Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 28 november 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

Op dinsdag 28 november a.s. wordt een raadsvergadering in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg) gehouden. Deze vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar.


U heeft in de raadsvergaderingen geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergaderingen live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus gefilmd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:04 - 00:01:07 - Margret Rensink-Althof
  00:01:07 - 00:01:11 - Alex Walter
  00:01:11 - 00:01:28 - Margret Rensink-Althof
  00:01:28 - 00:01:32 - Alex Walter
  00:01:32 - 00:09:15 - Margret Rensink-Althof
  00:09:15 - 00:09:37 - Burgemeester Stapelkamp
  00:09:37 - 00:09:48 - Margret Rensink-Althof
  00:09:48 - 00:11:26 - Burgemeester Stapelkamp
 2. 2

  Besluit

  a. Bij agendapunt 14 (Slingeplas-’t Broock) heeft de fractie van D66 motie 14.1 (onderzoek toekomst voetbalvereniging Bredevoort) aangekondigd. Dit wordt een bespreekstuk ipv een stemstuk met stemverklaring.
  b. Bij agendapunt 15 (Provinciaal Inpassingsplan) hebben de fracties van het CDA, GB en BBB-HMV amendement 15.a (landbouwverkeer N318) aangekondigd.


  De gewijzigde agenda wordt met algemene stemmen vastgesteld.

  00:10:00 - 00:11:26 - Burgemeester Stapelkamp
 3. 3

  a. GB vragen over woningzoekenden uit de gemeente Amsterdam

  00:11:03 - 00:11:26 - Burgemeester Stapelkamp
  00:11:26 - 00:11:27 - Margret Rensink-Althof
  00:11:27 - 00:12:08 - Alex Walter
  00:12:08 - 00:12:10 - Margret Rensink-Althof
  00:12:10 - 00:12:11 - Burgemeester Stapelkamp
  00:12:11 - 00:16:34 - Margret Rensink-Althof
  00:16:34 - 00:16:44 - Burgemeester Stapelkamp
  00:16:44 - 00:17:19 - Alex Walter
  00:17:19 - 00:17:26 - Margret Rensink-Althof
  00:17:26 - 00:17:31 - Margret Rensink-Althof
  00:17:31 - 00:17:35 - Burgemeester Stapelkamp
  00:17:35 - 00:17:37 - Raimond Smit
  00:17:37 - 00:17:41 - Burgemeester Stapelkamp
  00:17:41 - 00:18:14 - Raimond Smit
  00:18:14 - 00:18:15 - Margret Rensink-Althof
  00:18:15 - 00:18:16 - Burgemeester Stapelkamp
  00:18:16 - 00:18:22 - Margret Rensink-Althof
  00:18:22 - 00:18:24 - Margret Rensink-Althof
  00:18:24 - 00:19:07 - Burgemeester Stapelkamp
 4. A

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd.

  00:18:29 - 00:19:07 - Burgemeester Stapelkamp
 5. A.4

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen vastgesteld.

  00:18:38 - 00:19:07 - Burgemeester Stapelkamp
 6. A.5

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen vastgesteld.

  00:18:43 - 00:19:07 - Burgemeester Stapelkamp
 7. A.6

  Besluit

  De korte aantekeningen zijn met algemene stemmen vastgesteld.

  00:18:49 - 00:19:07 - Burgemeester Stapelkamp
 8. A.7

  Besluit

  De besluitenlijsten zijn met algemene stemmen vastgesteld.

  00:18:52 - 00:19:07 - Burgemeester Stapelkamp
 9. A.8

  Besluit

  De lijst met ingekomen stukken is met algemene stemmen vastgesteld.

  00:18:58 - 00:19:07 - Burgemeester Stapelkamp
  00:19:07 - 00:19:16 - Margret Rensink-Althof
  00:19:16 - 00:20:51 - Burgemeester Stapelkamp
 10. A.9

  Deze wijziging betreft een technische wijziging van de APV naar aanleiding van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 inwerking treedt. De wijziging is nodig om met de APV door te kunnen werken op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Benadrukt wordt dat er bij deze vijfde wijziging van de APV enkel technische wijzigingen zijn doorgevoerd en dat er inhoudelijk geen beleid is aangepast c.q. veranderd.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

  00:19:50 - 00:20:51 - Burgemeester Stapelkamp
 11. A.10

  De geldende Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2023 moet op enkele onderdelen worden geactualiseerd. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook een aantal technische aanpassingen te realiseren. Die technische wijzigingen verbeteren de systematiek van de verordening, waardoor die voor inwoners en professioneel betrokkenen overzichtelijker en beter werkbaar wordt. De technische wijzigingen hebben geen beleidsmatige gevolgen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

  00:19:57 - 00:20:51 - Burgemeester Stapelkamp
 12. B

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd; alleen een stemverklaring van maximaal 1 minuut.

