Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Agendacommissie raad

dinsdag 10 mei 2022

19:00 - 20:00
Locatie

Zaal Lintelo (RTG zaal)

Voorzitter
A.B. Stapelkamp

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 6

 6. 7

  (is eigenlijk een onderwerp voor presidium maar uit praktische overweging voor deze vergadering geagendeerd).


  In de agendacommissie van 14 maart is gesproken over de bemensing van de commissie Sociaal Domein en of de commissie gehandhaafd dient te worden.
  De benoeming van de leden van de commissie Sociaal Domein is uitgesteld en afgesproken is dat de fracties de behoefte tot het handhaven van deze commissie intern bespreken en het raadsbesluit van 16 oktober 2018 tot het instellen van deze commissie nog eens doornemen.
  Het raadsbesluit is bijgevoegd.

 7. 8
  Wvttk (vooraf melden)
 8. 8.a

  23 mei is de Achterhoek Raad gepland. Op deze avond is ook de vergadering van de agendacie en het presidium gepland. Voorgesteld wordt de vergaderingen van de agendacie en het presidium te verplaatsen naar dinsdag 24 mei of woensdag 25 mei

 9. 8.b

 10. 8.c

  Voorgesteld wordt op woensdag 18 mei een extra raadsvergadering te plannen waarin de formateur zijn bevindingen kenbaar maakt. Een en ander onder voorbehoud van definitief bericht van de formateur.
  Vervolgens wordt Berenschot gevraagd om voor de kandidaat-wethouders een risicoanalyse integriteit uit te voeren waarna de raad in zijn vergadering van 31 mei wordt voorgesteld om de kandidaat wethouders te benoemen.

 11. 9
  Sluiting