Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Agendacommissie raad

maandag 14 maart 2022

19:30 - 20:15
Locatie

Teams sessie

Voorzitter
A.B. Stapelkamp

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3

 4. 4

  Bijgevoegd.


  Uitgangspunt is dat dit fysieke raadsvergaderingen zijn. Mocht een of meer toegelaten raadsleden onverhoopt wegens quarantaine niet in staat zijn om in de raadzaal aanwezig te zijn, dan kunnen zij op 5 april of op 19 april worden geïnstalleerd. Onmogelijk is de optie waarin raadsleden tijdens de raadsvergadering van 30 maart deels fysiek en deels digitaal worden beëdigd. Dat zou neerkomen op een hybride raadsvergadering. En die behoort nu eenmaal niet tot de mogelijkheden. Zie in dit verband artikel 19 lid 1 Gemeentewet en artikel 2.1 Tijdelijke wet.


  De nieuwe raad moet ook de leden van de vaste Commissie Geloofsbrieven en Integriteit benoemen. De fractievolgers moeten namelijk in de extra raadsvergadering 5 april worden benoemd. De nieuwe Commissie Geloofsbrieven moet vooraf de geloofsbrieven van de nieuw te benoemen fractievolgers onderzoeken. Daarom is het noodzakelijk dat de nieuwe raad op 30 maart de vier (raads)leden van deze commissie benoemd.

 5. 5

  Het is de bedoeling dat in deze raadsvergadering verschillende huishoudelijke zaken worden geregeld.

 6. 6

  Bijgevoegd. Bezien welke onderwerpen eventueel geagendeerd worden voor de verschillende vergaderingen.


  Bespreken.

 7. 7

 8. 8

  U treft de aangepaste lijst aan.
  Voorgesteld wordt in te stemmen met de aangepaste lijst.

 9. 9
  Wvttk (vooraf melden)
 10. 10
  Sluiting