  00:20:05 - 00:20:51 - Burgemeester Stapelkamp
 13. B.11

  De Breed Offensief Participatiewet is per 1 januari 2023 gefaseerd ingevoerd. Het Breed Offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Het Breed Offensief houdt ook een verordeningsplicht voor gemeenten in. Met de vaststelling van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Aalten 2023 voldoet de gemeente Aalten hieraan.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

  00:20:40 - 00:20:51 - Burgemeester Stapelkamp
  00:20:51 - 00:21:32 - Margret Rensink-Althof
  00:21:32 - 00:21:35 - Burgemeester Stapelkamp
  00:21:35 - 00:21:36 - Margret Rensink-Althof
  00:21:36 - 00:21:45 - Linda Oonk
  00:21:45 - 00:21:46 - Margret Rensink-Althof
  00:21:46 - 00:21:52 - Burgemeester Stapelkamp
  00:21:52 - 00:21:56 - Anna te Grotenhuis
  00:21:56 - 00:21:59 - Burgemeester Stapelkamp
  00:21:59 - 00:22:24 - Alexander van der Graaff
  00:22:24 - 00:22:25 - Margret Rensink-Althof
  00:22:25 - 00:22:29 - Burgemeester Stapelkamp
  00:22:29 - 00:22:30 - Margret Rensink-Althof
  00:22:30 - 00:22:51 - Rachel Kraaijenbrink
  00:22:51 - 00:22:53 - Margret Rensink-Althof
  00:22:53 - 00:23:16 - Burgemeester Stapelkamp
 14. B.12

  Op de hoek van de Hovenstraat en de Burgemeester Haverkampstraat in Dinxperlo ligt het braakliggende terrein van de voormalige basisschool De Wegwijzer. In de Centrumvisie Dinxperlo is de herontwikkeling van de locatie De Wegwijzer opgenomen. Voor deze herontwikkeling is een ontwikkelcompetitie uitgeschreven. Het stedenbouwkundig plan gemaakt door KlaassenGroep BV is als winnende plan uit die ontwikkelcompetitie voor deze locatie naar voren gekomen. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld dat als ontwerp in procedure is gebracht. Dit bestemmingsplan betreft zowel de realisatie van 15 woningen als de aanleg van de nieuwe verbindingsroute voor voetgangers en fietsers tussen het dorpshart en de locatie metaalgaasweverij (MGW). Er zijn drie zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

  Bijlagen

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

  00:23:02 - 00:23:16 - Burgemeester Stapelkamp
  00:23:16 - 00:24:00 - Henk Meerdink
  00:24:00 - 00:24:05 - Burgemeester Stapelkamp
  00:24:05 - 00:24:28 - Alexander van der Graaff
  00:24:28 - 00:24:29 - Margret Rensink-Althof
  00:24:29 - 00:24:30 - Burgemeester Stapelkamp
  00:24:30 - 00:25:03 - Bert Weevers
  00:25:03 - 00:25:04 - Margret Rensink-Althof
  00:25:04 - 00:25:06 - Burgemeester Stapelkamp
  00:25:06 - 00:25:35 - Elroy Belterman
  00:25:35 - 00:25:36 - Margret Rensink-Althof
  00:25:36 - 00:25:37 - Burgemeester Stapelkamp
  00:25:37 - 00:26:30 - Alex Walter
  00:26:30 - 00:26:52 - Burgemeester Stapelkamp
  00:26:52 - 00:26:55 - Alex Walter
  00:26:55 - 00:27:05 - Hans Onstenk
  00:27:05 - 00:27:07 - Margret Rensink-Althof
  00:27:07 - 00:27:32 - Burgemeester Stapelkamp
 15. B.13

