03:47:18 - 03:47:40 - Raimond Smit
  03:47:40 - 03:47:41 - Burgemeester Stapelkamp
  03:47:41 - 03:47:44 - Burgemeester Stapelkamp
  03:47:44 - 03:47:57 - Margo ten Bruin
  03:47:57 - 03:47:58 - Burgemeester Stapelkamp
  03:47:58 - 03:48:10 - Burgemeester Stapelkamp
  03:48:10 - 03:48:13 - Burgemeester Stapelkamp
  03:48:13 - 03:48:14 - Burgemeester Stapelkamp
  03:48:14 - 03:49:21 - Linda Oonk
  03:49:21 - 03:49:22 - Burgemeester Stapelkamp
  03:49:22 - 03:49:25 - Burgemeester Stapelkamp
  03:49:25 - 03:50:14 - Alex Walter
  03:50:14 - 03:50:17 - Burgemeester Stapelkamp
  03:50:17 - 03:50:34 - Tobias Holtman
  03:50:34 - 03:50:35 - Burgemeester Stapelkamp
  03:50:35 - 03:50:40 - Alex Walter
  03:50:40 - 03:50:41 - Burgemeester Stapelkamp
  03:50:41 - 03:50:47 - Burgemeester Stapelkamp
  03:50:47 - 03:51:03 - Burgemeester Stapelkamp
  03:51:03 - 03:51:20 - Burgemeester Stapelkamp
  03:51:20 - 03:53:07 - Tobias Holtman
  03:53:07 - 03:53:08 - Burgemeester Stapelkamp
  03:53:08 - 03:54:58 - Burgemeester Stapelkamp
  03:54:58 - 03:55:00 - Burgemeester Stapelkamp
  03:55:00 - 03:55:20 - Burgemeester Stapelkamp
  03:55:20 - 03:55:23 - Burgemeester Stapelkamp
  03:55:23 - 03:55:43 - Tobias Holtman
  03:55:43 - 03:55:44 - Burgemeester Stapelkamp
  03:55:44 - 03:55:56 - Burgemeester Stapelkamp
  03:55:56 - 03:56:02 - Burgemeester Stapelkamp
  03:56:02 - 03:56:05 - Burgemeester Stapelkamp
  03:56:05 - 03:57:52 - Tobias Holtman
  03:57:52 - 03:57:53 - Burgemeester Stapelkamp
  03:57:53 - 04:00:42 - Burgemeester Stapelkamp
  04:00:42 - 04:00:44 - Henk Rijks
  04:00:44 - 04:00:47 - Burgemeester Stapelkamp
  04:00:47 - 04:01:32 - Alexander van der Graaff
  04:01:32 - 04:01:34 - Alexander van der Graaff
  04:01:34 - 04:01:36 - Burgemeester Stapelkamp
  04:01:36 - 04:03:05 - Henk Rijks
  04:03:05 - 04:03:06 - Burgemeester Stapelkamp
  04:03:06 - 04:03:11 - Burgemeester Stapelkamp
  04:03:11 - 04:03:26 - Esther Diepenbroek
  04:03:26 - 04:03:27 - Burgemeester Stapelkamp
  04:03:27 - 04:03:40 - Burgemeester Stapelkamp
  04:03:40 - 04:03:41 - Burgemeester Stapelkamp
  04:03:41 - 04:05:38 - Esther Diepenbroek
  04:05:38 - 04:06:15 - Burgemeester Stapelkamp
  04:06:15 - 04:06:41 - Raimond Smit
  04:06:41 - 04:06:43 - Burgemeester Stapelkamp
  04:06:43 - 04:06:47 - Burgemeester Stapelkamp
  04:06:47 - 04:07:11 - Alex Walter
  04:07:11 - 04:07:12 - Burgemeester Stapelkamp
  04:07:12 - 04:08:16 - Burgemeester Stapelkamp
  04:08:16 - 04:08:25 - Alex Walter
  04:08:25 - 04:08:38 - Burgemeester Stapelkamp
  04:08:38 - 04:08:40 - Alex Walter
  04:08:40 - 04:08:46 - Burgemeester Stapelkamp
  04:08:46 - 04:08:47 - Tobias Holtman
  04:08:47 - 04:08:48 - Burgemeester Stapelkamp
  04:08:48 - 04:08:51 - Burgemeester Stapelkamp
  04:08:51 - 04:09:08 - Alexander van der Graaff
  04:09:08 - 04:09:10 - Burgemeester Stapelkamp
  04:09:10 - 04:09:37 - Tobias Holtman
  04:09:37 - 04:09:39 - Burgemeester Stapelkamp
  04:09:39 - 04:09:45 - Burgemeester Stapelkamp
  04:09:45 - 04:09:46 - Burgemeester Stapelkamp
  04:09:46 - 04:10:12 - Alexander van der Graaff
