Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Amendementen

GB Amendement 13.1a Aanpassen sloopnormen Verworpen

ID
163
Agendapunt
Gemeenteraad 2021 (C.13. Voorstel tot vaststellen van het afwegingskader buitengebied)
dinsdag 30 november 19:30 tot 23:00
Teams sessie
Titel
GB Amendement 13.1a Aanpassen sloopnormen Verworpen
Status
Verworpen
Raadsleden
  • H.J. Groters
Portefeuillehouder
T.M.M. Kok
Toelichting
De fractie stelt voor de tekst in de ‘Lokale kwaliteitscriteria voor het toevoegen van een woning in het landelijk gebied van de gemeente Aalten’ als volgt aan te passen: a. Paragraaf 1 komt punt 2 op bladzijde 1 als volgt te luiden: 2. VAB’s die ingezet worden om nieuwbouw te plegen zonder gebruik te maken van de aanwezige VAB’s. Daarvoor geldt een sloopregeling van 500 m2 voor de 1e woning, 750 m2 extra voor de 2e woning en 1.000 m2 extra voor de 3e woning. b. Paragraaf 1.1 komen de punten 4 en 5 op bladzijde 2 als volgt te luiden: 4. Ingeval van vervangende nieuwbouw van een woning dient voor elke woning tenminste 500 m2 te worden gesloopt. (In voornoemde “Rood voor Rood“-regeling gold als reguliere sloopnorm 1.000 m2. Het Streekplan noemt buiten de 50 % reductienorm op zich geen specifiek minimum, maar het ligt in de gegeven context redelijkerwijs niet voor de hand om volledig voorbij te gaan aan voormelde normstelling. Met de insteek op 500 m2 sloop sluiten we aan bij omliggende gemeenten en wordt er ruimtelijke kwaliteitswinst behaald). 5. Voor vervangende nieuwbouw van meerdere woningen, dient voor de 1e woning 500 m2, voor de 2e woning 1.250 m2 en 2.250 m2 voor de 3e woning te worden gesloopt. c. Paragraaf 2.3 komt punt 3 op bladzijde 7 als volgt te luiden: 3. voor het toevoegen van één nieuwe woning van maximaal 750 m3 dient per woning minimaal 500 m2 (agrarische) bedrijfsbebouwing te worden gesloopt. Tenminste 50% van de oppervlakte dat minimaal gesloopt moet worden, vindt plaats op eigen erf, zijnde de locatie waar de nieuwe woning wordt gerealiseerd. Verzekerd dient te zijn dat deze te slopen bebouwing niet meer wordt herbouwd;
Bijlage(s)