  Op 1 januari 204 treedt de Omgevingswet in werking. Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de raad diverse besluiten nemen die ervoor zorgen dat vanaf de inwerkingtreding van de wet procedures en werkwijzen kunnen worden voortgezet. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat er een regel- en beleidsneutrale overgang plaatsvindt. Daarmee wordt bedoeld dat de huidige lokale regels en het huidige lokale beleid per 1 januari 2024 het nieuwe stelsel in gaan. Pas daarna worden de lokale regels en beleid stapsgewijs in lijn gebracht met de geest en letter van de Omgevingswet.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

  00:22:59 - 00:23:16 - Burgemeester Stapelkamp
  00:23:16 - 00:24:00 - Henk Meerdink
  00:24:00 - 00:24:05 - Burgemeester Stapelkamp
  00:24:05 - 00:24:28 - Alexander van der Graaff
  00:24:28 - 00:24:29 - Margret Rensink-Althof
  00:24:29 - 00:24:30 - Burgemeester Stapelkamp
  00:24:30 - 00:25:03 - Bert Weevers
  00:25:03 - 00:25:04 - Margret Rensink-Althof
  00:25:04 - 00:25:06 - Burgemeester Stapelkamp
  00:25:06 - 00:25:35 - Elroy Belterman
  00:25:35 - 00:25:36 - Margret Rensink-Althof
  00:25:36 - 00:25:37 - Burgemeester Stapelkamp
  00:25:37 - 00:26:30 - Alex Walter
  00:26:30 - 00:26:52 - Burgemeester Stapelkamp
  00:26:52 - 00:26:55 - Alex Walter
  00:26:55 - 00:27:05 - Hans Onstenk
  00:27:05 - 00:27:07 - Margret Rensink-Althof
  00:27:07 - 00:27:32 - Burgemeester Stapelkamp
  00:27:32 - 00:28:01 - Henk Rijks
  00:28:01 - 00:28:04 - Burgemeester Stapelkamp
  00:28:04 - 00:29:30 - Gerrit Assink
  00:29:30 - 00:29:35 - Burgemeester Stapelkamp
  00:29:35 - 00:29:36 - Margret Rensink-Althof
  00:29:36 - 00:31:00 - Alexander van der Graaff
  00:31:00 - 00:31:02 - Margret Rensink-Althof
  00:31:02 - 00:31:03 - Burgemeester Stapelkamp
  00:31:03 - 00:31:29 - Tobias Holtman
  00:31:29 - 00:31:30 - Margret Rensink-Althof
  00:31:30 - 00:31:38 - Burgemeester Stapelkamp
  00:31:38 - 00:32:18 - Henk Meerdink
  00:32:18 - 00:32:21 - Burgemeester Stapelkamp
  00:32:21 - 00:32:37 - Henk Meerdink
  00:32:37 - 00:32:38 - Margret Rensink-Althof
  00:32:38 - 00:32:40 - Burgemeester Stapelkamp
  00:32:40 - 00:32:48 - Henk Meerdink
  00:32:48 - 00:33:49 - Burgemeester Stapelkamp
 16. B.14

  In Bredevoort is door een aantal initiatiefnemers (werkgroep De Slingeplas) een ambitiedocument voor de Slingeplas en ’t Broock opgesteld. Door verplaatsing van de sportvelden richting de Slingeplas ontstaat op de huidige locatie van het sportpark ruimte voor woningbouw. Verder worden de recreatieve voorzieningen fors uitgebreid en is er de nodige aandacht voor landschap en cultuurhistorie. Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat voor een variant met lagere kosten voor het bouw- en woonrijp maken een investering van bijna 1,8 miljoen euro nodig is. Deze besparing wordt vooral behaald door een groot deel van de bruggen die in het ontwerp zijn opgenomen, te vervangen door duikers. Voorgesteld wordt om deze variant samen met de werkgroep De Slingeplas verder uit te werken.

  Besluit

  a. Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink Volksvertegenwoordiging).


  b. De motie is met 3 stemmen vóór en 17 stemmen tegen, verworpen.
  Stemgedrag: 17 stemmen tegen t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).
  3 stemmen vóór t.w. de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD) en de heer A. van der Graaff (D66).

