Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 19 december 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

Op dinsdag 19 december a.s. wordt een raadsvergadering in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg) gehouden. Deze vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar.


U heeft in de raadsvergaderingen geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergaderingen live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus gefilmd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:09:02 - 00:10:25 - Burgemeester Stapelkamp
  00:10:39 - 00:11:54 - Burgemeester Stapelkamp
 2. 2

  00:10:55 - 00:11:54 - Burgemeester Stapelkamp
 3. 3

  00:11:41 - 00:11:54 - Burgemeester Stapelkamp
  00:11:55 - 00:13:41 - Alexander van der Graaff
  00:13:41 - 00:13:48 - Burgemeester Stapelkamp
  00:13:48 - 00:14:11 - Alexander van der Graaff
  00:14:11 - 00:14:47 - Burgemeester Stapelkamp
  00:14:48 - 00:14:49 - Alexander van der Graaff
  00:14:49 - 00:15:01 - Burgemeester Stapelkamp
  00:15:01 - 00:15:18 - Alexander van der Graaff
  00:15:18 - 00:15:23 - Burgemeester Stapelkamp
  00:15:23 - 00:16:13 - Gerrit Assink
  00:16:13 - 00:16:27 - Burgemeester Stapelkamp
  00:16:30 - 00:16:31 - Burgemeester Stapelkamp
  00:16:31 - 00:16:51 - Alexander van der Graaff
  00:16:51 - 00:18:58 - Burgemeester Stapelkamp
 4. A

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd.

  00:16:54 - 00:18:58 - Burgemeester Stapelkamp
 5. A.4

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (21) vastgesteld

  00:17:05 - 00:18:58 - Burgemeester Stapelkamp
 6. A.5

  Besluit

  De korte aantekeningen zijn met algemene stemmen (21) vastgesteld

  00:17:09 - 00:18:58 - Burgemeester Stapelkamp
 7. A.6

  Besluit

  De besluitenlijsten zijn is met algemene stemmen (21) vastgesteld

  00:17:14 - 00:18:58 - Burgemeester Stapelkamp
 8. A.7

  Besluit

  De lijst met ingekomen stukken is met algemene stemmen (21) vastgesteld.

  00:17:18 - 00:18:58 - Burgemeester Stapelkamp
 9. A.8

  Met de vaststelling van de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Aalten wordt voldaan aan de wettelijke verplichting onder de Omgevingswet om over een zogeheten VTH-verordening te beschikken. Dat is onder de huidige wetgeving, de Wabo, ook al het geval, maar er dient een nieuwe verordening te komen, die gebaseerd is op de Omgevingswet.

  00:17:26 - 00:18:58 - Burgemeester Stapelkamp
 10. A.9

  De Omgevingswet heeft gevolgen voor de Erfgoedverordening, omdat de Erfgoedverordening regels bevat over de fysieke leefomgeving. In verband hiermee dient de ‘Erfgoedverordening gemeente Aalten 2017’ technisch te worden aangepast aan de Omgevingswet. Het gaat daarbij om wettelijke grondslagen en formele verwijzingen ten opzichte van de huidige Erfgoedverordening.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  00:17:37 - 00:18:58 - Burgemeester Stapelkamp
 11. A.10

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Om onder de Omgevingswet verzoeken tot nadeelcompensatie te kunnen behandelen, moet de procedureverordening nadeelcompensatie worden vastgesteld.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  00:17:44 - 00:18:58 - Burgemeester Stapelkamp
 12. A.11

  De huidige Samenwerkingsovereenkomst 2013 inzake de instelling en instandhouding van een gemeentelijke rekenkamercommissie en de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Aalten, OostGelre en Winterswijk 2013 voldoen niet meer aan de eisen van de Gemeentewet. De Samenwerkingsovereenkomst en de Verordening zijn daarom zodanig aangepast dat dit vanaf 1 januari 2024 wel het geval is en sluiten beide documenten weer aan bij de hedendaagse ontwikkelingen. De samenwerking tussen de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk alsmede de Rekenkamer zoals we die nu kennen, blijven in zijn huidige vorm bestaan.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  00:17:54 - 00:18:58 - Burgemeester Stapelkamp
 13. A.12

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  00:18:08 - 00:18:58 - Burgemeester Stapelkamp
 14. A.13

  Aanleiding voor het wijzigen van de samenwerkingsregeling is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022. Een aantal wijzigingen in de wet moeten hun vertaling vinden in de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  00:18:15 - 00:18:58 - Burgemeester Stapelkamp
 15. A.14

  Door aanpassing van het oorspronkelijk ontwerp van de 4de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn komt het Algemeen Bestuur deels tegemoet aan de zienswijze die de raad van Aalten aan dat bestuur heeft kenbaar gemaakt. Het college stelt uw raad nu voor hem toestemming te verlenen voor de 4de wijziging van de regeling Laborijn conform het aangepaste ontwerp.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  00:18:23 - 00:18:58 - Burgemeester Stapelkamp
 16. B

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd; alleen een stemverklaring van maximaal 1 minuut.

  00:18:34 - 00:18:58 - Burgemeester Stapelkamp
 17. B.16

  De gemeente Montferland heeft een verzoek ingediend om per 1 januari 2024 toe te treden tot de samenwerking binnen de Achterhoek. De deelnemende gemeenten kunnen aandachtspunten en bedenkingen met betrekking tot deze toetreding kenbaar maken.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  00:18:40 - 00:18:58 - Burgemeester Stapelkamp
  00:18:59 - 00:19:45 - Henk Rijks
  00:19:47 - 00:19:48 - Burgemeester Stapelkamp
  00:19:48 - 00:19:55 - Linda Oonk
  00:19:59 - 00:20:01 - Bas Koskamp
  00:20:01 - 00:20:11 - Burgemeester Stapelkamp
  00:20:11 - 00:20:34 - Bas Koskamp
  00:20:36 - 00:20:37 - Burgemeester Stapelkamp
  00:20:37 - 00:20:45 - Tobias Holtman
  00:20:45 - 00:20:48 - Burgemeester Stapelkamp
  00:20:48 - 00:21:17 - Alexander van der Graaff
  00:21:19 - 00:21:20 - Burgemeester Stapelkamp
  00:21:20 - 00:21:28 - Esther Diepenbroek
  00:21:30 - 00:21:31 - Burgemeester Stapelkamp
  00:21:31 - 00:22:19 - Gerrit Assink
  00:22:20 - 00:22:49 - Burgemeester Stapelkamp
 18. B.19

  Voor de locatie Driehonderdmeterweg 12a te Aalten is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met de regels van het bestemmingsplan “Landelijk gebied 2015”. In het bestemmingsplan is de locatie bestemd als “Agrarisch” en er is een agrarisch bouwvlak aanwezig. Op de locatie is een melkveehouderij gevestigd. De initiatiefnemer wil graag de huidige capaciteit van zijn gebouwen kunnen gebruiken. Om de volledige capaciteit van de bestaande gebouwen te kunnen gebruiken, heeft de initiatiefnemer ammoniakrechten. Dit leidt tot strijdigheid met het stikstofplafond dat is opgenomen in artikel 3.4.2 van het bestemmingsplan “Landelijk gebied 2015”, waarin is opgenomen dat de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied niet groter mag zijn dan de stikstofdepositie ten tijde van de vaststelling van het plan.
  Op de aanvraag is de uitgebreide procedure omgevingsvergunning van toepassing. Het proces rond de omgevingsvergunning kan slechts worden vervolgd als door de raad een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  00:22:30 - 00:22:49 - Burgemeester Stapelkamp
  00:22:49 - 00:23:39 - Gerrit Assink
  00:23:41 - 00:23:43 - Burgemeester Stapelkamp
  00:23:43 - 00:24:13 - Bert Weevers
  00:24:13 - 00:24:14 - Burgemeester Stapelkamp
  00:24:14 - 00:24:49 - Alexander van der Graaff
  00:24:51 - 00:25:07 - Tobias Holtman
  00:25:09 - 00:25:12 - Burgemeester Stapelkamp
  00:25:12 - 00:25:19 - Henk Meerdink
  00:25:19 - 00:25:25 - Burgemeester Stapelkamp
  00:25:25 - 00:26:51 - Henk Meerdink
  00:26:51 - 00:27:12 - Burgemeester Stapelkamp
  00:27:13 - 00:27:50 - Linda Oonk
  00:28:03 - 00:28:04 - Burgemeester Stapelkamp
  00:28:04 - 00:28:07 - Linda Oonk
  00:28:07 - 00:28:12 - Burgemeester Stapelkamp
  00:28:16 - 00:28:43 - Henk Rijks
  00:28:43 - 00:29:03 - Burgemeester Stapelkamp
 19. B.20

