Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming raad

maandag 28 november 2022

19:30 - 21:30

Locatie
Zaal Bredevoort (Raadszaal)
Voorzitter
E.T.H. Belterman
Toelichting

Waarom een beeldvormende bijeenkomst?
Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond) informatie nodig over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden gaan actief op zoek naar informatie uit de samenleving om zich een beeld te vormen. Daarom worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om over de geagendeerde onderwerpen hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.
Meepraten
Deze bijeenkomst wordt in de raadzaal van het gemeentehuis gehouden.
Wilt u uw mening over een geagendeerd onderwerp persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan moet u zich hiervoor vóóraf aanmelden bij de griffie. U krijgt dan 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten.

Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 28 november 2022 om 9.00 uur. Dit kan telefonisch via (0543) 493333 of via e-mail griffie@aalten.nl.

Wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl

Vergadering online bijwonen.
De bijeenkomst in de raadzaal wordt live uitgezonden via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze vergadering gefilmd.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. Voor een viertal locaties, die behoren tot het bestemmingsplan ‘Kern IJzerlo 2010’ wordt voorgesteld de bestemmingsregeling te actualiseren. Het gaat daarbij om een uitbreiding van de bedrijfsmatige activiteiten voor twee bedrijfsbestemmingen en het toekennen van een tweetal woonbestemmingen (waaronder een transformatie van een detailhandelsbestemming in een woonbestemming aan de Kruisdijk 16, alsmede de planologische mogelijkheid voor de nieuwbouw van twee halfvrijstaande woningen aan de Warmelinckweg).  Er is één zienswijze ingekomen. Het college stelt voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen