Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 19 december 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

De definitieve agenda wordt ongeveer 10 dagen voor aanvang van de vergadering gepubliceerd.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3
  Vragenuur
 4. A

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd.

 5. A.4
  Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 november 2023
 6. A.5
  Vaststellen van de korte aantekeningen van de beeldvormende bijeenkomst van 6 december 2023
 7. A.6
  Vaststellen van de besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 12 december 2023
 8. A.7
  Mededelingen van de voorzitter en advies van de agendacommissie over de ingekomen stukken
 9. A.8

  Met de vaststelling van de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Aalten wordt voldaan aan de wettelijke verplichting onder de Omgevingswet om over een zogeheten VTH-verordening te beschikken. Dat is onder de huidige wetgeving, de Wabo, ook al het geval, maar er dient een nieuwe verordening te komen, die gebaseerd is op de Omgevingswet.

 10. A.9

  De Omgevingswet heeft gevolgen voor de Erfgoedverordening, omdat de Erfgoedverordening regels bevat over de fysieke leefomgeving. In verband hiermee dient de ‘Erfgoedverordening gemeente Aalten 2017’ technisch te worden aangepast aan de Omgevingswet. Het gaat daarbij om wettelijke grondslagen en formele verwijzingen ten opzichte van de huidige Erfgoedverordening.

 11. A.10

  De huidige Samenwerkingsovereenkomst 2013 inzake de instelling en instandhouding van een gemeentelijke rekenkamercommissie en de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Aalten, OostGelre en Winterswijk 2013 voldoen niet meer aan de eisen van de Gemeentewet. De Samenwerkingsovereenkomst en de Verordening zijn daarom zodanig aangepast dat dit vanaf 1 januari 2024 wel het geval is en sluiten beide documenten weer aan bij de hedendaagse ontwikkelingen. De samenwerking tussen de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk alsmede de Rekenkamer zoals we die nu kennen, blijven in zijn huidige vorm bestaan.

 12. A.11

 13. B

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd; alleen een stemverklaring van maximaal 1 minuut.

 14. C

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover geen integrale discussie meer plaatsvindt; alleen discussie over de wijzigingsvoorstellen (amendementen) of verzoeken aan het college (moties).

 15. D
  Moties vreemd aan de orde van de dag (alleen van toepassing indiend moties worden ingediend)
 16. E
  Overige
 17. E.14
  Opvang vluchtelingen
 18. F.15
  Sluiting