  Gemeenten hebben in toenemende mate met onzekerheden te maken. Risico’s kunnen forse financiële gevolgen hebben en er zijn risico’s die de realisatie van doelstellingen in de weg kunnen staan. Daarmee zijn risico’s dus een belangrijk onderwerp voor sturing. Doel van de nota weerstandsvermogen is dat de raad het beleidskader voor het risicomanagement en het weerstandsvermogen vaststelt. Omdat er een nauw verband bestaat tussen weerstansvermogen en reserves, is deze laatste ook meteen geactualiseerd.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  00:28:48 - 00:29:03 - Burgemeester Stapelkamp
  00:29:03 - 00:30:03 - Tobias Holtman
  00:30:05 - 00:30:07 - Burgemeester Stapelkamp
  00:30:07 - 00:30:45 - Bas Koskamp
  00:30:46 - 00:30:48 - Burgemeester Stapelkamp
  00:30:50 - 00:30:54 - Alexander van der Graaff
  00:30:54 - 00:30:56 - Burgemeester Stapelkamp
  00:30:56 - 00:31:45 - Alexander van der Graaff
  00:31:47 - 00:31:48 - Burgemeester Stapelkamp
  00:31:48 - 00:32:13 - Linda Oonk
  00:32:15 - 00:32:18 - Burgemeester Stapelkamp
  00:32:20 - 00:32:21 - Burgemeester Stapelkamp
  00:32:21 - 00:32:48 - Leo van den Berg
  00:32:48 - 00:32:49 - Burgemeester Stapelkamp
  00:32:49 - 00:33:09 - Jelle Polman
  00:33:11 - 00:33:27 - Burgemeester Stapelkamp
 20. B.21

  In de Najaarsnota presenteert het college de voortgang van de doelstelling en speerpunten uit de begroting 2023 en wordt inzicht gegeven in actuele ontwikkelingen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  00:33:18 - 00:33:27 - Burgemeester Stapelkamp
  00:33:27 - 00:34:19 - Linda Oonk
  00:34:23 - 00:34:48 - Leo van den Berg
  00:34:50 - 00:34:52 - Burgemeester Stapelkamp
  00:34:52 - 00:35:43 - Jelle Polman
  00:35:44 - 00:35:48 - Burgemeester Stapelkamp
  00:35:49 - 00:37:12 - Alexander van der Graaff
  00:37:14 - 00:37:26 - Burgemeester Stapelkamp
  00:37:29 - 00:38:17 - Tobias Holtman
  00:38:19 - 00:38:21 - Burgemeester Stapelkamp
  00:38:23 - 00:40:33 - Henk Meerdink
  00:40:33 - 00:41:37 - Burgemeester Stapelkamp
 21. C

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover geen integrale discussie meer plaatsvindt; alleen discussie over de wijzigingsvoorstellen (amendementen) of verzoeken aan het college (moties).