  Moties

  Titel
  D66 en VVD Motie 14.1 Onderzoek toekomst voetbalvereniging Bredevoort
  00:33:00 - 00:33:49 - Burgemeester Stapelkamp
  00:33:49 - 00:36:39 - Margret Rensink-Althof
  00:36:39 - 00:36:40 - Margret Rensink-Althof
  00:36:40 - 00:37:01 - Burgemeester Stapelkamp
  00:37:01 - 00:38:36 - Margret Rensink-Althof
  00:38:36 - 00:38:37 - Burgemeester Stapelkamp
  00:38:37 - 00:39:09 - Alexander van der Graaff
  00:39:09 - 00:39:10 - Margret Rensink-Althof
  00:39:10 - 00:41:45 - Burgemeester Stapelkamp
  00:41:45 - 00:41:46 - Margret Rensink-Althof
  00:41:46 - 00:42:00 - Burgemeester Stapelkamp
  00:42:00 - 00:42:10 - Burgemeester Stapelkamp
  00:42:10 - 00:42:11 - Margret Rensink-Althof
  00:42:11 - 00:42:46 - Tobias Holtman
  00:42:46 - 00:42:47 - Margret Rensink-Althof
  00:42:47 - 00:42:48 - Burgemeester Stapelkamp
  00:42:48 - 00:43:18 - Bas Koskamp
  00:43:18 - 00:43:19 - Margret Rensink-Althof
  00:43:19 - 00:43:20 - Bas Koskamp
  00:43:20 - 00:43:22 - Burgemeester Stapelkamp
  00:43:22 - 00:43:23 - Margret Rensink-Althof
  00:43:23 - 00:43:56 - Bert Weevers
  00:43:56 - 00:43:57 - Margret Rensink-Althof
  00:43:57 - 00:44:00 - Burgemeester Stapelkamp
  00:44:00 - 00:44:33 - Linda Oonk
  00:44:33 - 00:44:34 - Margret Rensink-Althof
  00:44:34 - 00:44:36 - Burgemeester Stapelkamp
  00:44:36 - 00:44:37 - Margret Rensink-Althof
  00:44:37 - 00:45:06 - Henk Rijks
  00:45:06 - 00:45:07 - Burgemeester Stapelkamp
  00:45:07 - 00:45:54 - Jelle Polman
  00:45:54 - 00:45:57 - Burgemeester Stapelkamp
  00:45:57 - 00:47:49 - Alexander van der Graaff
  00:47:49 - 00:47:50 - Margret Rensink-Althof
  00:47:50 - 00:47:58 - Burgemeester Stapelkamp
  00:47:58 - 00:50:51 - Margret Rensink-Althof
  00:50:51 - 00:51:03 - Burgemeester Stapelkamp
  00:51:03 - 00:51:42 - Alexander van der Graaff
  00:51:42 - 00:52:02 - Burgemeester Stapelkamp
  00:52:02 - 00:52:24 - Henk Meerdink
  00:52:24 - 00:52:37 - Burgemeester Stapelkamp
  00:52:37 - 00:54:41 - Henk Meerdink
  00:54:41 - 00:54:42 - Burgemeester Stapelkamp
  00:54:42 - 00:54:45 - Henk Meerdink
  00:54:45 - 00:54:46 - Burgemeester Stapelkamp
  00:54:46 - 00:54:47 - Margret Rensink-Althof
  00:54:47 - 00:56:04 - Linda Oonk
  00:56:04 - 00:56:05 - Margret Rensink-Althof
  00:56:05 - 00:56:07 - Burgemeester Stapelkamp
  00:56:07 - 00:56:08 - Margret Rensink-Althof
  00:56:08 - 00:57:11 - Henk Rijks
  00:57:11 - 00:57:13 - Burgemeester Stapelkamp
  00:57:13 - 00:58:24 - Jelle Polman
  00:58:24 - 00:58:25 - Burgemeester Stapelkamp
  00:58:25 - 00:59:42 - Bert Weevers
  00:59:42 - 00:59:43 - Margret Rensink-Althof
  00:59:43 - 00:59:44 - Burgemeester Stapelkamp
  00:59:44 - 01:00:09 - Alexander van der Graaff
  01:00:09 - 01:00:10 - Margret Rensink-Althof
  01:00:10 - 01:00:11 - Burgemeester Stapelkamp
  01:00:11 - 01:00:36 - Tobias Holtman
  01:00:36 - 01:00:37 - Margret Rensink-Althof
  01:00:37 - 01:01:08 - Burgemeester Stapelkamp
  01:01:08 - 01:01:09 - Jelle Polman
  01:01:09 - 01:01:10 - Burgemeester Stapelkamp
  01:01:10 - 01:01:12 - Bert Weevers
  01:01:12 - 01:01:13 - Burgemeester Stapelkamp
  01:01:13 - 01:01:14 - Alexander van der Graaff
  01:01:14 - 01:01:15 - Burgemeester Stapelkamp
  01:01:15 - 01:01:16 - Tobias Holtman
  01:01:16 - 01:01:17 - Burgemeester Stapelkamp
  01:01:17 - 01:01:18 - Bas Koskamp
  01:01:18 - 01:01:19 - Burgemeester Stapelkamp
  01:01:19 - 01:01:20 - Linda Oonk
  01:01:20 - 01:01:21 - Burgemeester Stapelkamp
  01:01:21 - 01:01:22 - Henk Rijks
  01:01:22 - 01:01:23 - Burgemeester Stapelkamp
  01:01:23 - 01:01:24 - Henk Rijks
  01:01:24 - 01:02:09 - Burgemeester Stapelkamp
 17. C