  04:10:12 - 04:10:14 - Alexander van der Graaff
  04:10:14 - 04:10:16 - Burgemeester Stapelkamp
  04:10:16 - 04:10:40 - Esther Diepenbroek
  04:10:40 - 04:10:49 - Burgemeester Stapelkamp
  04:10:49 - 04:10:56 - Esther Diepenbroek
  04:10:56 - 04:11:03 - Burgemeester Stapelkamp
  04:11:03 - 04:13:01 - Alexander van der Graaff
  04:13:01 - 04:13:03 - Alexander van der Graaff
  04:13:03 - 04:13:51 - Burgemeester Stapelkamp
  04:13:51 - 04:13:53 - Alexander van der Graaff
  04:13:53 - 04:14:42 - Burgemeester Stapelkamp
  04:14:42 - 04:15:18 - Alex Walter
  04:15:18 - 04:15:20 - Burgemeester Stapelkamp
  04:15:20 - 04:15:27 - Burgemeester Stapelkamp
  04:15:27 - 04:15:54 - Bas Koskamp
  04:15:54 - 04:15:55 - Burgemeester Stapelkamp
  04:15:55 - 04:15:58 - Burgemeester Stapelkamp
  04:15:58 - 04:16:01 - Tobias Holtman
  04:16:01 - 04:16:02 - Burgemeester Stapelkamp
  04:16:02 - 04:16:05 - Burgemeester Stapelkamp
  04:16:05 - 04:16:15 - Bert Weevers
  04:16:15 - 04:16:16 - Burgemeester Stapelkamp
  04:16:16 - 04:16:17 - Burgemeester Stapelkamp
  04:16:17 - 04:16:22 - Raimond Smit
  04:16:22 - 04:16:26 - Burgemeester Stapelkamp
  04:16:26 - 04:16:34 - Burgemeester Stapelkamp
  04:16:34 - 04:16:35 - Burgemeester Stapelkamp
  04:16:35 - 04:17:14 - Alexander van der Graaff
  04:17:14 - 04:17:15 - Alexander van der Graaff
  04:17:15 - 04:17:17 - Burgemeester Stapelkamp
  04:17:17 - 04:17:22 - Alexander van der Graaff
  04:17:22 - 04:30:53 - Alexander van der Graaff
  04:30:53 - 04:31:08 - Burgemeester Stapelkamp
  04:31:08 - 04:31:10 - Raimond Smit
  04:31:10 - 04:31:12 - Burgemeester Stapelkamp
  04:31:12 - 04:31:13 - Esther Diepenbroek
  04:31:13 - 04:31:16 - Burgemeester Stapelkamp
  04:31:16 - 04:31:17 - Alexander van der Graaff
  04:31:17 - 04:31:26 - Alexander van der Graaff
  04:31:26 - 04:31:27 - Tobias Holtman
  04:31:27 - 04:31:32 - Alexander van der Graaff
  04:31:32 - 04:31:33 - Linda Oonk
  04:31:33 - 04:31:34 - Alexander van der Graaff
  04:31:34 - 04:32:12 - Alex Walter
  04:32:12 - 04:32:15 - Burgemeester Stapelkamp
  04:32:15 - 04:32:59 - Burgemeester Stapelkamp
  04:32:59 - 04:33:27 - Burgemeester Stapelkamp
  04:33:27 - 04:33:28 - Alex Walter
  04:33:28 - 04:34:37 - Burgemeester Stapelkamp
  04:34:37 - 04:34:42 - Bert Weevers
  04:34:42 - 04:34:43 - Burgemeester Stapelkamp
  04:34:43 - 04:34:44 - Margo ten Bruin
  04:34:44 - 04:34:46 - Burgemeester Stapelkamp
  04:34:46 - 04:34:49 - Burgemeester Stapelkamp
  04:34:49 - 04:34:54 - Rianne Deunk
  04:34:54 - 04:34:55 - Burgemeester Stapelkamp
  04:34:55 - 04:34:57 - Esther Diepenbroek
  04:34:57 - 04:35:00 - Burgemeester Stapelkamp
  04:35:00 - 04:35:01 - Alexander van der Graaff
  04:35:01 - 04:35:07 - Alexander van der Graaff
  04:35:07 - 04:35:08 - G.H. Hoornenborg
  04:35:08 - 04:35:09 - Alexander van der Graaff
  04:35:09 - 04:35:14 - Tobias Holtman
  04:35:14 - 04:35:16 - Alexander van der Graaff
  04:35:16 - 04:35:18 - Bas Koskamp
  04:35:18 - 04:35:21 - Alexander van der Graaff
  04:35:21 - 04:35:26 - Rachel Kraaijenbrink
  04:35:26 - 04:35:30 - Alexander van der Graaff
