Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming raad

GAAT NIET DOOR omdat niemand zich heeft aangemeld

dinsdag 6 september 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Toelichting

Waarom een beeldvormende bijeenkomst?
Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond) informatie nodig over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden gaan actief op zoek naar informatie uit de samenleving om zich een beeld te vormen. Daarom worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om over de geagendeerde onderwerpen hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.
Meepraten
Deze bijeenkomst wordt in de raadzaal van het gemeentehuis gehouden.
Wilt u uw mening over een geagendeerd onderwerp persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan moet u zich hiervoor vóóraf aanmelden bij de griffie. U krijgt dan 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten.


Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 5 september 2022 om 9.00 uur. Dit kan telefonisch via (0543) 493333 of via e-mail griffie@aalten.nl.


Wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl


Vergadering online bijwonen.
De bijeenkomst in de raadzaal wordt live uitgezonden via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze bijeenkomst gefilmd.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 1
    Opening
  2. 2

    Dit bestemmingsplan is een zgn. verzamelplan en heeft betrekking op verschillende percelen in de kern van Aalten. Met deze herziening wordt het bestemmingsplan in overeenstemming gebracht met het gewenste of al gerealiseerde gebruik. Hiermee wordt voorkomen dat ongewenst gebruik van de gronden nog mogelijk is. Tevens komen een aanmerkelijk deel van de locaties voort uit de verkoop van kleine oppervlaktes gemeentelijke groen (snippergroen) aan particulieren. Deze locaties zijn in één bestemmingsplan opgenomen dat als ontwerp in procedure is gebracht. Er is één zienswijze ingediend. De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van het bestemmingsplan.

  3. 3
    Sluiting