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover geen integrale discussie meer plaatsvindt; alleen discussie over de wijzigingsvoorstellen (amendementen) of verzoeken aan het college (moties).

 18. C.15

  De provincie Gelderland is in overleg met o.a. de gemeente Aalten bezig om de doorstroom en verkeersveiligheid van de N318 te verbeteren. Eén van de maatregelen is de aanleg van vier landbouwpasseerhavens in combinatie met een inhaalverbod op het traject Varsseveld-Aalten. Twee van deze landbouwpasseerhavens liggen in de gemeente Aalten. De aanleg van de landbouwpasseerhavens is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan waarin de passeerhavens zijn gelegen. Het bestemmingsplan moet daarom worden herzien. Omdat het plangebied zich uitstrekt over het grondgebied van de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek is één provinciaal inpassingsplan het meest efficiënte instrument om het plan planologisch mogelijk te maken.

  Besluit

  a. Het amendement is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink Volksvertegenwoordiging).


  b. Het geamendeerde voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot HenkMeerdink Volksvertegenwoordiging).

  Amendementen

  Titel
  CDA, GB en BBB-HMV Amendement 15.a Landbouwverkeer N318
  01:01:32 - 01:02:09 - Burgemeester Stapelkamp
  01:02:09 - 01:06:27 - Margret Rensink-Althof
  01:06:27 - 01:06:29 - Burgemeester Stapelkamp
  01:06:29 - 01:07:04 - Margret Rensink-Althof
  01:07:04 - 01:07:06 - Burgemeester Stapelkamp
  01:07:06 - 01:07:35 - Gerrit Assink
  01:07:35 - 01:08:00 - Margret Rensink-Althof
  01:08:00 - 01:08:02 - Margret Rensink-Althof
  01:08:02 - 01:08:23 - Burgemeester Stapelkamp
  01:08:23 - 01:09:07 - Tobias Holtman
  01:09:07 - 01:09:08 - Margret Rensink-Althof
  01:09:08 - 01:09:09 - Burgemeester Stapelkamp
  01:09:09 - 01:09:27 - Margret Rensink-Althof
  01:09:27 - 01:09:28 - Burgemeester Stapelkamp
  01:09:28 - 01:09:59 - Alexander van der Graaff
  01:09:59 - 01:10:01 - Margret Rensink-Althof
  01:10:01 - 01:10:06 - Burgemeester Stapelkamp
  01:10:06 - 01:10:23 - Margret Rensink-Althof
  01:10:23 - 01:10:24 - Margret Rensink-Althof
  01:10:24 - 01:10:35 - Burgemeester Stapelkamp
  01:10:35 - 01:11:16 - Bas Koskamp
  01:11:16 - 01:11:17 - Margret Rensink-Althof
  01:11:17 - 01:11:33 - Burgemeester Stapelkamp
  01:11:33 - 01:11:34 - Margret Rensink-Althof
  01:11:34 - 01:12:19 - Bert Weevers
  01:12:19 - 01:12:23 - Burgemeester Stapelkamp
  01:12:23 - 01:12:27 - Tobias Holtman
  01:12:27 - 01:12:28 - Burgemeester Stapelkamp
  01:12:28 - 01:12:31 - Margret Rensink-Althof
  01:12:31 - 01:12:36 - Burgemeester Stapelkamp
  01:12:36 - 01:13:12 - Alexander van der Graaff
  01:13:12 - 01:13:14 - Margret Rensink-Althof
  01:13:14 - 01:13:16 - Burgemeester Stapelkamp
  01:13:16 - 01:14:10 - Tobias Holtman
  01:14:10 - 01:14:11 - Margret Rensink-Althof
  01:14:11 - 01:14:15 - Burgemeester Stapelkamp
  01:14:15 - 01:14:16 - Margret Rensink-Althof
  01:14:16 - 01:14:50 - Hans Onstenk
  01:14:50 - 01:14:51 - Margret Rensink-Althof
  01:14:51 - 01:14:56 - Burgemeester Stapelkamp
  01:14:56 - 01:15:28 - Alexander van der Graaff
  01:15:28 - 01:15:29 - Margret Rensink-Althof
  01:15:29 - 01:15:41 - Hans Onstenk
  01:15:41 - 01:15:42 - Margret Rensink-Althof
  01:15:42 - 01:15:54 - Burgemeester Stapelkamp
  01:15:54 - 01:16:32 - Bas Koskamp
  01:16:32 - 01:16:34 - Burgemeester Stapelkamp
  01:16:34 - 01:17:49 - Henk Rijks
  01:17:49 - 01:17:50 - Margret Rensink-Althof
  01:17:50 - 01:18:03 - Burgemeester Stapelkamp
  01:18:03 - 01:19:50 - Gerrit Assink
  01:19:50 - 01:19:51 - Margret Rensink-Althof
  01:19:51 - 01:20:45 - Burgemeester Stapelkamp
  01:20:45 - 01:21:58 - Alexander van der Graaff
  01:21:58 - 01:21:59 - Margret Rensink-Althof
  01:21:59 - 01:22:01 - Burgemeester Stapelkamp
  01:22:01 - 01:22:09 - Gerrit Assink
  01:22:09 - 01:22:10 - Margret Rensink-Althof
  01:22:10 - 01:22:30 - Burgemeester Stapelkamp
 19. D
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 20. D.16

