Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelvorming raad

Behandeling Programmabegroting

maandag 18 oktober 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Zaal Bredevoort (Raadszaal)
Voorzitter
M.B.J. Rensink-Althof
Toelichting

In de oordeelsvormende vergadering gaan raadsleden met elkaar in debat over het geagendeerde onderwerp. Er wordt tijdens deze vergadering over het besproken onderwerp nog géén besluit genomen. Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd.

Vergadering digitaal en online.
Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus worden de oordeelsvormende vergaderingen digitaal gehouden. Publiek en pers kunnen dus niet plaatsnemen op de publieke tribune! Wel kunt u deze vergadering live online volgen via www.aalten.nl/online.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

In deze oordeels-vormende vergadering wordt de Programma- begroting 2022, de Meerjarenramingen 2023- 2025 en het Investeringschema 2022, behandeld. Per programma wordt aangegeven wat de doelen van de gemeente zijn, wat de gemeente doet om deze doelen te bereiken en wat dit kost. Voor het jaar 2022 is een sluitende begroting opgesteld.

Vandaag wordt programma 2, Sociaal Domein, besproken.

Onderdeel 1: Programma 2 Sociaal Domein van de Programmabegroting 2022 v.w.b. de portefeuillehouders Wikkerink en Te Lindert.

Onderdeel 2: Programma 2 Sociaal Domein van de Programmabegroting 2022 v.w.b. de portefeuillehouder burgemeester Stapelkamp