  00:40:51 - 00:41:37 - Burgemeester Stapelkamp
 22. C.15

  De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen is geregeld in de diverse belastingverordeningen. Om de wijzigingen voor 2024 door te voeren, moeten de verordeningen hernieuwd worden vastgesteld. De meeste aanpassingen betreffen dit jaar tariefswijzigingen. Behalve de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel. Deze is geheel herzien in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Besluit

  a. Het amendement is met 4 stemmen vóór en 17 stemmen tegen, verworpen.
  Stemgedrag: 4 stemmen vóór t.w. de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).
  17 stemmen tegen t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA),mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66) en de heer T.S. Holtman (ChristenUnie).  b. Het voorstel is met 15 stemmen vóór en 6 stemmen tegen, aangenomen.


  Stemgedrag: 15 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA),mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer A. van der Graaff (D66) en de heer T.S. Holtman (ChristenUnie).
  6 stemmen tegen t.w. de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging) en de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD).

  Amendementen

  Titel
  BBB-HMV Amendement 15.a Milieuleges niet heffen
  00:40:56 - 00:41:37 - Burgemeester Stapelkamp
  00:43:40 - 00:43:42 - Burgemeester Stapelkamp
  00:46:54 - 00:46:59 - Burgemeester Stapelkamp
  00:46:59 - 00:47:35 - Tobias Holtman
  00:48:57 - 00:48:58 - Burgemeester Stapelkamp
  00:48:59 - 00:49:39 - Bas Koskamp
  00:50:16 - 00:50:17 - Burgemeester Stapelkamp
  00:50:17 - 00:50:26 - Bas Koskamp
  00:51:15 - 00:51:23 - Burgemeester Stapelkamp
  00:51:23 - 00:52:08 - Alexander van der Graaff
  00:52:10 - 00:52:15 - Burgemeester Stapelkamp
  00:52:15 - 00:52:46 - Tobias Holtman
  00:52:48 - 00:52:51 - Burgemeester Stapelkamp
  00:52:52 - 00:53:23 - Bert Weevers
  00:53:23 - 00:53:24 - Burgemeester Stapelkamp
  00:53:25 - 00:53:59 - Jelle Polman
  00:54:02 - 00:54:03 - Alex Walter
  00:54:03 - 00:54:04 - Burgemeester Stapelkamp
  00:54:04 - 00:54:38 - Alex Walter
  00:54:40 - 00:54:41 - Burgemeester Stapelkamp
  00:54:41 - 00:54:50 - Linda Oonk
  00:54:52 - 00:54:54 - Burgemeester Stapelkamp
  00:54:54 - 00:55:43 - Bas Koskamp
  00:55:44 - 00:55:46 - Burgemeester Stapelkamp
  00:55:46 - 00:55:49 - Bas Koskamp
  00:55:49 - 00:56:26 - Burgemeester Stapelkamp
  00:56:26 - 00:57:06 - Linda Oonk
  00:57:09 - 00:57:24 - Burgemeester Stapelkamp
  00:57:24 - 00:57:31 - Bas Koskamp
  00:57:31 - 00:58:04 - Burgemeester Stapelkamp
 23. C.17

  De gemeente Aalten wordt een klimaatadaptieve gemeente met een hoge biodiversiteit, een manier om dat te worden is door een herziening van de huidige kapverordening. Er is een startnotitie geschreven waarin de uitgangspunten voor een nieuwe kapverordening zijn beschreven.

  Besluit

  a. Het amendement is met 4 stemmen vóór en 17 stemmen tegen, verworpen.
  Stemgedrag: 4 stemmen vóór t.w. de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).
  17 stemmen tegen t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA),mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66) en de heer T.S. Holtman (ChristenUnie).


  b. Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  Amendementen

  Titel
  BBB-HMV Amendement 17.a Aanpassen startnotitie kapverordening
  00:57:46 - 00:58:04 - Burgemeester Stapelkamp
  01:00:37 - 01:01:20 - Burgemeester Stapelkamp
  01:01:22 - 01:01:26 - Burgemeester Stapelkamp
  01:01:26 - 01:02:29 - Gerrit Assink
  01:02:33 - 01:02:38 - Burgemeester Stapelkamp
  01:02:38 - 01:03:47 - Henk Rijks
  01:03:49 - 01:03:50 - Burgemeester Stapelkamp
  01:03:51 - 01:04:27 - Hans Onstenk
  01:04:30 - 01:04:39 - Burgemeester Stapelkamp
  01:04:41 - 01:04:52 - Tobias Holtman
  01:04:54 - 01:04:55 - Burgemeester Stapelkamp
  01:04:57 - 01:05:52 - Alexander van der Graaff
  01:05:53 - 01:05:54 - Burgemeester Stapelkamp
  01:05:55 - 01:06:22 - Bert Weevers
  01:06:23 - 01:06:25 - Burgemeester Stapelkamp
  01:06:26 - 01:07:04 - Bas Koskamp
  01:07:07 - 01:07:24 - Burgemeester Stapelkamp
  01:07:24 - 01:07:25 - Gerrit Assink
  01:07:25 - 01:07:27 - Burgemeester Stapelkamp
  01:07:27 - 01:07:28 - Alexander van der Graaff
  01:07:28 - 01:07:29 - Burgemeester Stapelkamp
  01:07:29 - 01:07:31 - Tobias Holtman
  01:07:31 - 01:07:48 - Burgemeester Stapelkamp
  01:07:48 - 01:08:21 - Gerrit Assink
  01:08:24 - 01:08:25 - Burgemeester Stapelkamp
  01:08:25 - 01:08:54 - Bert Weevers
  01:08:54 - 01:08:56 - Burgemeester Stapelkamp
  01:08:56 - 01:09:19 - Alexander van der Graaff
  01:09:20 - 01:09:21 - Burgemeester Stapelkamp
  01:09:21 - 01:10:16 - Tobias Holtman
  01:10:19 - 01:10:36 - Bas Koskamp
  01:10:39 - 01:10:40 - Hans Onstenk
  01:10:40 - 01:10:41 - Burgemeester Stapelkamp
  01:10:41 - 01:10:57 - Hans Onstenk
  01:10:58 - 01:10:59 - Burgemeester Stapelkamp
  01:10:59 - 01:11:25 - Henk Rijks
  01:11:25 - 01:11:47 - Burgemeester Stapelkamp
 24. C.18

  De regeling budgetbeheer is alweer wat jaren oud en moet herzien worden. In deze regeling is vastgelegd welke medewerkers financieel mandaat hebben tot het aangaan van verplichtingen namens de gemeente Aalten en tot welk niveau deze bevoegdheid geldt.

  Besluit

  a. Het amendement is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).


  b. Het geamendeerde voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 21 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink-Volksvertegenwoordiging).

  Amendementen

  Titel
  VVD Amendement 18.a Aanpassing artikel 10 Regeling Budgetbeheer 2023
  01:11:36 - 01:11:47 - Burgemeester Stapelkamp
  01:14:17 - 01:14:32 - Burgemeester Stapelkamp
  01:14:36 - 01:14:48 - Alexander van der Graaff
  01:14:50 - 01:14:53 - Burgemeester Stapelkamp
  01:14:57 - 01:20:35 - Burgemeester Stapelkamp
 25. D.22

  01:16:04 - 01:20:35 - Burgemeester Stapelkamp
 26. E

  01:16:11 - 01:20:35 - Burgemeester Stapelkamp
 27. E.23

  Geen vragen/opmerkingen

  01:16:13 - 01:20:35 - Burgemeester Stapelkamp
 28. F.24

  01:16:47 - 01:20:35 - Burgemeester Stapelkamp
  01:20:42 - 01:20:45 - Burgemeester Stapelkamp