Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming raad

maandag 6 november 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A. Walter
Toelichting

Waarom een beeldvormende bijeenkomst?


Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond) informatie nodig over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden gaan actief op zoek naar informatie uit de samenleving om zich een beeld te vormen. Daarom worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om over de geagendeerde onderwerpen hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.
Meepraten
Wilt u uw mening over de geagendeerde onderwerpen persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan moet u zich hiervoor vóóraf aanmelden bij de griffie. Na de toelichting krijgt u dan 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten.
Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 6 november om 9.00 uur. Dit kan telefonisch via (0543) 493333 of via e-mail griffie@aalten.nl.


Wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl


Bijeenkomst bijwonen.
U kunt de bijeenkomst op de publieke tribune bijwonen. De bijeenkomst in de raadzaal wordt ook live uitgezonden via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze bijeenkomst gefilmd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:54 - 00:05:28 - Alex Walter
 2. 2

  In Bredevoort is door een aantal initiatiefnemers (werkgroep De Slingeplas) een ambitiedocument voor de Slingeplas en ’t Broock opgesteld. Door verplaatsing van de sportvelden richting de Slingeplas ontstaat op de huidige locatie van het sportpark ruimte voor woningbouw. Verder worden de recreatieve voorzieningen fors uitgebreid en is er de nodige aandacht voor landschap en cultuurhistorie. Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat voor een variant met lagere kosten voor het bouw- en woonrijp maken een investering van bijna 1,8 miljoen euro nodig is. Deze besparing wordt vooral behaald door een groot deel van de bruggen die in het ontwerp zijn opgenomen, te vervangen door duikers. Voorgesteld wordt om deze variant samen met de werkgroep De Slingeplas verder uit te werken.

  00:04:56 - 00:05:28 - Alex Walter
  00:05:28 - 00:05:31 - Alex Walter
  00:05:31 - 00:05:45 - Alex Walter
  00:05:45 - 00:05:48 - Alex Walter
  00:05:48 - 00:06:09 - Alex Walter
  00:07:47 - 00:07:54 - Alex Walter
  00:07:59 - 00:08:11 - Alex Walter
  00:08:11 - 00:08:41 - Jeroen Hollema
  00:08:42 - 00:09:29 - Alex Walter
  00:09:29 - 00:09:36 - Alex Walter
  00:09:37 - 00:10:03 - Jelle Polman
  00:10:03 - 00:12:30 - Alex Walter
  00:12:30 - 00:12:32 - Alex Walter
  00:12:32 - 00:13:08 - Jelle Polman
  00:13:09 - 00:13:10 - Alex Walter
  00:13:27 - 00:13:35 - Jelle Polman
  00:14:06 - 00:14:14 - Alex Walter
  00:14:16 - 00:14:36 - Theo Bauhuis
  00:14:58 - 00:15:02 - Alex Walter
  00:15:02 - 00:15:04 - Theo Bauhuis
  00:15:04 - 00:15:09 - Alex Walter
  00:15:09 - 00:15:13 - Alex Walter
  00:15:14 - 00:15:47 - Theo Bauhuis
  00:15:57 - 00:16:53 - Alex Walter
  00:16:55 - 00:16:59 - Alex Walter
  00:17:02 - 00:18:16 - Henk Meerdink
  00:18:16 - 00:18:27 - Alex Walter
  00:18:27 - 00:19:19 - Henk Meerdink
  00:19:19 - 00:19:25 - Alex Walter
  00:19:49 - 00:19:50 - Alex Walter
  00:19:51 - 00:19:52 - Alex Walter
  00:19:52 - 00:20:02 - Henk Meerdink
  00:20:02 - 00:20:03 - Alex Walter
  00:20:03 - 00:20:04 - Henk Meerdink
  00:20:04 - 00:20:11 - Alex Walter
  00:20:14 - 00:20:15 - Alex Walter
  00:20:15 - 00:20:25 - Henk Meerdink
  00:20:26 - 00:20:49 - Jelle Polman
  00:20:49 - 00:20:51 - Alex Walter
  00:21:25 - 00:21:37 - Alex Walter
  00:21:37 - 00:21:41 - Theo Bauhuis
  00:22:02 - 00:22:51 - Alex Walter
  00:30:06 - 00:30:14 - Alex Walter
  00:30:15 - 00:31:03 - Jeroen Hollema
  00:31:03 - 00:31:19 - Alex Walter
  00:31:20 - 00:31:34 - Alex Walter
  00:31:34 - 00:31:53 - Jeroen Hollema
  00:31:53 - 00:32:54 - Alex Walter
  00:32:54 - 00:32:57 - Alex Walter
  00:32:58 - 00:33:21 - Henk Meerdink
  00:33:21 - 00:33:23 - Alex Walter
  00:33:57 - 00:34:07 - Alex Walter
  00:34:07 - 00:34:08 - Alex Walter
  00:34:08 - 00:34:42 - Henk Meerdink
  00:34:42 - 00:35:38 - Alex Walter
  00:35:38 - 00:35:41 - Alex Walter
  00:35:41 - 00:36:25 - Henk Meerdink
  00:36:25 - 00:36:38 - Alex Walter
  00:36:39 - 00:37:41 - Hans Logmans
  00:37:41 - 00:38:51 - Alex Walter
  00:38:52 - 00:39:03 - Alex Walter
  00:39:06 - 00:42:26 - Alex Walter
  00:42:26 - 00:42:38 - Alex Walter
  00:42:38 - 00:42:48 - Alex Walter
  00:42:49 - 00:43:22 - Jeroen Hollema
  00:43:22 - 00:44:54 - Alex Walter
  00:44:54 - 00:45:13 - Alex Walter
  00:45:13 - 00:45:14 - Alex Walter
  00:45:14 - 00:45:29 - Henk Meerdink
  00:45:29 - 00:45:35 - Alex Walter
  00:45:35 - 00:45:36 - Henk Meerdink
  00:45:36 - 00:45:37 - Alex Walter
  00:45:37 - 00:45:59 - Jeroen Hollema
  00:45:59 - 00:46:00 - Jeroen Hollema
  00:46:00 - 00:46:41 - Alex Walter
  00:46:41 - 00:47:31 - Jeroen Hollema
 3. 3

  Op de hoek van de Hovenstraat en de Burgemeester Haverkampstraat in Dinxperlo ligt het braakliggende terrein van de voormalige basisschool De Wegwijzer. In de Centrumvisie Dinxperlo is de herontwikkeling van de locatie De Wegwijzer opgenomen. Voor deze herontwikkeling is een ontwikkelcompetitie uitgeschreven. Het stedenbouwkundig plan gemaakt door KlaassenGroep BV is als winnende plan uit die ontwikkelcompetitie voor deze locatie naar voren gekomen. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld dat als ontwerp in procedure is gebracht. Dit bestemmingsplan betreft zowel de realisatie van 15 woningen als de aanleg van de nieuwe verbindingsroute voor voetgangers en fietsers tussen het dorpshart en de locatie metaalgaasweverij (MGW). Er zijn drie zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

  Bijlagen

  00:46:59 - 00:47:31 - Jeroen Hollema
 4. 4

  00:47:01 - 00:47:31 - Jeroen Hollema