Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

PP en CDA Motie 14a Verduurzaming verenigingen en stichtingen Ingetrokken

ID
202
Agendapunt
Gemeenteraad 2021 (D.14.a. PP en CDA Motie 14a verduurzaming verenigingen en stichting)
dinsdag 30 november 19:30 tot 23:00
Teams sessie
Titel
PP en CDA Motie 14a Verduurzaming verenigingen en stichtingen Ingetrokken
Status
Ingetrokken
Raadsleden
  • G.I. Uland
  • R.J.M. Smit
Portefeuillehouder
T.M.M. Kok
Toelichting
De fracties verzoeken het college: • om een deel van het resultaat zoals gepresenteerd in de najaarsnota zijnde € 15.000 als subsidie voor de afsluitkosten bij genoemde duurzaamheidslening voor verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel zoals sport, muziek, scouting, cultuur en algemeen verenigingsleven, ter beschikking te stellen, met als ingangsdatum 1 december 2021; • aan SVN te verzoeken de afsluitkosten van € 1.500 niet te verrekenen middels de te verstrekken lening, maar hier een factuur voor te sturen naar de aanvrager; • deze factuur als onderlegger voor de te verstrekken subsidie te gebruiken; • tot slot indien blijkt dat deze regeling succesvol is, deze structureel om te zetten in de begroting 2023 en verder, voor een nader te bepalen bedrag, afhankelijk van het succes van de regeling. En gaat over tot de orde van de dag.
Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)