Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelvorming raad

dinsdag 16 november 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Teams sessie
Voorzitter
Z.E. van Alstede
Toelichting

In de oordeelsvormende vergadering gaan raadsleden met elkaar in debat over de geagendeerde onderwerpen. Er wordt tijdens deze vergadering over de besproken onderwerpen nog géén besluit genomen. Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd.

De oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur.
Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt de oordeelsvormende vergadering digitaal en online gehouden en dus zonder publiek en pers. U heeft geen mogelijkheid om in te spreken.

https://ictsamen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/m_fiering_aalten_nl/EeGS95jMfNpPm8zQuFjlRHsBsdYvZQqkKH0yX2F8QTDXVg?e=yJDGdq

Agenda documenten

Agendapunten

Alliander heeft om een kapitaalinjectie gevraagd aan haar aandeelhouders om de benodigde investeringen die voortkomen uit de energietransitie te kunnen financieren. Concreet wordt een beroep gedaan op de aandeelhouders om minimaal naar verhouding van deelname in Alliander hierin bij te dragen. Het Aaltense aandeel in Alliander bedraagt 0,287 %. Dit houdt bij 100% deelname een bedrag in van € 1.723.292. Omdat niet zeker is dat alle aandeelhouders deelnemen, heeft Alliander ook verzocht te opteren voor een eventuele extra 25% bijdrage. In dat geval komt de hoogte van de lening voor Aalten uit op 125% ofwel € 2.154.115. Gezien de opgave uit de energietransitie en de maatschappelijke belangen wordt voorgesteld in te stemmen met deze 125% variant.

Het voorstel betreft het aanpassen van de uitgangspunten voor de begroting van de Regio Achterhoek voor wat betreft de indexeringssystematiek en de berekening van de bandbreedte voor de weerstandscapaciteit. Voorgesteld wordt deze nieuwe uitgangspunten vanaf het begrotingsjaar 2023 te hanteren.