Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Amendementen

GB en CU Amendement 13.3 Verplaatsen bouwrechten Verworpen

ID
164
Agendapunt
Gemeenteraad 2021 (C.13. Voorstel tot vaststellen van het afwegingskader buitengebied)
dinsdag 30 november 19:30 tot 23:00
Teams sessie
Titel
GB en CU Amendement 13.3 Verplaatsen bouwrechten Verworpen
Status
Verworpen
Raadsleden
  • H.J. Groters
  • T.S. Holtman
Portefeuillehouder
T.M.M. Kok
Toelichting
De fracties stellen voor om de tekst in de ‘Lokale kwaliteitscriteria voor het toevoegen van een woning in het landelijk gebied van de gemeente Aalten’ als volgt aan te passen: a. Aan paragraaf 2.3 “Buitengebied: Functieverandering en hergebruik vrijkomende (agrarische) bedrijfsbebouwing (VAB’s) – het bouwen van een nieuwe woning” wordt punt 7 op bladzijde 7 toegevoegd en luidt als volgt: 7. Naast het toevoegen van een nieuwe woning op het eigen erf is het ook mogelijk om de vervangende nieuwbouw te verplaatsen naar uitleglocaties rondom de kleine kernen. De woning dient levensloopgeschikt en duurzaam te zijn;
Bijlage(s)