  04:35:30 - 04:36:13 - Henk Meerdink
  04:36:13 - 04:36:14 - Alexander van der Graaff
  04:36:14 - 04:36:15 - Hans Onstenk
  04:36:15 - 04:36:16 - Alexander van der Graaff
  04:36:16 - 04:36:20 - Hans Onstenk
  04:36:20 - 04:36:22 - Alexander van der Graaff
  04:36:22 - 04:36:24 - Linda Oonk
  04:36:24 - 04:36:30 - Alexander van der Graaff
  04:36:30 - 04:36:31 - Jelle Polman
  04:36:31 - 04:36:33 - Alexander van der Graaff
  04:36:33 - 04:36:34 - Margret Rensink-Althof
  04:36:34 - 04:36:35 - Alexander van der Graaff
  04:36:35 - 04:36:37 - Henk Rijks
  04:36:37 - 04:36:38 - Alexander van der Graaff
  04:36:38 - 04:36:39 - Raimond Smit
  04:36:39 - 04:36:40 - Alexander van der Graaff
  04:36:40 - 04:36:41 - Alex Walter
  04:36:41 - 04:36:42 - Alexander van der Graaff
  04:36:42 - 04:36:43 - Bert Weevers
  04:36:43 - 04:36:44 - Alexander van der Graaff
  04:36:44 - 04:36:45 - Gerrit Assink
  04:36:45 - 04:36:46 - Alexander van der Graaff
  04:36:46 - 04:36:47 - Elroy Belterman
  04:36:47 - 04:36:48 - Alexander van der Graaff
  04:36:48 - 04:36:49 - Leo van den Berg
  04:36:49 - 04:37:11 - Alexander van der Graaff
  04:37:11 - 04:37:13 - Tobias Holtman
  04:37:13 - 04:37:15 - Alexander van der Graaff
  04:37:15 - 04:37:16 - Alexander van der Graaff
  04:37:16 - 04:37:17 - Alexander van der Graaff
  04:37:17 - 04:37:18 - Alexander van der Graaff
  04:37:18 - 04:37:19 - Alexander van der Graaff
  04:37:19 - 04:37:20 - Esther Diepenbroek
  04:37:20 - 04:37:21 - Alexander van der Graaff
  04:37:21 - 04:37:22 - Raimond Smit
  04:37:22 - 04:37:24 - Alexander van der Graaff
  04:37:24 - 04:37:26 - Raimond Smit
  04:37:26 - 04:37:30 - Alexander van der Graaff
  04:37:30 - 04:37:37 - Alex Walter
  04:37:37 - 04:37:38 - Alexander van der Graaff
  04:37:38 - 04:37:39 - Margo ten Bruin
  04:37:39 - 04:37:53 - Alexander van der Graaff
  04:37:53 - 04:37:56 - Esther Diepenbroek
  04:37:56 - 04:37:58 - Alexander van der Graaff
  04:37:58 - 04:37:59 - Alexander van der Graaff
  04:37:59 - 04:38:00 - Tobias Holtman
  04:38:00 - 04:38:03 - Alexander van der Graaff
  04:38:03 - 04:38:05 - Bas Koskamp
  04:38:05 - 04:38:06 - Alexander van der Graaff
  04:38:06 - 04:38:08 - Linda Oonk
  04:38:08 - 04:38:09 - Alexander van der Graaff
  04:38:09 - 04:38:10 - Alex Walter
  04:38:10 - 04:38:11 - Alexander van der Graaff
  04:38:11 - 04:38:12 - Raimond Smit
  04:38:12 - 04:38:29 - Alexander van der Graaff
  04:38:29 - 04:38:38 - Raimond Smit
  04:38:38 - 04:38:44 - Alexander van der Graaff
  04:38:44 - 04:38:51 - Alex Walter
  04:38:51 - 04:38:54 - Alexander van der Graaff
  04:38:54 - 04:38:55 - Linda Oonk
  04:38:55 - 04:38:56 - Alexander van der Graaff
  04:38:56 - 04:39:28 - Bas Koskamp
  04:39:28 - 04:39:31 - Alexander van der Graaff
  04:39:31 - 04:39:32 - Tobias Holtman
  04:39:32 - 04:39:34 - Alexander van der Graaff
  04:39:34 - 04:39:37 - Alexander van der Graaff
  04:39:37 - 04:39:40 - Alexander van der Graaff
  04:39:40 - 04:39:42 - Bert Weevers
  04:39:42 - 04:40:37 - Alexander van der Graaff
 8. D.6

  04:39:59 - 04:40:37 - Alexander van der Graaff