Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming raad

woensdag 6 december 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
E.T.H. Belterman
Toelichting

Woensdag 6 december is er beeldvormende bijeenkomst in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum). Aanvang 19.30 uur.


Waarom een beeldvormende bijeenkomst?
Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond) informatie nodig over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden gaan actief op zoek naar informatie uit de samenleving om zich een beeld te vormen. Daarom worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om over de geagendeerde onderwerpen hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.


Meepraten
Wilt u uw mening over het geagendeerde onderwerp persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan moet u zich hiervoor vóóraf aanmelden bij de griffie. Na de toelichting krijgt u dan 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten.


Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 5 december om 9.00 uur. Dit kan telefonisch via (0543) 493333 of via e-mail griffie@aalten.nl.


Wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl


Bijeenkomst bijwonen.
U kunt de bijeenkomst op de publieke tribune bijwonen. De bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze bijeenkomst gefilmd.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Voor de locatie Driehonderdmeterweg 12a te Aalten is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met de regels van het bestemmingsplan “Landelijk gebied 2015”. In het bestemmingsplan is de locatie bestemd als “Agrarisch” en er is een agrarisch bouwvlak aanwezig. Op de locatie is een melkveehouderij gevestigd. De initiatiefnemer wil graag de huidige capaciteit van zijn gebouwen kunnen gebruiken. Om de volledige capaciteit van de bestaande gebouwen te kunnen gebruiken, heeft de initiatiefnemer ammoniakrechten. Dit leidt tot strijdigheid met het stikstofplafond dat is opgenomen in artikel 3.4.2 van het bestemmingsplan “Landelijk gebied 2015”, waarin is opgenomen dat de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied niet groter mag zijn dan de stikstofdepositie ten tijde van de vaststelling van het plan.
  Op de aanvraag is de uitgebreide procedure omgevingsvergunning van toepassing. Het proces rond de omgevingsvergunning kan slechts worden vervolgd als door de raad een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven.

 3. 3
  Sluiting