  Besluit

  De motie is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

  Moties

  Titel
  Alle Fracties Motie 16.1. Vreemd aan de orde van de dag over Versterking Lokale Democratie
  01:22:26 - 01:22:30 - Burgemeester Stapelkamp
  01:22:30 - 01:23:36 - Raimond Smit
  01:23:36 - 01:25:47 - Burgemeester Stapelkamp
 21. E

  01:25:20 - 01:25:47 - Burgemeester Stapelkamp
 22. E.17

  01:25:24 - 01:25:47 - Burgemeester Stapelkamp
  01:25:47 - 01:26:15 - Linda Oonk
  01:26:15 - 01:26:23 - Margret Rensink-Althof
  01:26:23 - 01:26:25 - Burgemeester Stapelkamp
  01:26:25 - 01:27:20 - Margret Rensink-Althof
  01:27:20 - 01:27:22 - Margret Rensink-Althof
  01:27:22 - 01:27:23 - Burgemeester Stapelkamp
  01:27:23 - 01:27:46 - Linda Oonk
  01:27:46 - 01:27:47 - Margret Rensink-Althof
  01:27:47 - 01:27:53 - Linda Oonk
  01:27:53 - 01:28:20 - Margret Rensink-Althof
  01:28:20 - 01:28:21 - Margret Rensink-Althof
  01:28:21 - 01:28:28 - Linda Oonk
  01:28:28 - 01:28:47 - Margret Rensink-Althof
  01:28:47 - 01:28:50 - Margret Rensink-Althof
  01:28:50 - 01:28:51 - Burgemeester Stapelkamp
  01:28:51 - 01:28:52 - Margret Rensink-Althof
  01:28:52 - 01:28:54 - Tobias Holtman
  01:28:54 - 01:29:26 - Margret Rensink-Althof
  01:29:26 - 01:29:44 - Margret Rensink-Althof
  01:29:44 - 01:29:45 - Margret Rensink-Althof
  01:29:45 - 01:30:31 - Burgemeester Stapelkamp
  01:30:31 - 01:30:55 - Burgemeester Stapelkamp
  01:30:55 - 01:30:58 - Margret Rensink-Althof
  01:30:58 - 01:31:38 - Burgemeester Stapelkamp
 23. F.18

  01:31:11 - 01:31:38 - Burgemeester Stapelkamp